DERDE LEVENSFASE | nieuw beeld jonge ouderen | persoonlijke evolutie

Jane Fonda wil nieuw beeld van de derde levensfase

Vijftigplussers zijn tegenwoordiger actiever, gezonder, gelukkiger en fitter dan onze voorouders. Bekend filmster en fitness-supporter Jane Fonda is nu vooral voorvechtster van de derde levensfase van jonge ouderen. Ouderom zou niet langer verbonden mogen zijn met een neergaande lijn maar met een weg omhoog. ‘Er is geen garantie dat we gezond ouder worden, maar we kunnen ons wel blijven ontwikkelen.’

Jane Fonda betoogt dat de laatste drie decennia van het leven evenveel verschillen van midlife als midlife van kindertijd. ‘Er is geen garantie dat we gezond ouder worden, maar de menselijke geest kan zich blijven ontwikkelen’, houdt de in 1937 geboren actrice en gezondheidsgoeroe het publiek voor. ‘Je kunt jezelf bevrijden van je verleden, je kunt je relaties met je omgeving verbeteren. Dat kan allemaal in de derde levensfase van je leven als vijftigplusser. Je hebt de vrijheid om jezelf te bevrijden van alle lasten die je leven zwaar maken, je kunt nieuwe wegen ontdekken, je kunt nieuwe relaties aangaan. Als we deze weg gaan als we ouder worden, worden er nieuwe weefsels in het brein aangemaakt. Als we dát doen en onszelf opnieuw uitvinden zullen we een voorbeeld zijn voor de jongere generatie. Dan hebben we een nieuw beeld van ouderdom gecreëerd’, zegt een bevlogen Jane Fonda.

De derde levensfase
De periode tussen je 55ste en 70ste levensjaar is de derde levensfase. De jeugd geldt als eerste en de volwassenheid als tweede. Begint nu de neerwaartse spiraal of ervaar je de omwenteling naar een nieuwe tijd met eigen mogelijkheden en kansen? In hoeverre laat je je gezondheid je leven bepalen? Ga je nog met de moderne tijd mee? Na je 55ste verandert je leven ingrijpend en niet alleen door de eindigheid van het leven. Dus kun je niet meer eindeloos wachten met initiatieven. Je kijkt terug op je leven. Je ziet je levenspad in een nieuw perspectief en kunt frustraties uit het verleden loslaten. Je raakt minder gehecht aan status, voelt minder de druk om te presteren en je ontwikkelt een bredere kijk. Deze persoonlijke veranderingen kunnen je ertoe brengen andere kanten van jezelf aan te spreken.

Zinvol en betekenisgevend
Wat ontbreekt is een zinvol en betekenisgevend verhaal dat je niet benauwd maakt voor de oude dag. Het volgen van het wijsheidsideaal maakt van de ouderdom een levensfase met een eigen betekenis én een evolutietaak. De vraag is niet wat je op de oude dag gaat doen, maar wie je bent voor je eigen ziel en wat je voor anderen kunt betekenen. De derde levensfase is dan een hoopvol begin geworden. 

Nieuwe levensstijl
Vanuit die persoonlijke transformatie ontwikkel je een nieuwe levensstijl, waarbij je kunt kiezen uit meerdere varianten. Je kunt volledig mee willen doen met de moderne tijd en je met hedendaagse vraagstukken bezighouden. Je kunt er ook voor kiezen om meer vast te houden aan datgene wat jou in je leven tot nu toe het meest eigen is geworden. De mix tussen deze leefstijlen is voor ieder weer anders.

Langer leven
Bereid je voor op een leven dat langer duurt dan je denkt. Een 90-jarige heeft bijvoorbeeld gemiddeld nog vier jaar te leven. Dus maak plannen: wat doe je de komende vijf jaar? Maar kies niet voor alleen maar genieten. Doe ook iets zinvols. Het geheim van een mooie oude dag zit ’m in het gevoel nuttig te blijven, ertoe te doen, ook al ben je met pensioen. 

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 150809
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

De YEP van vandaag

12-09-19: Er komen steeds meer YEPs (Young Elderly Persons). YEPs doen er goed aan om vitaal en zinvol te leven. Enkele uitkomsten van het Trouw-onderzoek:
  • Van alle 55- tot 75- jarigen beoordeelt twee derde zijn fysieke gezondheid als goed tot zeer goed. Opvallend genoeg is er hier weinig verschil in leeftijd.
  • Om fit te blijven zorgen ruim acht op de tien ouderen ervoor dat zij actief bezig blijven. Vooral wandelen, fietsen en tuinieren zijn populair.
  • Twee derde gelooft dat zij hun eigen fitheid in de hand hebben.
  • 45 procent van de mensen met kinderen ziet het niet zitten dat zij straks mantelzorg verlenen.
  • 60 procent van de mensen met een laag inkomen maakt zich zorgen over de toekomst waarin zij minder zelfstandig worden.
  • de kloof tussen arm en rijk verdiept zich.
  • maar ze houden zich nauwelijks bezig met de toekomst.
Zie voor meer info: Trouw.

De zorg voor morgen

06-18: Het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe. Ook bereiken mensen steeds vaker een hoge leeftijd. Hierdoor hebben steeds meer mensen een chronische aandoening zoals artrose, nek- en rugklachten, diabetes en dementie. Bovendien hebben mensen steeds vaker meerdere aandoeningen tegelijk. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de hoogste ziektelast. Niet alleen medische maar ook sociale problemen nemen toe. Het aantal eenzame ouderen stijgt. Ouderen wonen vaker zelfstandig en ook vaker alleen. Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer druk op zowel de formele als de informele zorg. Zorgvoorzieningen komen het meest onder druk te staan in de krimpregio’s. De opgaven waar we voor staan vragen om een nieuwe manier van werken. We zullen meer moeten samenwerken, binnen én buiten de zorg. (Bron: RIVM Toekomstverkenning Gezondheid).
buurteconomie

Buurteconomie stimuleert burgers te ondernemen

Een economie voor mensen: natuurlijk, duurzaam, armoedevrij en solidair? Op papier is een lokaal initiatief niet zoveel anders dan een lokale onderneming. Het verschil zit ‘m in de versterking van de buurteconomie en de onderlinge solidariteit.

persoonlijke evolutie

Het geheim van persoonlijk leiderschap

Hoe bewuster je omgaat met het leven en je innerlijk leven hoe meer je geestelijk groeit als mens.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?