ECO-SOCIALE RECHTVAARDIGHEID | sociale evolutie

eco-sociaal in De Evolutiegids

30 juli 2021 | Mary Span | Evolutiegids
Hoe worden we eco-sociaal?

sociale evolutie bij De EvolutiegidsMensen worden vaak afgeschilderd als domme consumenten die niet generatiebewust en toekomstbestendig denken en die de aarde met ons koopgedrag gedachteloos of uit egoïsme en onwetendheid schaden. Er wordt al te gemakkelijk met de vinger naar de schuldige consument gewezen. Maar dat is niet de manier waarop we de wereld beter kunnen maken. Hoe dan wel?

Hoogleraar en auteur Brené Brown deed jarenlang onderzoek naar moed en schaamte aan de Universiteit van Houston en trok een aantal ijzersterke conclusies. In een tijd waarin duurzaam leven van cruciaal belang is, kan schaamte mensen ontmoedigen om duurzame actie te ondernemen. In haar boek Daring Greatly schrijft Brown: “Schaamte kan zodanig sterk worden dat mensen zich terugtrekken om zichzelf te beschermen. Als we niet meer betrokken zijn, komen we niet meer opdagen, dragen we niet bij en stoppen we ermee om ons zorgen te maken.”

Show up en be seen
Als je iets doet uit moed, heb je volgens Brown één zekerheid, je krijgt kritiek. Het valt niet te voorkomen. Maar het gaat erom dàt je het doet. Show up and be seen. En van iedereen die niet in jouw schoenen staat, mag je de feedback links laten liggen. Met een harnas schiet je niets op, zegt Brown. Dus: get naked. “Zeg je criticasters dat je hen gezien hebt. En gehoord. Zeg dat je doorgaat met je plan. En zoek verbinding met je criticasters maar vooral met inspirators, leraren of mensen die van je houden. En bovenal: geloof in jezelf. Ga in de arena staan en doe het vooral voor jezelf.”

Verborgen schaamte
We voelen ons misschien naar als we beelden zien van bosbranden, verwijdering van bossen, stapels plastics in de rivieren en zeeën of scheepswrakken zien die liggen te vergaan aan de kusten van arme landen. Ik in ieder geval wel. Sinds de tijd van de VOC vinden we het volkomen normaal dat de welvaart van de hele planeet wordt afgeroomd en naar het rijke westen wordt verscheept. We schamen ons misschien voor ons kapitalistisch-koloniaal verleden (en heden) en ons rascistisch gedrag. Om het nog erger te maken, het is beschamend om schaamte te voelen in onze samenleving, dus de emotie wordt vaak onderdrukt. Niemand wil toegeven dat hij zich niet goed genoeg voelt.

Deze ondraaglijke, verborgen schaamte wordt vervolgens in talloze richtingen uitgespeeld, waaronder verslaving, huiselijk en racistisch geweld, consumentisme, selfies, complottheorieën en populisme. We voelen niet alleen schaamte, maar voelen ons ook leeg: zonder betekenis, verbinding en gemeenschapsgevoel.

Het systeem
Het is van belang opnieuw verbinding te maken met onze omgeving en met elkaar om de onderdrukte schaamte naar boven te halen en te helen. Want als we dieper kijken naar de impact, zien we in dat niet wij persoonlijk maar het onrechtvaardige systeem de pijn veroorzaakt. We kunnen ervoor kiezen om dat systeem te veranderen.

Ecologisch burgerschap
Daarom is dit een oproep tot eco-sociale rechtvaardigheid: dat je erkent dat factoren zoals raciale onrechtvaardigheid, kolonialisme en kapitalisme sociale scheidslijnen hebben veroorzaakt, evenals milieurampen zoals overstromingen, bosbranden en plastic afval. Stel je opnieuw open voor de verbinding met de aarde en alle levende systemen daarin. Dit ecologisch burgerschap, een pleidooi voor een nieuwe levensstijl en burgerschapsraden, en de voldoening van verbinding zal je drang om te consumeren verminderen.

Burgersenaat
We zien steeds meer dat de besluitvorming veel minder bij de politiek ligt en meer bij de wetenschap, de technocraten en onderzoekscomités van deskundigen. Het is niet de bedoeling de democratie af te schaffen, maar deze om te bouwen. Dat moet worden verankerd in nieuwe grondrechten, met onder meer een onvoorwaardelijk recht op een goede levensbasis en een gezond milieu. De vraag is dan niet wie er beter van wordt, maar hoe we er allemaal beter van worden. Misschien hebben we minder staat en meer een ondernemende burgersenaat nodig. Dat betekent gewoonweg dat we meer vertrouwen moeten hebben in het oordeel van de ondernemende burger. Dat nieuwe politieke instrument zal even wennen zijn, omdat het algemeen belang nu voorop staat in plaats van het eigenbelang. We dienen net zo lang te discussiëren tot alle partijen in een discussie het resultaat als het beste kunnen onderschrijven.

Terwijl schaamte ons sociaal beperkt en ons motiveert om te consumeren, stellen genezing,  herverbinding en bewust eenvoudig leven en dus een leven waarin een gevoel van ‘genoeg’ overheerst ons in staat om zowel onze eigen waarde als die van alle levende wezens te erkennen. Dat motiveert ons om een verschil in de wereld te maken. Dat maakt óók dat we meer rust in ons hoofd krijgen en onze hebzucht meer in toom kunnen houden.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 210730
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Burgerraad in de Evolutiegids

Burgersenaat, een unicum

Historicus en publicist David van Reybrouck uit België kwam met het idee van een burgersenaat van gelote burgers. Iets voor Nederland?

Sociaal contract in De Evolutiegids

Het piept en kraakt in sociaal NL

Sinds een tijdje zien we dat marktwerking funest is voor de geestelijke gezondheid, de kwaliteit in de zorg en de veiligheid in Nederland. Wat nu?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?