BOSECOLOGIE | Robin Wall Kimmerer | duurzame evolutie

Dr. Robin Wall Kimmerer, bosecologe

Robin Wall Kimmerer, hoogleraar Bosecologie:

Het bos is pure wijsheid’

Dr. Robin Wall Kimmerer, hoogleraar bosecologie aan het SUNY College of Environmental Science and Forestry in Syracuse, New York, onderzoekt samen met haar studenten de inheemse wijsheid van planten in het bos. Ze richtte het Centre for Native Peoples and the Environment op, die als rentmeester optreedt voor een natuurlijke wereld.

Dr. Robin Wall Kimmerer is niet alleen hoogleraar bosecologie maar ook een begenadigd auteur. Ze schreef Gathering Moss, waarvoor ze in 2005 de John Burroughs Medal kreeg, en Braiding Sweetgrass: Inheemse wijsheid, wetenschappelijke kennis en de leer van planten. Ze is lid van de Citizen Potawatomi Nation, een Indiaanse bevolking die oorspronkelijk uit de regio van de Grote Meren kwam. Ze beschrijft zichzelf als een ‘reiziger tussen wetenschappelijke en inheemse manieren van kennis en wetenschap’. Bomen zijn voor haar leraren.

Luisteren
Met het door haar opgerichte Centre for Native Peoples and the Environment werkt ze aan het vergroten van kansen voor inheemse Amerikaanse studenten. “Wetenschap staat op gespannen voet met inheemse waarden”, schrijft Kimmerer. “Het resultaat is dat indianen nauwelijks aanwezig zijn in de wetenschappelijke (milieu)gemeenschap.” Ze leert haar studenten te luisteren naar wat de levensvormen – die al miljoenen jaren langer leven dan wij – ons te vertellen hebben.

Zelfgevoel
“Ik ben opgegroeid in een landelijk gebied en ik had elke dag contact met planten in de tuin, het bos of de moerassen. Ik kon niet naar buiten gaan zonder verrast en verbaasd te zijn over het groene leven”, vertelt ze. “Elke plant leek zijn eigen zelfgevoel te hebben, maar toch pasten ze als een gemeenschap bij elkaar.” In de beststeller Het Verborgen Leven van Bomen legt auteur Peter Wohlleben uit dat bomen gevoel hebben, kunnen communiceren, tellen, onthouden en elkaar helpen. “Bomen kunnen pijn lijden. Ze zijn niet anders dan wij”, beweert Wohlleben. “Al in een klein stuk bosgrond leven evenveel levende wezens als er mensen zijn op aarde. We weten nog helemaal niks over het bos. Laten we ze leren kennen”, roept Peter Wohlleben op.

Spirituele verwantschap
Hoogleraar Robin Wall Kimmerer voegde de daad bij het woord. Ze ziet planten als metgezellen en als leraar. Maar dit besef kwam nog duidelijker naar voren toen ze in contact kwam met inheemse kennishouders, de Native Americans. Deze gebruikten natuurlijke hulpbronnen in elk aspect van hun leven, maar roofden de natuur niet leeg. De Amerikaanse Indianen hadden en hebben nog steeds een diepe spirituele verwantschap met de natuur en waren ongewoon bezorgd over het welzijn van het milieu. Kimmerer werd zich door de leer van de Natives bewust van het feit dat ze al als kind bomen en planten als levende wezens zag.

Levend huis
Studenten werden en worden opgeleid om bomen en planten te zien als objecten in plaats van levende wezens. Studenten wordt geleerd om een waarnemer te zijn, om mechanistisch te denken en om zichzelf buiten het experiment te plaatsen. Die kennis vertelt ons niet hoe we moeten leven. De inheemse manier bestaat erin om een relatie met het waargenomene aan te gaan en dat betekent dat je je gevoel, je ogen, je gehoor, je smaak en je inzicht inzet. De inheemse filosofie leert ons over hoe de wereld in elkaar steekt en hoe wij moeten leven. Gelukkig is er tegenwoordig sprake van een terugkeer naar deze oude holistische waarden, om het milieu te zien als een ecosysteem en als een levend huis. Dr. Robin Wall Kimmerer ziet het bos zelfs als een kolonisatiemodel voor hoe wij als samenleving met elkaar kunnen leven en hoe we kunnen genezen.

Intelligentie van het leven
Vroeger dachten we dat de wereld plat was. Nu kunnen we leren dat dieren, planten en mineralen levende wezens met gevoel en intelligentie zijn. We begrijpen de plant- en dierintelligentie nog niet zo goed. Het wordt hoog tijd dat we daar meer oog voor gaan krijgen. Als we die mogelijkheid zouden omarmen en de intelligentie van het leven zouden onderzoeken zonder vooringenomenheid, zouden we wel eens verrast kunnen worden door wat we leren.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190912
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
bomen

Ook bomen hebben een Wood Wide Web

Bomen hebben familie en zogen hun kinderen. Wie denkt dat bomen alleen maar materiële dingen zijn in plaats van evolutionaire wezens, hebben het volgens wetenschappers helemaal mis…

Klimaatuitdaging ontbossing

Klimaatuitdaging ontbossing

Bossen zijn een cruciale factor voor zuurstof en biodiversiteit. Maar we verliezen onze bossen: elk jaar verdwijnt er zo’n 6,5 miljoen hectare natuurlijk bos.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?