ECOCIDEWET | de aarde heeft een advocaat nodig | duurzame evolutie

Stop Ecocide in De Evolutiegids

14 juli 2021 | Mary Span | Evolutiegids

De aarde heeft een advocaat nodig…

Advocaat van de Aarde Polly Higgins pleitte al jaren voor een ecocidewet. Haar opvolgster Jojo Mehta was betrokken bij verschillende milieugroepen voordat ze medeoprichter en directeur werd van Stop Ecocide International, een organisatie die inmiddels in vijftien landen actief is. Er is maar één klant: de aarde.

Polly Higgins (1968-2019) heeft de Verenigde Naties toegesproken, hield regelmatig TED-talks, benaderde ngo’s, schreef boeken, ging gesprekken aan met ministers, juristen en inheemse volken. Ecocide wordt gezien als ernstige beschadiging, verwoesting of verlies van ecosystemen. Het idee is niet nieuw. In een toespraak tot de VN in 1972 plakte de Zweedse premier Olof Palme het etiket ecocide op de Vietnamoorlog. Dat leidde in 1973 tot een Ecocide Conventie, die het Internationaal Strafhof later in afgezwakte vorm gebruikte bij de definitie van oorlogsmisdaden.


Hundertwasser
Tijdens haar rechtenstudie raakte ze geïnspireerd door de Oostenrijkse kunstenaar en ecoloog Hundertwasser. Ze besloot hem op te zoeken in Wenen. Daar leerde ze veel over de Europese ecologie-beweging, die op dat moment in haar geboorteland Schotland nog niet zo ver gevorderd was. Voordat Polly Higgins zich volledig op haar ecocide-missie stortte, was ze werkzaam als advocaat in verschillende Londense rechtbanken. Helaas kon Polly Higgins haar werk niet voortzetten. Ze overleed in 2019.

Internationaal
Haar opvolgster Jojo Mehta, directeur van milieu-organisatie Stop Ecocide International en voorzitter van Stop Ecocide Foundation, wil ecocide opnemen in het internationale recht. Over vier à vijf jaar zal ecocide een misdaad zijn in hetzelfde rijtje als genocide en misdaden tegen de menselijkheid, verwacht ze. Haar organisatie, die ze samen met de twee jaar geleden overleden advocaat Polly Higgins in 2017 oprichtte, pleit ervoor om vervolging van ecocide via het Internationaal Strafhof in Den Haag mogelijk te maken. Ze leidt een wereldwijde campagne om de grootschalige ontbossing en ontginning die de klimaatcrisis aanwakkeren, te criminaliseren. Nu hebben tien landen de ecocidewet aangenomen binnen hun eigen rechtsysteem.

Strafbaar maken
Ecocide wordt grotendeels gepleegd door bedrijven, en Mehta moedigt alle landen aan om binnen hun eigen jurisdictie wetgeving op te stellen inzake ecocide. Maar ze stelt ook dat het Internationaal Strafhof (ICC) en zijn 123 lidstaten ook de wet moeten omarmen. Het ICC is bedoeld als een aanvullende rechtbank die ingrijpt wanneer nationale strafrechtsystemen een zaak niet kunnen of willen behandelen. Wanneer je iets strafbaar maakt bij het ICC, moeten lidstaten dat misdrijf ratificeren en toepassen in hun eigen nationale wetgeving.

Geef bomen, rivieren en zeeën eigen rechten. Schepen hebben rechten. Vennootschappen hebben rechten. Waarom zeeën niet ook? Op dit moment is er alleen mandaat om de vier misdrijven te berechten die zijn vastgelegd in het Statuut van Rome: genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en foltering. Eén van de grootste burgerinitiatieven is End Ecocide in Europe, een Europees burgerinitiatief, dat als doel heeft de Europese Commissie aan te zetten tot het strafbaar stellen van ecocide. In Nederland is de beweging Stop Ecocide actief. De aarde wint steeds meer aan belang. De tijd zal leren of ecocide zich ook daadwerkelijk zal vertalen in beleid en bestraffing.

We leven in de mythe van afscheiding. Totdat we de realiteit onder ogen zien dat we diep verweven zijn met de natuur en afhankelijk zijn van haar levensondersteunende systemen, zullen we ons destructieve traject niet kunnen veranderen. Het strafrecht is bij uitstek geschikt om dit te bereiken en om morele lijnen te trekken. Op die manier krijgt de planeet Aarde met al haar natuur een stem in de rechtzaal.

Auteur Mary Span | ©EVOLUTIEGIDS | 210714

Polly Higgins in Signs of the Times (docu):

‘Grote transnationale bedrijven oefenen achter de schermen grote druk uit om te zorgen dat ze hun schadelijke activiteiten kunnen voortzetten. Maar dat berokkent schade aan ons als gemeenschap en onze kinderen. Ik pak de wetgeving aan om dit te kunnen stoppen. We hebben een nieuwe taal nodig om deze massale vernietiging een halt toe te roepen. Het is een soort genocide of beter ecocide. Waarom is ecocide geen misdaad tegen de mensheid?’
wouterhelmer

Wouter Helmer, natuurontwikkelaar voor Europa

De filosofie van ecoloog Wouter Helmer is: geef de natuur de ruimte en probeer de voedselkringloop te creëren en laat je verrassen.

emily_esfajamo_smith

Ben jij een gelukzoeker of een betekenisgever?

De zoektocht naar geluk blijkt een lucratieve business te zijn. Betekenis geven is volgens Emily Esfahani Smith pas zinvol.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?