DOES HANZE | slim netwerken in de Hanze | zakelijke evolutie

DOES HANZE!     INTRO     HANZENIEUWS      HANZEGROEN      HANZEMAKERS      HANZESPOTTER

slim netwerken in de Hanze

Slim netwerken, hoe doe ik dat in de Hanze?

Nederlandse steden sloten zich in de Middeleeuwen aan bij de Hanze, een machtig ondernemersverbond. Dankzij slim netwerken in de Hanze konden de kooplieden gemakkelijk, goedkoop en snel zakendoen in heel Noord-Europa. Da’s pas smart!

Vliegtuigmaatschappij Lufthansa, de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad en de Hanzehogeschool Groningen hebben iets gemeen met elkaar: ze zijn vernoemd naar de Hanze, het beroemde middeleeuwse handelsverbond. Bij Lufthansa is de naamgeving te verklaren: deze maatschappij is ontstaan uit een samenwerking tussen een aantal Duitse steden, waaronder enkele voormalige Hanzesteden. Bovendien verbinden de vliegroutes van Lufthansa steden met elkaar en bevorderen zo de handel. Maar bij de Hanzehogeschool is de verwantschap met haar naamgever minder duidelijk. Feit is wel dat alle Hanze-gerelateerde organisaties op een of andere manier zijn gebaseerd op netwerken.

Wederzijdse relatie
Het netwerk van de Hanze was gebaseerd op vertrouwen, reputatie en wederzijdse relaties. Vaak gingen er weken en maanden voorbij voordat een handelspartner nieuws ontving over de aankomst of de verkoop van zijn goederen. Daarom was een speciale vertrouwensrelatie tussen zakenpartners essentieel. De informele samenwerking tussen de Hanzeleden zorgde ervoor dat de transactiekosten, de informatie- en de organisatiekosten laag konden blijven, waardoor de Hanzehandelaren een behoorlijke winst konden maken uit de langeafstandshandel tussen de Oostzee en de Noordzee. De kooplieden stichtten kleine handelsstations, coöperaties, handelsmaatschappijen en nieuwe steden op hun route. De regionale verdichting van het commerciële netwerk door de oprichting van steden en nederzettingen was een van de maatregelen om de langeafstandshandel veilig te stellen.

Flexibiliteit
De individuele handelsnetwerken van de Hanzehandelaren en hun families konden met grote flexibiliteit op veranderingen reageren. Uiteindelijk is het succes van de Rothschilds of de handelsbankiers van de familie Schröder in Hamburg te danken aan familiale bedrijfsnetwerken die zich uitstrekten tot Londen, Rusland en India.

Of de Hanze een slim netwerk met toekomst voor het hedendaags Europa kan worden genoemd moet nog open blijven. Feit is dat het netwerk nog steeds intact en werkzaam is. Het is een model van interregionale samenwerking die nog steeds – weliswaar veelal achter de schermen – actief is. Het is bijvoorbeeld actief in het onderwijs, tussen steden als Hamburg, Lübeck en Bremen, in de Cleantechregio in Gelderland en Overijssel, bij consulaire posten zoals die van Kleef , de Euregionale samenwerking, de samenwerking tussen universiteiten, de internationale handelsnetwerken en het toerisme. Het toerisme is een factor van belang geworden. Die groeit namelijk nog steeds en dat biedt vele nieuwe kansen binnen de Hanze.

Grensoverschrijdend
Veertien Hanzesteden in de Duits-Nederlandse grensregio zijn in 2019 grensoverschrijdend gaan samenwerken. Zij gaan drie jaar lang, samen met de DestinatieMarketingOrganisaties Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, MarketingOost, Achterhoek Toerisme en Niederrhein Tourismus, invulling geven aan het project ‘Grensoverschrijdende samenwerking: Hanzesteden – toen en nu’. Het gezamenlijke doel is de Hanzebeleving bij zowel de bezoeker als de inwoner te versterken.

Slimme innovaties
Maar ook universiteiten vormen een broedplaats en netwerk voor grensoverschrijdende samenwerking. Steeds vaker wordt van wetenschappers gevraagd om het maatschappelijk nut van hun werk aan te geven. Door de Nederlandse overheid en door onderzoeksfinanciers als EU. Het gaat namelijk niet om het domweg overhevelen van bij de universiteit ontwikkelde kennis of technologie, maar om samenwerking, langdurige samenwerking vaak. Het gaat om bruggen bouwen tussen bedrijven en wetenschappers. Die samenwerkingen kunnen slimme innovaties en een open innovatiecultuur opleveren.

Slimme netwerker
Wil jij een slimme netwerker worden? Volgens wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Budapest zijn er in een voetbalstadion dertig mensen nodig om een wave te starten. De Hanze(liga) is in the up. Wil je dus je netwerk in de Hanze een boost geven, richt je dan op je eerste dertig slimme zakenvrienden of -vriendinnen.

Join the [w]evolution
AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 191112
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?