DONUTECONOMIE | Revolte in economisch denken | sociale evolutie

Donuteconomie in de Evolutiegids

4 maart 2022 | Mary Span | Evolutiegids

Donuteconomie, Kate Raworth’s revolte in economisch denken

sociale evolutie bij De EvolutiegidsAchterhaalde economische modellen hebben een wereld mogelijk gemaakt waar ongelijkheid en onrechtvaardigheid heerst en waar de natuur vernietigd wordt. Kate Raworth laat zien hoe welzijn en welvaart voor iedereen gegarandeerd kunnen worden, mits een wereldoorlog geen roet in het eten gooit.

Een donut lijkt een rare metafoor voor economisch denken. Toch heeft de Britse econoom Kate Raworth dit idee bedacht voor een alternatieve economie voor de 21e eeuw. We moeten minder inzetten op groei, zegt ze, en meer oog hebben voor meer welzijn dan welvaart. De oude garde hoont het weg, maar intussen wint de vernieuwer Kate aan populariteit. De steden Amsterdam, Philadelphia, Portland en Brussel omarmen het donutmodel van econoom Raworth en willen circulair worden, met respect voor de planetaire grenzen. Ze weten nog niet precies hoe, maar al doende willen ze leren hoe.

De circulaire toekomst ligt open.

Kate Raworth heeft de oude economieboeken terzijde geschoven en bedacht nieuwe ideeën en denkbeelden die er al waren. Raworth gebruikt het zoete Amerikaanse broodje-met-een-gat-in-het-midden als beeld om de twee doelstellingen te benadrukken waar het volgens haar in de economie én in de politiek om zou moeten draaien. Namelijk enerzijds een bloeiende, leefbare aarde en anderzijds een humane, op menselijke ontplooiing gerichte samenleving. Al doende bedacht ze de donuteconomie, die in essentie een sociaal fundament heeft van welzijn waar niemand onder mag zakken en een ecologisch plafond heeft dat niet mag worden doorbroken. Tussen de twee cirkels van de donut bevinden zich een veilige en rechtvaardige ruimte voor iedereen om te functioneren. Het sociale fundament bestaat uit twaalf dimensies die zijn ontleend aan de sociale prioriteiten aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (er is intussen stevige kritiek vanuit de wetenschap op de SDG’s vanwege de mogelijkheid van systemische greenwashing). De negen planetaire grenzen zijn geformuleerd door een internationale groep specialisten onder leiding van Johan Rockström en Will Steffen

Het grote probleem waar de donuteconomie mee geconfronteerd wordt, is uiteraard dat deze moet groeien en bloeien in een economie die nog altijd zwaar gedomineerd wordt door het economische denken en doen van de 20e eeuw. Negen maanden na het verschijnen van het boek van Raworth hadden de Nederlandse economen hun oordeel al klaar: ‘Raworth moet haar mond houden en zich eerst maar eens beter gaan inlezen.’ Zo zie je maar dat verandering niet vanzelf komt.

Niets in de natuur groeit voor eeuwig.

De nieuwe visie van Kate Raworth roept nieuwe vragen op. In plaats van ons te richten op meer efficiency van de markten, kunnen we ook nadenken over het meer circulair maken van huishoudens, gemeenschap, markt en staat. Hoe kunnen we daarin het beste samenwerken? En hoe groot kan de economie eigenlijk worden, gezien de ecologische capaciteit van de aarde? Dit zijn vragen die we nadrukkelijk moeten stellen.

In de voorbije jaren hebben zij en haar medewerkers een arsenaal aan hulpmiddelen ontwikkeld om de implementatie van de donut-principes te faciliteren. Dat praktijklaboratorium van haar geeft een nieuwsbrief uit dat tools hiervoor ter beschikking stelt. Een daarvan is ‘Creating City Portraits’. De tool biedt een holistische momentopname van de stad en haar impact door middel van vier lenzen – zowel sociaal als ecologisch, lokaal en globaal – die samen een nieuw perspectief bieden op wat het betekent voor een stad om te bloeien.

Raworth is een economisch buitenbeentje en dat blijkt zeer duidelijk uit haar parcours dat zij heeft afgelegd. Na haar afstuderen aan de universiteit van Oxford, werkte ze in de dorpen van Zanzibar met micro-ondernemers. Ze was ook co-auteur van de Human Development Report voor het UNDP en daarna was ze een decennium lang senior onderzoeker bij Oxfam.  Een gecompliceerde wereld herleiden tot een donut mét heel veel inhoud vraagt om een synthetische én pedagogische geest. En die heeft ze als geen ander.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 220304
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
donuttafel

De nieuwe economie is een donut

Econoom Kate Raworth is een rebelse Oxford-onderzoeker die nadenkt over de huidige, gangbare economische wetenschap.

inflatiebom in De Evolutiegids

Zitten we op een economische tijdbom?

De economie lijkt uit de pas te lopen nu de prijzen enorm in de hoogte schieten. Gaan we op weg naar de ‘Shortage Economy’ zoals The Economist dat noemt?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?