COLLAPSOLOGIE | Ineenstorting, Star Trek of [w]evolutie? | vitale evolutie

Collapsologie | Evolutiegids

17 november 2022 | Mary Span | Evolutiegids

Ineenstorting, Star Trek of [W]evolutie?

Van de negen klimaatdrempels zijn er al vier overschreden, met opwarming van de aarde, afname van de biodiversiteit, ontbossing en verstoringen in de stikstof- en fosforcyclus. De klimaatverandering is definitief een wereldwijde uitdaging met lokale gevolgen geworden. Onze cultuur is bovendien ethisch, moreel en spiritueel bankroet. Als we er niets aan doen, kan het systeem ineenstorten. Moet het zo gaan?

Zeker niet, als – en dit is een heel groot ALS – de mensheid als geheel collectief corrigerende maatregelen neemt. Er begint al veel te gebeuren met bijvoorbeeld de grote omschakeling naar elektrische auto’s die nu plaatsvindt en parallelle stappen in de richting van het koolstofvrij maken van elektriciteitsopwekking, en ook naar een meer biologisch landbouwsysteem. Wanneer we echter een grens overschrijden, vergroten we het risico om andere drempels te overschrijden. We riskeren dan een ineenstorting.

Komen we dan in een soort Star Trek-scenario terecht?

We hebben niet genoeg energie om naar andere planeten te reizen en andere planeten te koloniseren. Dat kunnen we dus wel vergeten. Moeten we dan maar alle grondstoffen van de wereld veroveren om zelf onze toekomst te kunnen verzekeren? Het eigenbelang zal niet zegevieren, het zal onmiddellijk de kop in worden gedrukt door machtige landen. We zullen het gewoon samen moeten oplossen, want de ineenstorting is al begonnen. De financiële collapse van 2008 is daar een voorbeeld van. Daarna kan er sprake zijn van een economische, sociale, politieke, sociale, culturele en ecologische ineenstorting. We zien dat overduidelijk in een land als Syrië. De oorzaken van de Syrische ineenstorting zijn uiteraard meervoudig, tegelijkertijd geopolitiek, religieus, economisch en natuurlijk ook ecologisch vanwege de klimaatverandering. Ook het collectief slachtofferschap is niet onschuldig. Na alle emancipatiegolven nemen we zelf niet de verantwoordelijkheid voor ons persoonlijke geluk. Liever gooien we alle leed en rotzooi over de schutting richting staat. Dat leidt ertoe dat staatsinstellingen het niet meer aan kunnen. Dus wordt er maar met geld gesmeten.

De voortekenen van een collapse zijn er al.

Daarom moeten we in de mensheid als geheel nadrukkelijk een diepe geest van coöperatieve verantwoordelijkheid gaan koesteren. Dus [w]evolutie, een vorm van zelfevolutie en co-evolutie, nastreven. Vele miljoenen mensen over de hele wereld vervangen egoïsme – het hebzuchtige en onverzadigbare eigenbelang – al door de waarden van de ziel, zoals vrijgevigheid, vriendelijkheid en liefde. Maar landen en regeringen lopen ver achter. We moeten nationaal egoïsme, zinloos geweld en de frustratie van mensen omzetten in werelddienstbaarheid. Laten we de nationale grenzen – die grote symbolen van angst en het gevoel van afgescheidenheid zijn – transformeren en vervangen door bruggen van begrip en hoop. Dan creëren we een basis voor ons allemaal om samen te werken aan een gemeenschappelijke visie voor een betere wereld.

Wereldwijd erkennen heel veel mensen en groepen
de ernst en de urgentie van de huidige situatie.

Een aanzienlijk aantal politici en regeringsfunctionarissen beseft ook de ernst van de situatie, maar schuift liever de problemen voor zich uit omdat economische en electorale belangen voorrang hebben. Het eigenbelang regeert helaas overal. Wat oneerlijk is, is dat de landen die het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde, de armste, al op instorten staan, met name vanwege enorme droogte en woestijnvorming. De gematigde klimaatlanden hebben echter de mogelijkheid om op te veren. Er is dus sprake van grote ongelijkheid en dat is een belangrijke factor voor ineenstorting. Wanneer samenlevingen ongelijk zijn, storten ze sneller in dan egalitaire samenlevingen. Er is een nieuwe verhouding tussen overheid en inwoners nodig, een die gebaseerd is op de menselijke maat, meer gemeenschapszin, met burgerzeggenschap en meer transparantie. Daarom is het zo belangrijk om met elkaar samen te werken en aan oplossingen te werken om de grote kloof tussen politieke elite en de burger te kunnen dichten. Langs die route kunnen we het goede weer herstellen.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje,
we zijn allemaal verbonden en betrokken.

Het gaat erom hefbomen te vinden waar de handelingsmacht kan worden uitgeoefend, zonder politici of de staat: we kunnen ook in een straat, wijk, dorp [w]evolutionaire actie ondernemen. Daar kunnen we voor elkaar klaar staan om diensten te verlenen, te delen en producten te produceren die belangrijk zijn voor onze dagelijkse behoeften. Deze tegenbeweging heeft enorm veel potentieel. Je ziet het al terug bij de opkomst van lokale partijen. Daar zie je een doorsnee van de bevolking bij elkaar komen. Laten we dus vooral van onderop actief worden om lokale valuta te creëren! En dat is niet iets kleins. Als we dit met miljoenen mensen doen, kunnen we een collapse voorkomen. We moeten de stekker uit het stopcontact van het systeem halen, de draden geleidelijk doorknippen, ons eigenbelang intomen en daadkracht herwinnen. De overgang is een terugkeer naar het collectief om een ​​beetje autonomie terug te kunnen krijgen. We moeten weer zelfverzorgend worden, maar dan wel samen in de gemeenschap. Want wie afhankelijk blijft van het oude systeem, zal grote moeilijkheden ondervinden. We kunnen de ineenstorting nog voorkomen.

We moeten lokaal én globaal handelen,
waarbij het ‘beste voor iedereen’ centraal staat.

Natuurlijk is menigeen woedend, verdrietig of angstig. Het is belangrijk om deze emoties te uiten en niet te onderdrukken. De woede kan terecht gericht zijn op de elites of de politiek. Maar je loopt het risico je op zondebokken te richten. Als je alleen maar een rampentoerist bent, doe je niets. Als je alleen maar positief bent, kun je de komende schok niet aan. Ik ben voor het midden, het evenwicht, de realiteit. De geest van samenwerking moet weer in de fles. Ieder voor zich zou de eigen verantwoordelijkheid moeten voelen om van de aarde een betere wereld te maken. Maak er als strijder iets mooiers en liefs van. Volg je hart. Op die manier kunnen we de transitie gestalte geven. Collapsologie is de horizon van onze generatie, maar het kan het begin zijn van een nieuwe toekomst. Het is een gezamenlijk zoeken naar oorzaken en het vinden van integrale oplossingen die in de realiteit werken. Wat zal erna zijn? Dit alles moet nog worden overwogen, voorgesteld en vooral geleefd… 

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 221018
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Zingeving | Evolutiegids

Maak zingeving mogelijk

Het boek ‘Zinvolle [W]evolutie’ gaat om verschil maken met een hogere visie. Het maakt je actiever en gezonder.

Jan Rotman's visie | Evolutiegids

Jan Rotmans als premier?

Jan Rotmans is een gepassioneerde leraar die zijn tijd ver vooruit is. Is hij een premier in de maak?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?