DOMINICANEN | Henk Jongerius | bezinning en bezieling | interview

Dominicanen Klooster Huissen

Henk Jongerius, prior van het Dominicanen Klooster Huissen:

‘Voor zelfevolutie is het goed om net als Socrates vragen te stellen’

Henk Jongerius is prior van het Dominicanen Klooster. Hij wordt de eerste genoemd, omdat hij als eerste van zijn medebroeders wordt aangesproken. Henk Jongerius zorgt niet alleen voor het welzijn van de gemeenschap, maar ook voor zelfevolutie van mensen die met een hulpvraag bij het Dominicanencentrum aankloppen. Een gesprek met een dienende leider en een mentor voor bezinning, bezieling en beweging.

Prior Henk Jongerius van de Huissense Dominicanenorde noemt zichzelf een gelukkig mens. Liturgist, priester, vormingswerker, mentor, trainer, voorganger, spreker, dirigent, dichter en schrijver. Het is hem allemaal niet vreemd. “Prior betekent niet dat je het haantje bent, maar dat je de eerste bent die aangesproken wordt. Ik heb ooit van een magister een leuke vergelijking gehoord en die zei: ‘Je bent een chimpansee.’ Hoezo dan?, vroeg ik. Nou, je hebt twee soorten leiders. Je hebt een gorilla en die gaat voor de troepen staan met z’n handen in de zij. Hij zegt: ‘Zó gaat het!’ En je hebt de chimpansee. Die kijkt heel aandachtig rond, ziet iedereen en zegt: ‘Oh, we doen het dus zo, hè?’ Dat laatste spreekt me heel erg aan.”

Henk Jongerius van Dominicanen Klooster Huissen

Benedictus
Henk Jongerius helpt mensen op weg naar persoonlijk leiderschap in leven en werk via bezinning, bezieling, workshops en retraites. Dat doet hij meestal in groepsverband. “Wat ik geleerd heb van Benedictus is dat eerst de persoon van de leider onder de loep moet worden genomen. Hij noemt daarbij een stel eigenschappen die je als leider zou moeten hebben. Zo moet je eerst zelfkennis hebben en dat betekent dat je weet vanuit welke motieven en emoties je handelt. Als je die voor jezelf niet helder hebt, zul je die nóóit bij de ander kunnen opwekken. De oude Griekse uitdrukking zegt het al: ‘Ken uzelf’.” Hij wijst daarbij naar zijn hart.

“Vanuit de visie van Benedictus moet een leider ook een wijs mens zijn”, vervolgt Jongerius zijn verhaal. Betekent dit dat jonge mensen nog geen goede leider kunnen zijn? “Je hebt jonge mensen die heel prachtig kunnen verbinden. Dat is een geweldige eigenschap. Dat zijn chimpansees. Ik denk wel dat je het leven geproefd en een groot empathisch vermogen moet hebben. Ik bedoel niet het woord meevoelen. Bij empathie ben je los van jezelf. Kijk een leider moet ook goed kunnen luisteren. Dat kun je als je een rijp mens bent. Dat wat er van binnen zit is er uitgekomen. Zo noem ik dat dan maar. Ik heb 37 jaar een koor gedirigeerd.Je kunt alleen maar dirigeren als je contact hebt met de zangers. En juist tijdens de eerste seconden voordat je begint. Ik had een broer en ik zei eens tegen hem: ‘Jan, ik geloof dat ik prior wil worden, waarop hij zei: ‘Even wachten’. Rijpheid. Ja, dat heb je nodig. Rijpheid betekent ook dat je innerlijke rust hebt, dat je gelaten en heel bent.” En wanneer ben je dat? “Als je alles al een keer doorgemaakt hebt en het los kunt laten. Dat je jezelf kent. Bij bezielend leidinggeven moet je kern aanwezig zijn. Voel je?”

Socrates
“Ik vind het belangrijk dat je op een wezenlijke manier met mensen communiceert. Als levende mensen. Dat heb ik van Socrates geleerd. De Socrates-methode is de vragende methode. Hij was een soort geboortehelper. Hij liet naar boven komen wat diep verankerd lag in de ander. Is dat niet het mooiste van leidinggeven?” Is dat de manier waarop jij met mensen die hier komen omgaat? Vragen stellen en stilte inbouwen? “Ja. En aanwijzen wat goed is. Dat is heel belangrijk”, beklemtoont de prior.
“Benedictus gebruikte ook het woord nederig. In het latijn is dat humilitas. Daar zit het woord humus of aarde in. Een nederig mens is iemand die weet dat hij met zijn voeten op de grond staat.” Het nuchtere besef: ‘Ik ben ook maar gewoon die ik ben. “Precies, dat heeft te maken met het aanvaarden van je eigen beperktheid en je grenzen. Ik hou niet zo van grenzen. Ik zou liever zeggen: ‘Word je bewust van je eigen mogelijkheden.’ En onderken dat die mogelijkheden anders zijn dan die van een ander.”

Retraite
“De mensen die hier naar het Dominicanencentrum en klooster komen, komen vanuit verschillende achtergronden en met verschillende vragen. Ik werk in groepen met mensen uit leven of werk en vrijdags leid ik een retraitedag. Ik doe meditatieoefeningen en ik reik mensen dan teksten aan over aspecten van leven waarmee ze zich kunnen verhouden. En dat doet ze goed. Ze gaan zich beter in hun vel voelen.” Wat bedoel je met verhouden? “Het gaat niet om het bestuderen van de tekst, het gaat over de lectio divina ofwel de goddelijke lezing. Dus dat wat achter de tekst onder woorden wordt gebracht. Wat die woorden in jouw leven teweegbrengen.” Is het een vorm van helder worden voor die ander? “Ja, hoe het in hun leven een rol gespeeld heeft. Dat wordt ze dan ineens duidelijk. In het gesprek ben ik niet zozeer degene die de oplossingen aandraagt. Ik stuur het gesprek wel, maar eigenlijk praten de mensen verdiepend met elkaar.”

Zouden we dat meer moeten doen in de maatschappij? Henk Jongerius antwoordt: “Ik vind van wel.” Zijn we de verdieping kwijt? “Het klinkt zo beschuldigend, maar het is wel waar. We laten een heleboel dingen liggen. We moeten ervoor zorgen dat het leven van mensen weer heel wordt.” Ben je optimistisch wat dat betreft? “Er is een beweging van heelheid gaande. Ik denk dat het niet anders kan. Dat is een heel nuchter antwoord”, lacht hij. “Het gaat gewoon die kant op, omdat een mechanisch samenlevingssysteem uiteindelijk steriel wordt. Daar gaan mensen aan dood. Mentaal en ook hier in het hart. Ik vermoed dat we dat allemaal van binnen heel goed weten.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 110513
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Escher: de zin van het leven

Wat is de zin van je bestaan?

Over het doel van het leven wordt al eeuwenlang gefilosofeerd. Eigenlijk zoeken we hoop.

Internationale bijdrage

Chris van de Ven, directeur van Stichting HOPE XXL: ‘De tijd voor een nieuw geluid is aangebroken’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?