BEWUSTZIJNSVERRUIMING | een eeuwig proces | spirituele evolutie

26 juli 2016 | Mary Span | Evolutiegids

Bewustzijnsverruiming, een evolutieladder

Het bewustzijn van de mens doorloopt een aantal stadia. Het begint bij het ego, het onbewuste en instinctieve stadium, en gaat over naar het ikbewustzijn, vervolgens naar het wijbewustzijn, globaal bewustzijn, eenheidsbewustzijn, universeel bewustzijn en kosmisch potentieel, enzovoorts.

Bewustzijnsverruiming moet je niet opvatten als een evolutieladder die naar boven (of naar beneden) voert, maar alsof ze zich binnen elkaar bevinden. De bewustzijnsverruiming die steeds plaatsvindt eindigt nooit. Het is een eeuwig proces. De zin achter dit alles is het bereiken van steeds meer bewustzijnsverruiming en dus het realiseren van Onvoorwaardelijke Liefde.

Dat is de ultieme vorm van liefde

Er zijn al vele pogingen gedaan om uitleg te geven over het ego en de gevolgen daarvan. Psychiater Carl Gustav Jung vertelde ons dat hij de psyche als een zelfregulerend systeem zag. Een systeem dat de balans zoekt tussen de extremen van min of plus terwijl het constant streeft naar groei of evolutie. Maar de gedachtegang van Jung laat ik voor het gemak los, omdat hij voor het onbewuste en het onderbewuste deel van de mens andere benamingen gebruikt. Om verwarring te voorkomen leg ik het op mijn manier uit.

Het ego bestaat uit een onbewust deel en een bewust deel. Het onbewuste deel noem ik gemakshalve de egowaan of het instinctieve bewustzijn (het beperkte en beperkende denken). Het bewuste deel noem ik het zelfbewustzijn of het ik-bewustzijn.

Het ik in z’n waan houden is niet zo’n goed idee

De egowaan of het lager bewustzijn houdt zich bezig met de materiële waarden en is een onbewust denk- en gevoelssysteem. Helaas is het grootste deel van de mensheid onbewust. Je ziet het dagelijks om je heen (als je bewust bent). Want weten en inzien is een vorm van bewustzijn. De mens op aarde kan destructief en gruwelijk wreed zijn. Onwetend. En de massa is zelfs vele malen onbewuster. Kijk maar naar de ellende die we dagelijks via de media over ons heen uitgestort krijgen. Niemand die iets doet om het te veranderen. We laten alles min of meer op zijn beloop… Het is die onverschilligheid die mensen heel aards en egoïstisch maakt. Het is vooral een gebrek aan liefde voor jezelf en dus ook een gebrek aan liefde voor die ander (lees hier mijn artikel ‘Is evolueren vanuit egoangst mogelijk?). Het ego speelt je parten door je te laten denken dat je wordt aangevallen. Je ziet die ander als ongelijk, derhalve als afgescheiden van jezelf. Je ziet de ander niet als één met jou. Je ziet enkel het verschil in plaats van de overeenkomsten. Je denkt dat je kunt beschikken over het welzijn van je medemensen of dat je mag beschikken over andermans leven! Dat is egowaan. En zo dwalen miljoenen mensen voortdurend in de door henzelf gecreëerde egoduisternis rond.

Levenskunst is zelfbewust zijn

Zelfbewustzijn houdt in dat je de instinctieve reacties op het leven meer en meer loslaat. Je wordt je steeds meer bewust van andere niveaus van denken. Je laat in feite steeds meer de illusie of de waan los. Je wordt geestelijk gezien steeds meer een zelfdenkend bewust wezen. Vechten tegen deze egowaan heeft wat mij betreft weinig zin. Als je een deel van jezelf wegduwt of veroordeelt breng je jezelf alleen maar verder weg bij je eigen heelheid. Maar als je alle delen van jezelf kunt omarmen kom je dieper in je eigen heelheid en krijgt jouw vertrouwen een steviger basis om verder op te bouwen. Als je aldus zelfbewustzijn kunt realiseren ben je in staat om je gedachten te observeren zonder te oordelen.

In je wij-bewustzijn kun je je meer verbonden voelen met anderen, kun je mededogen hebben in plaats van medelijden en ben je in staat zonder iets te verwachten en ongehecht dienstbaar te zijn voor de ander.

De wereld stikt van de ikken

Als je globaal bewustzijn weet te bereiken ben je totaal dienstbaar aan de wereld. Dan ben je ongehecht en sta je boven de wereldse egozaken. Het betekent niet dat je verlicht bent, maar je hebt wel meer licht in en om je heen omdat je heel veel diepe inzichten en wijsheid in je hebt. Je gaat over naar het intuïtieve of buddhistadium en van daaruit naar het eenheidsbewustzijn, universeel bewustzijn en kosmisch potentieel. Deze laatsten komen op aarde niet voor, omdat je als ziel verder doorgaat in andere levenssferen. De hele Kosmos wordt geleid, beheerst en bezield door een bijna eindeloze reeks hiërarchieën van bewuste wezens, die elk een taak hebben te volbrengen en die boodschappers zijn, maar alleen in die zin dat ze de werktuigen zijn van de karmische en kosmische wetten. We zullen dus – nadat we de aarde ontstegen zijn – opnieuw als ziel uitzwermen voor een nieuwe evolutionaire pelgrimstocht in een nieuwe reeks van werelden die vanuit het hart van Al Wat Is naar buiten zullen stromen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS| 160726
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?