CHARLIE HAMILTON JAMES | wildlife cameraman met een missie

Charlie Hamilton James

Wild life cameraman

Fotograaf voor de National Geographic Magazine, gespecialiseerd in conservering, antropologie en natuurgeschiedenis.

Bezoek Charlie op:

Wildlife cameraman Charlie Hamilton James is een activist en conservator. Iemand die het onrecht van mensen en de verwoesting van de aarde niet kan aanzien en in het geweer komt om zowel inheemse mensen als het Amazonegebied te redden van de ondergang. En hoe deed hij dat? Hij kocht een stuk regenwoud…

Hij kan uren stilzitten als het moet. Hij is er goed in en hij wordt meestal beloond. Wildlife cameraman en spreker Charlie Hamilton James (1974) is een gedreven man. Een man die er alles voor over heeft om mooie, nee fantastische, beelden van dieren te maken. Maar hij is ook iemand die begaan is met de verwoesting van het Amazonegebied.

Engelsman Charlie Hamilton James fotografeert en filmt al twintig jaar, voornamelijk otters, ijsvogels en insecten. Daarin is hij een autoriteit geworden. Hij schreef er in 2009 zelfs een boek over en maakte ervoor de foto’s. Hij won verschillende awards voor zijn werk, maar het meest bekend werd hij door zijn verblijf in het Peruaanse regenwoud. Hij kocht namelijk 100 acres of ruim 40 hectare regenwoud. Hij hoopte daarmee de houtkappers en cocaïnetelers die het Manu Nationaal Park langzaam en zeker ontdeden van mahoniehouten bomen te kunnen weren.

Want ja, er is heel veel geld te verdienen met mahonie en cocaïne. Peru is wereldwijde de grootste verstrekker van cocaïne. De arme bevolking is meer en meer genoodzaakt om op een of andere manier in hun levensonderhoud te voorzien. Charlie Hamilton James beseft dat. Maar hij begrijpt niet waarom mensen in het westen per se een mahonie houten tafel willen hebben. De bomen in het regenwoud zijn soms 100 tot 400 jaar oud en brengen snel 3.500 dollar op. De tussenhandelaren kunnen het zelfs voor het twintigvoudige van de hand doen. Een lucratieve business, dus.

Hij kocht dus een bufferzone bij het Manu Nationaal Park in Peru. Het is veel effectiever om de meest bedreigde grensgebieden veilig te stellen om steeds verdere terugtrekking van deze grens tegen te gaan. Duurzaam en economisch beheer van secundair tropisch regenwoud staat echter nog in de kinderschoenen. De inheemse bevolking, de indianen, is blij met zijn komst, want het is Charlie gelukt om het terugtrekkende bos veilig te stellen. Hij is erin geslaagd om verloren gegaan bos weer levensvatbaar te krijgen. In korte tijd kwam het wild weer terug en kon hij poema’s, wilde zwijnen en ander wild filmen.

Helaas durft hij niet meer terug te gaan naar zijn eigen bufferzone, omdat gewapende bendes er bivakkeren om cocaïne te verbouwen en om de mahoniehouten bomen te kappen. De Peruaanse bevolking zit vast in een cirkel van armoede waar zij op een normale manier niet meer uitkomen. Zij zijn daarom genoodzaakt om het bos te kappen en de open velden te bebouwen met cocaïne.

De indianen daarentegen zijn juist de behoeders van het woud. Zij willen het bos juist in stand houden voor volgende generaties. Meerdere onderzoeken tonen ook aan dat de bossen het best beschermd worden in gebieden waar de inheemse bevolking de baas is. Erkenning van de landrechten van inheemse volkeren is dus zowel in het belang van de mensen als van de natuur.

In een nieuw project werken Greenpeace en Hivos samen met inheemse bewoners in Brazilië, Ecuador en Peru om het regenwoud te beschermen tegen vernietiging door bijvoorbeeld houtkap, mijnbouw en olievervuiling. Dit project, genaamd ‘Alle ogen op de Amazone’, wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Het Amazonegebied is een ontzettend belangrijk gebied in relatie tot klimaatverandering. De toename van de ontbossing is te wijten aan het onvermogen van Zuid-Amerikaanse overheden om een politiek te bedrijven die het Amazonegebied beschermt. Het Braziliaanse congres bijvoorbeeld wordt gedomineerd door mensen uit de landbouwindustrie. Zij draaien verschillende wetten terug die eerder zijn ingesteld om de ontbossing in het regenwoud tegen te gaan. De internationale druk is daarom erg belangrijk.

Intussen gaat Charlie James Hamilton gewoon door met zijn filmisch en fotografisch werk. Op verschillende podia geeft hij lezingen en voorlichting over wat er werkelijk in de natuurgebieden gebeurt. Het is en blijft hard nodig…

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 170814

forestcity

Smogetende Forest City in China

Liuzhou in China gaat een Forest City bouwen. En dat alles om vervuiling tegen te gaan.

highline

Evolutieplekken die verbinden en inspireren

Zoek je een evolutieplek met sociale impact? Deze interactieve plekken of third places zijn overal ter wereld in opkomst….

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Lift Your Life & Your World & Share it!

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?