BUURTATELIERS | creativiteit in de wijk

Buurtateliers laten wijk schitteren

Vroeger waren sociale netwerken meer vanzelfsprekend en vaak aan verenigingen, kerken of families verbonden. Wijkbewoners voelden zich via die organisaties vertegenwoordigd en spraken elkaar aan op gedrag. Dat is heel vaak niet meer zo. Wijken zijn soms slaapwijken geworden. Maar ze hebben baat bij creatieve en culturele buurtinitiatieven.

Nederland kent een langjarige traditie van stadsvernieuwing en beleid voor aandachtswijken, georganiseerd door partnerships tussen woningcorporaties, gemeenten, wijkagenten en wijkbewoners. Dat is geen garantie dat problemen kunnen worden voorkomen. In slaapwijken leven mensen langs elkaar heen. Vaak ook omdat ze hele dagen moeten werken. Dat versterkt het gevoel van niet gezien of gehoord te worden en er niet toe te doen. Vooral ouderen en migranten hebben daar last van. Creatieve buurtinitiatieven kunnen ervoor zorgen dat totale afzondering in stad of dorp wordt voorkomen. Want naast elkaar wonen leidt niet tot sociaal contact. Elkaar kennen en zien vergroot de kans op sociale interactie.

Urban Resort
Om sociale interactie te vergroten ontwikkelt en beheert Stichting Urban Resort uit Amsterdam broedplaatsen voor kunstenaars, ambachtslieden, zzp’ers en starters. Ze bieden plekken om te werken en vrijuit te experimenteren op artistiek, sociaal en maatschappelijk vlak. Een plek waar de huur laag is en de betrokkenheid hoog is. Waar ruimte is om een festival te organiseren, spontaan de buren op de koffie te vragen, maar ook voor geconcentreerd monnikenwerk. Urban Resort wil de stad verlevendigen en zoekt altijd mensen die anderen met hun werk of ambacht kunnen inspireren.

Aanjagers
Het geld wat de stad Utrecht in cultuur steekt, verdient zichzelf inmiddels ruimschoots terug. Mensen willen hier heel graag wonen, wat grotendeels veroorzaakt wordt door de aantrekkingskracht die de Utrechtse cultuur levert. En in de aanloop naar de Floriade in 2022 werpen jongeren zich op duurzame oplossingen voor de tuinbouw en stadslandbouw. Boj van den Berg is initiator en aanvoerder van Urban Greeners, een talentprogramma dat jongeren stimuleert om te experimenteren met duurzame projecten vanuit een eiland midden in het Floriade terrein. Het doel is om elk jaar 10 tot 15 mensen te betrekken bij het bouwen van de Floriade zodat die beweging steeds groter wordt. De gemeente Almere heeft een eiland van vier hectare op het Floriadeterrein beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan.
De Nieuwe Nor in Heerlen gaat al meer dan veertig jaar mee. Ooit is deze plek opgezet en bedacht door een stel Heerlense studenten die in Aken studeerden en een plek misten zoals Paradiso en de Melkweg in Amsterdam. Nu is het uitgegroeid tot één van de beste poppodia van Nederland en is het dé culturele broedplaats van Heerlen geworden. Alle initiatieven zijn aanjagers van nieuwe ontwikkelingen, zowel lokaal, regionaal als provinciaal.

Aantrekkelijke wijk
Steeds vaker nemen burgers het initiatief om de eigen wijk op te peppen in eigen hand. Buurten en wijken knappen op van creatieve en culturele broedplaatsen. De komst van kunstenaars en de organisatie van burgerinitiatieven trekken bedrijven aan. En dat maakt een buurt of wijk aantrekkelijk voor nieuwe bewoners. Maar om burgerinitiatieven tot een succes te maken is een professionele aanpak essentieel. Zo heeft ruim zeventig procent van de initiatieven zich formeel georganiseerd in een stichting of vereniging. Een geformaliseerde vorm laat de buitenwereld zien dat burgers de ambitie hebben een duurzame samenwerking aan te gaan. Vaak is dit ook verstandig om op die manier ondersteuning van instanties en overheden te krijgen. Het Rotterdamse burgerinitiatief Granny’s Finest startte direct als stichting. In het initiatief werken jonge ontwerpers samen met ouderen om patronen te ontwerpen en te breien, met als doel eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Want 33% van de ouderen in Nederland voelen zich eenzaam. Dan zijn ateliers en burgerinitiatieven geweldige inspirators om in het leven weer zin te zien!

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170610
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Buurtwijs

Vitale evolutie begint bij gelijkwaardige positie tussen overheid en burgers. Sturing van de overheid kan bestaan uit het faciliteren van de onderlinge dialoog en kritische reflectie, zonder de uitkomst te bepalen. Sociale professionals, met name de bestuurlijke laag, zijn tegenwoordig te vaak sociaal ondernemers in plaats van sociale activisten. Hierdoor zijn ze meer bezig met het bewaken van hun neutrale positie en bestaanszekerheid dan present te zijn voor hen die steun nodig hebben.
fransmanders1

Burgerinitiatieven en sociale cohesie in de wijk staan voorop

Frans Manders bouwt aan burgerkracht in de wijk. Burgers kunnen zelf veel en hebben daarbij lang niet altijd de overheid nodig.

samenwerken_in_de_buurt

Over zelfevolutie, buurtparticipatie en happy coins

Er is veel te doen over de participatiemaatschappij. Burgers denken dat de overheid de problemen over de schutting wil gooien.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?