KLIMAATUITDAGING BIODIVERSITEIT | duurzame evolutie

Klimaatuitdaging biodiversiteit

Klimaatuitdaging biodiversiteit

Menselijke activiteit is de belangrijkste oorzaak van verlies aan biodiversiteit. De manier waarop we het land en de natuurlijke hulpbronnen gebruiken, onze productiemethoden en consumptiepatronen, en het afval dat we produceren verwoesten of degraderen de ecosystemen en de leefwereld van wilde dieren.

Het verlies van biodiversiteit en bosdegradatie is vooral het resultaat van de uitbreiding van landbouwgronden, intensieve houtkap en overbegrazing. De grootste impact komt van de ontbossing voor landbouw, in de eerste plaats omdat de bossen plaats moeten ruimen voor graasland voor het vee.

Ecologisch drama
Ongeveer de helft van alle bossen die oorspronkelijk op aarde groeiden zijn verdwenen, en ze worden vandaag nog steeds tien keer sneller gekapt dan dat ze weer kunnen groeien. Aangezien tropische bossen minstens de helft van alle diersoorten ter wereld bevatten, is het verlies van zo’n 13 miljoen hectare bos per jaar een ecologisch drama.

Leefwereld verdwijnt
Veel diersoorten lijden ook onder het verdwijnen van hun leefwereld. Wegen en andere infrastructuur zoals spoorlijnen, mijnen en dammen snijden doorheen de habitat en zorgen ervoor dat de habitat zoals bijvoorbeeld de bossen waarin de reuzenpanda leeft opgesplitst wordt in kleinere gedeeltes. Daardoor raken de populaties die in de bossen leven geïsoleerd van elkaar en lopen de dieren het risico niet voldoende voedsel te vinden of zich niet meer voort te kunnen planten omdat er te weinig soortgenoten te vinden zijn in het gebied, wat de genenpoel verkleint en de levensvatbaarheid van de populatie verlaagt. Bovendien zorgt de fragmentatie van de habitat ervoor dat de dieren gemakkelijker in het nauw gedreven kunnen worden door stropers en dus kwetsbaarder zijn.

Nederland
Voor zover bekend zijn er sinds 1900 minstens 614 diersoorten uit Nederland verdwenen. Niet alleen de wolf vroeger, en nu de paling. Maar ook veen onbekendere diersoorten, waaronder relatief veel waterorganismen. Vooral veel reptielen, paddestoelen en dagvlinders zijn verdwenen. Typisch Nederlands aandoende vogels, zoals de aalscholver, trekken over de hele wereld en als hun stop- of overwinterplekken bedreigd worden, zien we ze hier niet meer terug.

Redden
Kunnen we biodiversiteit nog redden? Ja, dat kan. We hebben bewezen dat we bijvoorbeeld door natuurbescherming (nationale parken, natuurgebieden, zeereservaten, maar ook fokprogramma’s in dierentuinen en botanische tuinen) soorten die bijna zijn uitgestorven nog kunnen redden. We weten ook heel goed hoe we ecosystemen weer kunnen herstellen, zolang de soorten niet uitgestorven zijn.

Na het herstel kan een woestijn bijvoorbeeld weer mooie natuur worden waar zelfs gewoon duurzame landbouw bedreven kan worden. Dat is met projecten in de Sahel bewezen. We kunnen ook de manier waarop we onze producten maken en oogsten aanpassen en zorgen dat we niet te veel grondstoffen meer nodig hebben.

klimaatuitdaging

Klimaatuitdaging ontbossing

Klimaatuitdaging overbevissing

Klimaatuitdaging stroperij

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?