DUURZAAM 2050 | People, Planet, Practice, Profit | duurzame evolutie

duurzaam 2020

8 januari 2020 | Mary Span | Evolutiegids
Duurzaam 2050?
We staan op een kruispunt tussen wanhoop en hoop

We staan nog ver weg van een duurzaam 2050, maar er is hoop. Er is bewijs dat niet kan worden genegeerd. Het is bijna drie decennia geleden dat het raamverdrag over klimaatverandering, het Biodiversiteitsverdrag en Agenda 21 werden ondertekend. De wereld heeft geen dashboard met een magische knop om de klimaatcatastrofe te vermijden. Maar toch gaan we de goede kant op.

De reële wereldwijde productie en inkomens zijn sinds 1992 meer dan verdubbeld, de armoede is in een ongekend tempo teruggebracht, de levensverwachting is dramatisch toegenomen en de technologische vooruitgang is sensationeel. Als het gaat om collectieve actie om de aarde met haar natuur te beschermen, hebben de regeringen van de wereld het laten afweten. Tegenwoordig worden een miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Alleen al in de afgelopen tien jaar is de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen groter geweest dan de totale uitstoot van de periode tussen 1750 tot 1950. Het is geen wonder dat deskundigen de afgelopen tien jaar het decennium van wantrouwen en desillusie hebben genoemd.

Negeren kan niet meer
Maar toch is er sprake van voorzichtige hoop. Het bewijs van klimaatverandering kan niet meer worden genegeerd, want de natuur schreeuwt het uit. Op een volume dat elk jaar groeit. Dat laat klimaatactiviste Greta Thunberg luid en duidelijk horen. De economische en menselijke tol van extreme weersomstandigheden, droogte, overstromingen en verloren natuurlijke habitats dwingen ons om anders te denken en actie te ondernemen.

Jonge mensen ontwaken
Nooit eerder marcheerden 7 miljoen hoofdzakelijk jonge mensen voor klimaatverbetering, geïnspireerd door een 16-jarige Time Person of the Year, Greta Thunberg. Nooit eerder werden jonge activisten uitgenodigd om de Verenigde Naties, nationale parlementen en het World Economic Forum toe te spreken. 18 Landen hebben zich nu gecommitteerd voor netto nulemissies. Een belangrijke kwestie zal zijn of de duurzame burgerbeweging een echt wereldwijd fenomeen wordt.

Nieuw economisch verhaal
Een nieuwe klimaateconomie met een slim klimaatbeleid komt langzaam maar zeker op. De wereld begint in te zien dat met kringloopdenken, nieuwe technologieën, aanpak van vervuiling en efficiënter gebruik van grondstoffen op de korte en lange termijn veel kan worden bereikt.

Bedrijven beginnen erop in te spelen
Het nieuwe economische verhaal begint wortel te schieten in business schools en directiekamers. Tien jaar geleden pleitte een klein aantal bedrijfsleiders voor economische actie, maar de woorden werden nog niet in daden omgezet. Meer dan 750 grote bedrijven hebben zich gecommitteerd aan Science Based Targets, en het aantal groeit. Acht provincies gebruiken vanaf 1 januari 2020 uitsluitend duurzame energie. Waarom doen ze dit? Niet omdat overheden dit eisen, maar omdat deze voorhoedebedrijven en provincies geloven dat de toekomst ligt in People, Planet, Practice en Profit.

Zelfs financiële markten gaan erin mee
Tot voor kort waren de financiële markten nog conservatief en gericht op de korte termijn. We zien dat hun focus aan het veranderen is. Ze zien nieuwe mogelijkheden en winstkansen in de duurzame evolutie. Deze verandering wordt aangedreven door risicomanagers, toezichthouders, activabezitters en financiële intermediairs. Hun koerswijziging heeft al geleid tot een reeks nieuwe initiatieven en allianties.

Een andere systeemordening
Het is bemoedigend om te zien dat wereldleiders nieuwe initiatieven tot systeemverandering nemen. Want het oude systeem werkt niet meer naar behoren. Die verstoort de duurzame ontwikkeling alleen maar. De nieuwe initiatieven tot systeemverandering zijn bijvoorbeeld de Global Commission on Adaptation ; C40 en de coalitie voor stedelijke overgangen ; de Food and Land Use Coalition , de New Deal for Nature and People en de Tropical Forest Alliance ; de Powering Past Coal Alliance ; Panel voor een duurzame oceaaneconomie ;  Platform voor het versnellen van de circulaire economie (PACE) ; Champions 12.3 voor voedselverlies en verspilling ; de commissie Energietransities.

Nieuw leiderschap
Recente beslissingen van de EU over haar Green Deal , inclusief de focus op een rechtvaardige overgang, bieden hoop. Maar er is ook een opkomende groep van andere landen die aandringen op ambitie. Tot nu toe hebben 79 landen hun klimaatambitie verhoogd. Hun collectieve stem is een nieuwe vorm van WEvolutie en effectief leiderschap.

Het jaar 2050 wordt een beslissend jaar voor de oceaan, voor biodiversiteit en natuur, en voor klimaatverandering. De inzet is erg hoog, en niemand kan meer inzetten op gemakkelijk succes. Ik ben geïnspireerd door het moedige leiderschap dat ik van onderop en van bovenaf zie.

Join the [w]evolution
AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 200108
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Paul Kingsnorth was milieuactivist en vindt duurzaamheid te mensgericht

We kampen met een spirituele crisis

Paul Kingsnorth was een van de kopstukken van de milieubeweging en bereikte met zijn betogen een groot internationaal publiek. Zijn boodschap is indringend.

you1

Kan de aarde 9 miljard monden voeden?

Vandaag zijn er 225.000 mensen bij gekomen. Onze soort is de dominante kracht op aarde geworden. Aan ruimte en innovatie is geen gebrek. Maar is dat genoeg?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?