DIVA DICHTBIJ | P. v. Amelsvoort | zingen aan bed | interview

Diva Dichtbij in de Evolutiegids

Pieternel van Amelsvoort van Diva Dichtbij:

‘Oprechte aandacht voor ouderen en zieken heeft meer waarde dan je denkt’

Via de stichting Diva Dichtbij zingen en declameren de aangesloten Diva’s aan het rand van het bed in verpleeghuizen, verzorgingshuizen of thuis van mens tot mens. Onderzoek van de universiteit Utrecht heeft aangetoond dat aandacht voor ouderen en zieken werkt. Een portret van Pieternel van Amelsvoort, een kleinkunsttherapeute in de ouderenzorg en ziekenzorg.

Pieternel van Amelsvoort is directeur van Diva Dichtbij en maatschappelijk zeer betrokken. “Als kind wilde ik de wereld al redden. Daarom ging ik biologische landbouw studeren om moeder Aarde te kunnen redden. Ik was al een muzikaal talent, maar ik deed er niets mee totdat iemand eens tegen mij zei dat ik goed kon zingen. ‘Je moet bij het kamerkoor gaan, zei ze.” Ik naar het kamerkoor. Daar vertelden ze me dat ik eerst maar eens zangles moest gaan nemen. Ik naar het conservatorium. De hemel ging voor me open, maar ik wist niet goed wat ik ermee aan moest. Ik raakte behoorlijk in de war. Ik merkte dat mijn wereldbeeld veranderde. Ik kon zelfs mijn lievelingsfilosofen niet meer lezen. Was biologische landbouw nou mijn bestemming of moest ik maar gaan zingen?”

Verrijkend
Mijn wereld veranderde totaal toen ik bij toeval in een vakantiehuis in Frankrijk kwam waar ze terminaal zieken verzorgden. Daar gebeurde van alles met kunst. Als ik daar voor de mensen zong, merkte ik dat ik ze tot een meter afstand kon benaderen en dan nog bleven ze me recht in de ogen aankijken. Soms stroomden de tranen over hun wangen. Ik kijk gewoon door die ogen naar binnen, recht in hun hart of ziel. Zij bij mij ook. Dat is een buitengewoon intensieve uitwisseling. Zonder woorden. Je hebt dan contact met de echte mens achter de ziekte. Die persoon is namelijk niet veranderd”, zegt Pieternel bewogen. “Dat was zó …. verrijkend! Dat ik dát mocht zien. Dat proces fascineerde me enorm. Maar ik kon toen nog niet bevroeden wat ik er zelf mee kon doen.”

Pieternel vervolgt haar verhaal over haar bewogen leven: “Voorop stond nog steeds dat ik de wereld wilde redden. Maar ik zag niet hoe ik die combinatie kon maken. Op een gegeven moment zag ik het ineens als beeld voor mijn ogen ontstaan en ik dacht: ‘Ik moet een karretje hebben. Dat karretje moet versierd zijn en een box en cd-speler bevatten, want ik kan geen pianist meenemen.’ Zo ontstond het idee van Diva Dichtbij”, zegt ze lachend.

“We doen zo ontzettend goed werk! Ik heb wel eens bij een man van in de tachtig op schoot gezeten en hem via een Carmen aria de liefde verklaard. Hij ging helemaal met mij aan de haal. En de omgeving geniet ook van zo´n bijzonder moment. Muziek is buitengewoon krachtig. Demente mensen worden door ons optreden beter hanteerbaar voor de verzorging. Ze gaan gemakkelijker eten. Dat is interessant om verder te onderzoeken. Momenteel zijn we daarover in gesprek met de universiteit Utrecht.”

Onderzoek
Recent heeft Maaike van der Vleuten van de universiteit Utrecht onderzocht wat de invloed van Diva Dichtbij is op het welbevinden van mensen binnen de ouderenzorg. Ze richtte zich daarbij vooral op dementerenden. Roanne van Leijden onderzocht de emotionele, sociale, cognitieve, fysieke en spirituele effecten van de optredens, vooral bij verpleeghuisbewoners met somatische klachten.
Beiden concludeerden dat muziek, non-verbale communicatie en emoties een onderlinge wisselwerking kennen en dat de optredens van Diva Dichtbij een positief effect hebben op de bewoners.

Oprechte aandacht
“Oprechte aandacht gecombineerd met warmte heeft veel meer waarde dan er nu aan wordt gehecht. We hebben de neiging om alles wat met zorg te maken heeft in geld uit te drukken. Aandacht en warmte kun je niet direct omzetten in geld. Maar er zijn andere effecten”, zegt de directeur van Diva Dichtbij enthousiast. “Het werkt véél dieper door. Dáár moeten we naar kijken. Niet alleen de zieke heeft het beter naar de zin, ook de verzorgende. Er is daardoor minder ziekteverzuim. We hebben nu een verpleeghuis als klant die ons zelfs vijf keer per jaar inhuurt! Ze vinden ons optreden zo belangrijk, dat ze ons uit eigen zak betalen. Na het optreden wordt het aspect ‘aandacht’ meegenomen in de dagelijkse gang van zaken. De cultuur is in dat verpleeghuis in positieve zin veranderd. Dat is niet in geld uit te drukken!”

Droom
Op mijn vraag wat haar droom voor de toekomst is, zegt ze: “We zijn nu met zes Diva’s en we hebben een zeer actief en betrokken bestuur. En daaromheen een kring van mensen die hun diensten gratis aanbieden. Een strateeg of een juridisch adviseur. Daardoor kunnen we de prijzen in onze stichting laag houden. Het is mijn droom dat ieder ziek of eenzaam mens deze interactie met kunst of muziek mag ervaren.
Wat mij goed doet, is dat ik gedragen wordt door de maatschappij. Al is dat in de vorm van een donatie, sponsoring of een dienst op hun vakgebied. Bijna alles hebben we nodig, zoals computers, kostuums en mooie schoenen voor de Diva’s. Ik wil op mijn beurt met onze optredens iets goeds brengen in de wereld. Ik ben weliswaar geen redder van de wereld geworden, maar ik lever wel een goede bijdrage voor een betere wereld.”

Foto’s: Harrie Ligtvoet en Martijn Thierry.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 2011
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Diva Dichtbij gepromoveerd

04-10-19: Diva Dichtbij is nu ook een officeel Goed Doel. Inclusief het keurmerk van het CBF, de toezichthouder van Goede Doelen.
Esther-Mirjam Sent is hoogleraar Economie aan Radboud Universiteit Nijmegen en is Senator Eerste Kamer.

Vrouwelijk leiderschap

Professor Esther-Mirjam Sent van de Radboud Universiteit: ‘Vrouwelijke toppers zijn en blijven nodig’

Caroline Rijnbeek

Innovatief leiderschap

Caroline Rijnbeek, innovatieleider: ‘Door toegevoegde waarde te creëren kan Nederland excelleren’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?