DOES HANZE | de allianties van de Hanze | view

Smart Hanze, een onvoltooid succes

Een financiële alliantie van enkele oude Hanzelanden werd recent niet al te enthousiast ontvangen. Waarom niet een oude financiële samenwerking onder de naam Hanzeliga nieuw leven inblazen was de gedachte. Er bestaat ook nog een 400 jaar bestaand Hanzeverbond. Die doet achter de schermen veel goed werk.

Sinds een paar jaar trekt Nederland in de eurozone veel op met ‘Hanzelanden’ Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Litouwen, Letland. Tjechië, Slowakije en Estland als gevolg van het nadere vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit Europa. De landen in dit pact worden hoofdzakelijk bepaald door middelgrote bedrijven. Er zijn geen grote reuzen aan de kust in Litouwen, noch in Tjechië, noch in Denemarken en Zweden. Dus de vraag is: hoe kun je de Hanze weer nieuw leven inblazen, verbinden en samenwerken, zodat het een intact, echt winstgevend netwerk voor de toekomst wordt?

Internationaal
De internationale Hanzedagen die jaarlijks worden gehouden zijn al een verbindende factor. Er bestaan zo’n tachtig netwerken in het Hanzeverbond waarbij 195 steden uit 16 landen zijn aangesloten. Lübeck fungeert daarin als Europese hoofdstad. Dit verbond bestaat uit een netwerk van universiteiten tot de kamers van koophandel en industrie, vakbonden. Dergelijke banden hebben nooit eerder in de geschiedenis bestaan. Deze netwerken zijn zeer actief, organiseren bedrijfsbezoeken en Hanzedagen en tekenen samenwerkingsovereenkomsten.

Brexit
Nu er sprake is van een Brexit is het geen wonder dat de ministers van Financiën van de nieuw opgerichte Hanzeliga regelmatig bij elkaar komen. Maar het is eenvoudigweg niet voldoende om alleen de financiële situatie met elkaar te bespreken. De vragen moeten ook zijn: wat zijn de innovatiefactoren op het gebied van wetenschap en onderzoek van de aangesloten landen? Hoe kunnen we het Rijnlandse model weer doen opleven in samenwerking met het Hanzeverbond? Het voorbeeld van de Hanze kan grotere landen namelijk aan het denken zetten.

Tweedeling
In mijn ogen moet de Hanzeliga niet een tweedeling in Europa creëren, maar juist een evolutionair tegenwicht en dienstbaar voorbeeld zijn voor de rest van Europa. Veel mensen hebben ideeën over hoe het anders kan. De vernieuwers in de Hanze maken er echt werk van, desnoods tegen de stroom in. Zij halen niet snel de voorpagina’s of de praatprogramma’s, maar ze bestaan wel degelijk. Sommigen zijn radicaler en vernieuwender dan anderen, maar wat zij gemeen hebben is, in de woorden van Marjan Minnesma, de instelling ‘niet te denken aan wat er allemaal fout kan gaan, maar te zoeken naar oplossingen als problemen zich aandienen’. Niet (teveel) praten maar leren en evolueren is het devies. En dát maakt de Hanze zo speciaal.

Join the [w]evolution
AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 191105
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Design for Change in the Hanse

De ambities van de Smart Hanze

De oude Hanzewaarden verbondenheid en samenwerking, durf en lef, ondernemerschap, burgerzin, gemeenschapszin en urgentie vormen een prima basis om de huidige economische situatie om te buigen naar een duurzaam economisch systeem in Noord-West Europa.

Hanzeboek Does Hanze!

Does Hanze, op zoek naar de schat in Nederland

De naam Hanze verwijst naar de middeleeuwse Hanze, een succesvolle samenwerking tussen handelssteden in Noord-Europa. En de Hanze anno nu is nog steeds een sterk merk. Want deze unie evolueert en innoveert smart, met een wereldwijde missie.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?