CAROLINE RIJNBEEK | innovatief leiderschap mkb | interview

Caroline Rijnbeek

Caroline Rijnbeek, management consultant mkb:

‘Door toegevoegde waarde te creëren kan Nederland excelleren’

Innovatie is haar passie, het mkb haar biotoop. Ir. Caroline Rijnbeek gelooft in een mooie wereld en een holistisch mkb. Ze vindt dat we anders moeten omgaan met mensen, energie en resources. De kennis en de informatie zijn volgens haar aanwezig. De kunst is nu om alles met elkaar te verbinden. Gesprek met een passionaria.

Innovatieleider Caroline Rijnbeek straalt een snel zelfbewustzijn uit. Voor me zit een moderne vrouw die overloopt van enthousiasme en passie. Ze voelt zich als ontdekkingsreiziger in een nieuwe tijd blijkbaar als een vis in het water. Dat is te merken, dat is te zien. Ze is nieuwsgierig en verbindend. Eigenschappen die je nodig hebt om bedrijven in beweging te krijgen. “Eigenlijk verleid ik het mkb om te innoveren”, verduidelijkt ze. “Ik werk heel specifiek voor het mkb. Je moet het werk heel holistisch bekijken. De ondernemer is heel druk. Er is altijd een tekort aan tijd en geld. Ik probeer ze toch in beweging te zetten, in de richting van de toekomst. Dat betekent visie en strategie en kijken hoe je de volgende stap kunt zetten.”

Innovatieverleider
“Wat ik doe is de ondernemers te verleiden heel bewust een stap naar de toekomst te laten maken. Dat doe ik in korte klankbordgesprekken en door heel veel te verbinden. Ik probeer partijen bij elkaar te brengen, want ze kunnen ook veel van elkaar leren. Ondernemers zijn wars van adviseurs. Daarom noem ik mezelf liever innovatieverleider.”

Doeners
Vind jij Nederland innovatief?
“Innovatie wordt heel vaak gezien als nieuwe uitvindingen, nieuwe kennis en ingewikkelde producten. Daarin is Nederland absoluut niet innovatief. Als kennisland gaan we het echt niet winnen”, beklemtoont Rijnbeek. “Als je ziet dat er in China meer hoogbegaafden worden geboren dan er überhaupt in Nederland aan mensen geboren worden, dan snap je dat die race echt niet te winnen is. Wij zijn wel heel goed in creativiteit. We zijn doeners en we zijn goed in samenwerken.”

Niches
“Ik ben met zestig man naar Shanghai geweest en dan zie je dat we in staat zijn op gelijkwaardig niveau samen te werken met de Chinezen. Nederlandse zakenmensen zoeken de grenzen op, gaan over grenzen heen. Dáárin zijn wij innovatief. Ik kom vaak bij mkb-ers die ergens achteraf een marktleider in iets heel kleins blijken te zijn. Dat is fantastisch! Wij Nederlanders weten de niches te vinden, wij weten te combineren en wij weten te doen.”

Groeifase
Hoe is het gesteld met het leiderschap in het mkb? “Als ik kijk naar het mkb, dan zie ik ondernemers die in een groeifase ineens moeten gaan managen. Dat is helemaal zijn ding niet, hij wil vooral ondernemend zijn. Ondernemers zijn in mijn ogen per definitie nooit goede managers. Dan komen ze in conflict met zichzelf. Ze draaien zich dan vast in het besturen en aansturen van hun onderneming. Ze verliezen de moed, storten in of worden wanhopig. Ik zie ondernemers die dan uiteindelijk hun bedrijf willen verkopen omdat ze niet meer hoeven. Klaar zijn ze ermee. Gelukkig zijn er ook ondernemers die inzien dat ze niet goed bezig zijn en hulp zoeken om het anders te organiseren.”

Kwetsbaar
Welke aspecten in het nieuwe ondernemerschap zijn belangrijk voor de mkb-ondernemer? Rijnbeek: “Ken jezelf, weet waar je grenzen liggen, weet waar je kracht ligt, ken je markt en je klanten. Kortom, durf buiten de gebaande paden en de sector te kijken. Dat vind ik een heel belangrijke. Maar ook weten waar je eigen grens ligt, weten wanneer je leegloopt qua energie. Ik zeg vaak: ga elkaar vertrouwen, praat met elkaar, wissel ervaringen en kennis uit. Dat heeft heel erg met verbinden te maken. Vaak zijn ze teleurgesteld en sluiten ze zich af. De kunst is om de controle los te laten. Dat gaat de een wat gemakkelijker af dan de ander.”

Loslaten
“Ik zie dat de openheid van het westen veel kansen biedt, maar de saamhorigheid van het oosten ook. De combinatie is goud waard. We moeten veel meer de calvinistische normen en waarden loslaten”, vindt de adviseur. “We zullen moeten leren om de dingen meer naar elkaar toe uit te spreken in plaats van de dingen voor de lieve vrede maar voor ons te houden. We hebben ook zo’n moeite om ons hoofd boven het maaiveld uit te steken. Waarom?”, roept ze uit. En durf je kwetsbaar op te stellen. Wat is daar mis mee? En geef elkaar eens een schouderklopje. Dat vinden ondernemers over het algemeen nogal lastig, want hun lat ligt heel erg hoog. Je mag excelleren en tegelijk kwetsbaar zijn. Een vorm van mildheid zou zó goed zijn!”

Gemeenschapszin
Er gebeurt volgens Rijnbeek al veel op het gebied van nieuw ondernemerschap. “Ondernemers zijn al aardig gericht op duurzaam en sociaal ondernemen. Er zit veel gemeenschapszin in het oosten. Als je kijkt naar het gebruik van sociale media, het nieuwe werken en zo. Ja, minder. Alhoewel hier veel zzp-ers zitten die het wel heel veel gebruiken. Die categorie neemt alleen nog maar toe. Als je in een productiebedrijf zit is dat toch wel anders. Twitteren krijgt dan een andere dimensie dan wanneer je als zzp-er kennis met elkaar wilt uitwisselen. Je ziet dat de ondernemers wel stapjes maken, maar het gaat allemaal wat langzamer. Een ondernemer denkt over het algemeen meer in kansen. Hij of zij denkt: hoe kan ik dit nou slim combineren met dienstverlening aan mijn klanten en het binnenhalen van goede medewerkers. Er zijn ook ondernemers die alleen op kosten sturen. Dat zijn niet de ondernemers waar wij veel zitten. Natuurlijk speelt bij het slim ondernemen ook het financiële plaatje”, corrigeert Rijnbeek zichzelf. “Absoluut. Elke stuiver kun je maar een keer uitgeven, zeker in het mkb. Er is heel weinig investeringsruimte, zeker nu. Wij helpen ze om slimme keuzes te maken.”

Toegevoegde waarde
Ten slotte haalt Caroline Rijnbeek Porter aan met zijn shared value en vijfkrachtenmodel. “We moeten als organisatie nu echte toegevoegde waarde bieden anders kun je als ondernemer niet meer overleven. De klant loopt gewoon weg. Zo hard is het gewoon. Bij een grote onderneming gebeurt dat gefaseerd, bij een mkb-er komt dat gelijk heel hard binnen. Het is dan heel zichtbaar. Dus een ondernemer is steeds bezig met zich af te vragen waar zijn toegevoegde waarde en zijn kansen en mogelijkheden liggen. Maar ze zijn niet altijd in staat om dat goed vorm te geven.”

Snel schakelen
“Onze behoeften zijn nu als consument heel snel aan het veranderen door het opraken van energie en grondstoffen, door arbeidstekorten, door sociale media. Er ontstaat veel meer transparantie”, legt Caroline duidelijk uit. “Waar dingen vroeger onder het tapijt lagen, worden ze nu zichtbaar. Je kunt niet meer sjacheren. Je moet dus in staat zijn snel te schakelen en je snel aan te passen. Dat is het grote voordeel van het mkb ten opzichte van de grote organisaties. Het mkb is veel flexibeler en kan sneller reageren op wat er in de markt gebeurt. Daar ligt voor Nederland de kans om te excelleren.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 110509
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
nilsroemen1

Nils Roemen, mindshifter

Mindshifter Nils Roemen: ‘Ik wil reizen met mensen die vernieuwing voorstaan’

energie

Hoe krijg je weer energie?

Zes stappen om jezelf op te laden met nieuwe energie

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?