BOMENKAP | de natuur heeft waarde | duurzame evolutie

Bomenupcycling in de Evolutiegids

2 februari 2022 | Mary Span | Evolutiegids

De natuur heeft waarde!

De kap van bomen brengt mensen in protest op de been. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Boomactivisten klimmen zelfs in de bomen om het te kappen bos te verhinderen. Veel van dit hout wordt verbrand, versnipperd tot mulch of op stortplaatsen gegooid in plaats van er mooie producten van te maken.

Het schijnt moeilijk te achterhalen hoeveel bomen er jaarlijks in Nederland worden gekapt. Het weekblad Elsevier deed in 2020 een poging en kwam op een aantal van 150.000 bomen in 140 gemeenten waarbij er zo’n 140.000 bomen zijn teruggeplant. Het aantal bomen neemt dus als ’t ware in gemeenten af. Veel van die bomen zijn omgevallen, ziek, uit veiligheidsoverwegingen verwijderd of verbrand. Natuurbeschermersorganisaties kappen ook bomen en die bomen worden door nieuwe aanplant vervangen. Omgerekend in bomen kapte Staatsbosbeheer er in 2019 400.000, en zijn er bijna 1,6 miljoen jonge bomen geplant.

 Onzorgvuldige en ondoordachte houtkap schaadt niet alleen het bos, maar het is ook een aanslag op onze toekomst omdat bomen essentieel zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

Sinds de Braziliaanse president Jair Bolsonaro aantrad, is er steeds meer oerwoud verdwenen. Bolsonaro wil het Amazonegebied economisch versterken. Op dit moment is er 17 procent van de totale Amazone ontbost. Wetenschappers stellen dat als straks 20 tot 25 procent van het regenwoud is verdwenen, er sprake is van een keerpunt. Dan wordt het zo droog dat de Amazone van een regenwoud verandert in een savanne.

Maar drijven wij zo langzamerhand niet de natuur uit onze omgeving?

Neem de uitstoot van broeikasgassen die de warmte van de zon vasthouden, waardoor de temperatuur op aarde al 1,5 graad Celsius is gestegen. Een miljoen soorten dieren en planten in de komende decennia zal mogelijk uitsterven door menselijke activiteit. We hebben al 60 procent van alle zoogdieren, vogels, vissen en reptielen uitgeroeid. Wetenschappers noemen dit de ‘zesde grote uitstervingsgolf.’ Bomen zijn nodig voor zuurstof en hoe meer bladeren, hoe meer zuurstof een boom produceert.

Ik put mijn hoop uit de veerkracht van de natuur
en het bij zinnen komen van mensen.

Naast het herplanten van bomen kunnen we meer doen: we kunnen nieuwe waarde creëren uit omgevallen bomen. In plaats dat de bomen worden versnipperd, verbrand of op stortplaatsen gegooid, kunnen we het afval ‘upcyclen’ tot hoogwaardige producten zoals meubels, vloeren en bouwmateriaal. De inkomsten die worden gegenereerd uit de verkoop van die artikelen en de lagere kosten van de verwijdering van houtafval kunnen vervolgens terugvloeien naar gemeentelijke bosbouwprojecten, zoals het planten van nieuwe bomen of het onderhouden van bestaande bomen.

Als gemeenten de kans aangrijpen om een ​​markt voor hergebruik van hout op te bouwen, kunnen ze geld besparen, nieuwe bronnen leveren voor herstel en aanzienlijke klimaatvoordelen behalen.

Wellicht doen sommige gemeenten al veel moeite om bomenkap te verduurzamen, maar er schort wel wat aan hun communicatie naar de burger toe over hun plannen voor verduurzaming. En een goede stelregel voor duurzaam bosbeheer is dat je in houtvolume niet meer mag kappen dan wat er in voorgaande periodes is bijgegroeid. Voor meer opslag van CO2 is het noodzakelijk dat men minder hout oogst dan er jaarlijks bijgroeit.

De stichting Trees for All zet zich al jaren in voor het aanleggen van meer bos maar ook voor herstel van bossen. In Nederland planten ze alleen daar waar geen onzorgvuldige bomenkap heeft plaatsgevonden. Ze zijn overigens niet tegen het kappen van bomen zolang dit maar op een duurzame manier wordt gedaan en onnodige CO2-uitstoot wordt voorkomen.

Verstandig hout oogsten betekent dus: minder oogsten dan er bijgroeit, kleine oppervlakten kappen en zo weinig mogelijk bodembewerking. Daarna is het van groot belang om het geoogste hout duurzaam toe te passen. Als dat wordt gedaan kunnen ook de toekomstige generaties van mens, dier en plant blijven profiteren van de bossen en is een duurzame opslag van CO2 gewaarborgd.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 220202
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
bomen

Bomencommunicatie

Bomen kunnen tellen, leren en onthouden. In het verborgene communiceren ze met elkaar. Wetenschappers hebben bewezen dat bomen levende, sociale wezens zijn met gevoelens.

Bosecologie in De Evolutiegids

‘Er is geen ‘IK’ in het bos, alleen het sociale ‘WIJ’

Volgens Suzanne Simard, hoogleraar Bosecologie co-evolueren ecosystemen om zichzelf te kunnen genezen. Hebben we nog een keuze voor herstel?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?