BOEK | ZINVOLLE [W]EVOLUTIE

Boek Zinvolle [W]evolutie

HET ULTIEME BOEK VOOR [W]EVOLUTIE!

Recent rondde ik mijn boek over Zinvolle [W]Evolutie af. Ik ben ervan overtuigd dat elk leven telt en dat ieder mens elke dag een positief en zinvol verschil kan maken voor de wereld. Het geven van inzichten over zelfevolutie en wevolutie zijn voor mij belangrijke thema’s.

‘Zinvolle [W]evolutie’ is verkrijgbaar als e-book (ePub) en als paperback.

P.S.
Je kunt de ePub lezen met e-reader, ipad of computer.

Boek Zinvolle [W]evolutie | Evolutiegids

MINDER EGO, MEER VERBINDING

Het Westen is de weg naar z’n ziel kwijt en kan zijn wil niet meer opleggen aan de wereld als geheel. Aan de horizon gloren nieuwe ontwikkelingen, maar ook grote gevaren die een voorbode kunnen zijn voor een aardverschuiving. We hebben een nieuwe visie op de werkelijkheid nodig – een pad van zelfevolutie en wevolutie dat leidt naar verbinding met onze essentie, een holistische manier van samenleven en een integrale omgang met de natuur. Er is nog nooit een urgenter moment geweest voor zinvolle [w]evolutie dan nu!

Dit boek, dat inzicht geeft over de wereld van vandaag, leert dat al het leven op aarde afhangt van onze verbinding en daden. Wij kunnen de rentmeesters voor zinvolle [w]evolutie zijn. Zie het als een geweldige kans om te groeien!

BOEIENDE INSPIRATIEBRON VOOR IEDEREEN DIE OP ZOEK IS NAAR ANDERE WEGEN!

DIT ZEGGEN DE LEZERS VAN
ZINVOLLE [W]EVOLUTIE

Gerrit Jansen, wijsheer en numeroloog:

Mary heeft Monnikenwerk verricht. Laat ik daarmee deze recensie maar beginnen. Vroeger stonden in de boekenkasten de Bijbel en de Encyclopedie naast elkaar, daarnaast mag ‘Zinvolle (W)evolutie’ niet meer ontbreken.
Deze inspiratiebron heeft een oneindige waarde. In de mondiale ontwikkeling van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk is er kosmische navigatie nodig. Mary geeft ons deze met haar boek. Het is omvangrijk en ik heb het genoegen gehad om het manuscript te mogen lezen. Ik heb het mogen ervaren als een herinwijding en op veel maatschappelijke pijnpunten legt Mary haar liefdevolle maar duidelijke vinger.
Je komt tot de ontdekking dat het stellen van de ‘Waarom-vraag’ geen zin heeft; je kunt beter de ‘Waartoe-vraag’ stellen, dan ontstaat het inzicht. Maar dan, inzicht zonder handeling brengt ook geen verandering. Wanneer je voor een beslagen ruit naar buiten kijkt zie jij niets, maar ook degene die voor het raam staat ziet jou niet. Dus laat je door het boek inspireren en maak je binnenkant schoon. Volg je ademhaling en ga je herverbinden met je bron. Dan zal het grote ontwaken worden versterkt. De bezieling is nodig om verbindingen te maken en dit boek kan je daarbij ondersteunen.
Wel een advies om regelmatig een leespauze in te lassen om de omvangrijke informatie te laten landen en het daarna te laten indalen.
Dit boek versterkt je welzijn vanuit het vertrouwen dat er voor ons wordt gezorgd en vooral in deze persoonlijke, pittige tijden. Angst en twijfel hebben is en blijft wantrouwen hebben naar de Bron waaruit wij zijn ontstaan.

Freek van Leeuwen, geestkundige:

In haar e-boek ‘Zinvolle (w)evolutie’ schetst Mary Span een uitgebreid beeld van hedendaagse evoluties die zich op het persoonlijke vlak in de mens en tegelijkertijd om die mens heen in de maatschappij, in het bedrijfsleven en in de politiek afspelen. Op al die gebieden vinden meerdere ontwikkelingen plaats met ieder hun eigen kenmerken, die door haar op een verantwoorde wijze kort en bondig worden beschreven. Haar grote kennis van al die richtingen blijkt hieruit, dat van ieder van die richtingen een duidelijk beeld ontstaat.
De uitspraak van Jung dat de mens op aarde is gekomen met één groot doel, namelijk zelfverwerkelijking, ‘zelf-evolutie’, wordt door haar boek bevestigd en voor ieder die kennis wil nemen van de rijkdom aan evoluties die daarnaast spelen in de mensheid, de (w)evolutie, is dit goed leesbare boek een aanrader!

Henny Aleida Hendriks | EvolutiegidsAleida Hendriks:

Iedereen die niet gelukkig is met de toestand in de wereld zou dit boek moeten lezen. Het lezen van de vele bladzijden werkt als een hypnotiserende aansporing bij jezelf na te gaan wat je persoonlijk kunt doen om daarin verandering te brengen.

Eerst nog even pootje baden?

Download dan de pdf via onderstaande knop!
In enkele pagina’s deel ik de inhoudsopgave, intro en boekomschrijving.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?