DENKTANK | focus op mentale vooruitgang

Mentale vooruitgang in de Evolutiegids

17 mei 2020 | Mary Span | Evolutiegids
Nieuwe denktank focust op mentale vooruitgang

sociale evolutie bij De Evolutiegids

In materiële zin zijn we rijk, maar de coronacrisis lijkt alles onderuit te halen. Deskundigen en bestuurders van maatschappelijke instellingen rapporteren een dalend mentaal welbevinden. De wachtlijsten voor psychiaters, psychologen en coaches is te lang. Wat valt eraan te doen?

Hoe creëren we een samenleving waarin iedereen welzijn ondervindt? Hoe helpen we elkaar als mens, collega of werkgever om goed met alle emoties en zorgen om te gaan? Hoe stimuleren we kritisch denkvermogen? En hoe kunnen we van de crisis leren?  Want ondanks de economische voorspoed, gaat het psychologisch niet goed met ons. De cijfers zijn bekend. 1,1 miljoen volwassenen lijden aan een angststoornis (Bron: NEMESIS). Ruim 800 duizend Nederlanders slikken antidepressiva. Jonge mensen klagen over psychische druk en lijden aan burn-out-verschijnselen. Het percentage zelfmoorden onder jongeren is tussen 1980 en 2010 verdubbeld.

Beweging van denkers en doeners

Daarvoor is in november 2019 de Denktank Mentale Vooruitgang opgericht, een beweging van denkers en doeners die weten wat nodig is voor  onze mentale gezondheid en voor het vergroten van de sociale kwaliteit en mentale kracht van de samenleving. Met het woord ‘mentaal’ duidt de denktank al het ‘geestelijke’ aan, het niet-fysieke en het niet-materiële. De denktank wil proberen om handen en voeten te geven aan mentale vooruitgang. Juist door in te zetten op persoonlijke, sociale en maatschappelijke invulling van mentale kracht.

Het onderhouden van het ‘wij’

De denktank wordt nu gevormd door een groep gemotiveerde deskundigen en bestuurders van maatschappelijke instellingen en is een initiatief van Joep Verbugt van GGzE en Kees Kraaijeveld van de Argumentenfabriek. Wat willen ze eigenlijk bereiken? Ze willen samen met onder meer AON, Dimence, Erasmus Universiteit, GGZ Nederland, Humanistisch Verbond, Lister, Maatschappelijke Alliantie, NIP, TNO, Trimbos, Triodos Bank, Universiteit Maastricht, Zilveren Kruis en vele anderen werk maken van de mentale gezondheid van onze maatschappij. Met onderzoekers die weten hoe je in gemeenschappen, organisaties en samenleving het ‘wij’ kunt onderhouden. Met experts die oog hebben voor de juiste balans en doeners die weten hoe een samenleving mentaal krachtig kan worden en blijven.

Harde klappen te verwerken

De gevolgen van de pandemie veroorzaken bij velen angst en verdriet. Verdriet omdat je een familielid of partner moest verliezen. Angst voor blijvend verlies van een baan of onderneming. De druk is hoog als je thuis moet werken, je kinderen moet begeleiden bij hun huiswerk en moet verzorgen. Het is duidelijk dat de crisis bestaande onzekerheden en verschillen verder uitvergroot. Mensen krijgen harde klappen te verwerken. Bij de zoektocht naar verlichting moeten we wederom vele ballen in de lucht houden om uit de crisis te kunnen geraken. En door de coronacrisis kan het aantal zelfdodingen en huiselijk geweld sterk toenemen, vrezen deskundigen. De eerste signalen zijn er al.

Hoe voorkomen we dit? Hoe gaan we de schade herstellen? Gelukkig is er veel wetenschappelijke kennis beschikbaar over wat de mentale gezondheid bevordert en wat niet. Het is een kwestie van experts en onderzoekers bij elkaar brengen om die kennis bij elkaar te brengen en daaruit een visie en strategie te destilleren. Want we beschikken over een rijke mentaal-sociale preventie- en zorginfrastructuur.

Integraal graag

Het is belangrijk dat dit mooie initiatief niet het zoveelste bureaucratische instituut wordt. Ik weet dat het gaat om mentale weerbaarheid, maar het riekt ook naar een rationele benadering. Juist iets waar we vanaf moeten. Spreek liever over een Denktank voor integrale vooruitgang, zodat mensen vanuit de samenhang van lichaam, geest en ziel uit de misère geholpen kunnen worden en evolutionair vooruit kunnen gaan.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 200517
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Basisinkomen in de Evolutiegids

Er wordt weer gepraat over een basisinkomen

De crisis blijkt ook een voedingsbodem voor ontwikkelingen die behoorden tot wensdenken, het basisinkomen.

Ouderschapsideaal in de Evolutiegids

Er is een nieuw ouderschapsideaal nodig

Preventiegids Harold Stevens vindt dat er nu veel van ouders wordt gevraagd, maar hoe krijg je grip op de situatie?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?