BEWUSTE EVOLUTIE | hoe bewust evolueer jij? | persoonlijke evolutie

Evolutiecode

Hoe bewust evolueer jij?

Voor bewuste evolutie hoef je niet per se de sterkste (survival of the fittest) te zijn. We hebben tal van bedreigingen overwonnen, we hebben geleerd onszelf te beschermen en hebben onszelf ontwikkeld, we hebben ons agrarisch bestaan ingewisseld voor industriële landbouw en we kunnen in de 21e eeuw heel oud worden. Om te overleven hoef je niet de sterkste te zijn, wel de meest flexibel.

Sommige mensen, zoals de bekende tv-persoonlijkheid en wetenschapper Richard Attenborough en Steven Jones van het University College London beweren dat natuurlijke selectie – ons vermogen om de natuur te trotseren – niet meer bestaat. De menselijke evolutie heeft opgehouden te bestaan, omdat we steeds meer gescheiden zijn geraakt van de natuur om ons heen. Het argument van Survival of the Strongest is niet langer meer houdbaar, want iedereen kan nu oud worden. Bestaat de menselijke evolutie eigenlijk nog wel?

Blauwe ogen
Degenen, die zich weten aan te passen, gedijen. Dat is het adagio van de 21e eeuw. Blauwe ogen, stijl, dik zwart haar, de mogelijkheid om melk te verteren en een licht gekleurde huid zijn voorbeelden van 30.000 jaar evolutie. IJsmummie Ötzi is het oudste menselijke overblijfsel dat ooit in de Alpen gevonden is. Bij onderzoek bleek Ötzi geen lactosetolerantie te hebben. En andere skeletten bleken ook geen lactosetolerantie te hebben. Intussen is 75 procent van de mensen in de Alpen latosetolerant geworden. Dit laat zien dat menselijke evolutie bestaat.

Genetisch defect
Er lijkt geen week voorbij te gaan zonder dat één of ander medische artikel de koppeling legt tussen ziekte en genetisch defect. Het kanker-gen, het Alzheimer-gen, het Parkison-gen – allemaal ideeën die ons doen geloven dat genen ons lot bepalen. Het US National Cancer Institute heeft intussen aangetoond dat tenminste 60 procent van alle kankergevallen voortvloeit uit omgevingsfactoren. De moderne geneeskunde lijkt weinig interesse in deze immateriële en onzichtbare omgevingsfactoren te hebben. Wetenschapper Fritjof Capra heeft dat goed verwoord in zijn boek Het keerpunt, waarin hij de medische praktijk weergeeft als Repair, Replace en Remove.

Sinds Descartes heeft verkondigd dat het lichaam een machine is, hebben we steeds gedacht dat alles een machine is. De wetenschap ziet nu in dat genen én omgeving bepalend zijn voor het functioneren van cellen in ons lichaam. Verandert het milieu, dan verandert ook het gen en vervolgens de cel in ons lichaam. En zoals we weten is onze omgeving altijd aan verandering onderhevig. Vóór Darwin zagen de mensen het leven als een harmonieus proces, na Darwin dachten mensen dat het leven een proces was van Survival of the fittest en dus van strijd. Maar wij hebben geen natuurlijke vijanden meer. En toch staat van de jungle nog steeds op onze agenda. De strijd is er alleen maar heviger op geworden. Dat zien we dagelijks om ons heen. En zoals wetenschappers hebben laten zien: onze omgeving beïnvloedt onze menselijke evolutie.

Peter Kropotkin
De Russische naturalist Peter Kropotkin ontdekte dat samenwerking en eensgezindheid, in plaats van Survival of the Strongest, de voorwaarden voor het succes van een soort zijn. Ook John Swomley, professor emeritus sociale ethiek aan de St. Paul School of Theology in Kansas City laat geen twijfel bestaan over de voordelen die de bouw van vredige, coöperatieve samenlevingen in de wereld heeft voor onze toekomst. Hij haalt het bewijs dat Kropotkin en anderen leveren aan en zegt dat de keuze voor samenwerken boven competitie meer voordelen opleveren dan een een ‘succesvolle’ samenleving. In feite zegt hij dat samenwerken de belangrijkste factor is bij evolutie en overleving.

Nieuw evolutionair kader
Maar we blijven hangen in onze overtuigingen en blijven deze uitdragen, ten koste van het milieu op aarde en andere planeten. We dromen er zelfs van om andere planeten te gaan bewonen, daarbij onze geliefde en stervende planeet achterlatend. We zijn blijkbaar hopeloze destructeurs van het leven. Dr. Martin Seligman van de Universiteit van Pennsylviania ziet dat anders. Volgens hem kunnen we onszelf evolutionaire en positieve reacties aanleren. We kunnen mede-ontwerpers en mede-scheppers worden. Seligman stelt zelfs, dat de moderne samenleving ons in slachtofferschap, vernietiging en hulpeloosheid houdt. De mens kan deze programmering volgens hem omkeren en kan bewust kiezen voor evolutionaire opbouw. Marci Shimoff van de Universiteit van Californië geeft ons haar eigen recept voor een nieuw evolutionair kader. Als we last hebben van een hardnekkige negatieve gedachte, kunnen we overschakelen naar een sterke positieve gedachte. Aartsbisschop Desmond Tutu zegt in het Boek van Vreugde: ‘Als er dingen gebeuren die je op de proef stellen, zijn dat groeikansen. Dit is het dal van ontwikkeling en groei. Je bent geschapen voor volmaaktheid, maar je bent nog niet volmaakt. Je bent een meesterwerk in uitvoering.’ En de Dalai Lama zegt in datzelfde boek: ‘Dat het zo moeilijk is om met de huidige wereldcrises om te gaan, komt door onze grondhouding. Dat vraagt om een wezenlijke ommekeer in menselijk bewustzijn, iets waar educatieve vorming in compassie het meest geschikt voor is. Gelukkig zijn er heel veel mensen met compassie. Onthoud dat je niet alleen bent en dat jij de klus niet alleen hoeft te klaren. Niemand is ermee geholpen als jij je vreugde laat ontnemen omdat anderen lijden. Schenk de wereld je liefde, dien hem, maar geef ook je vreugde. Dat is een groot geschenk aan de wereld.’

De aarde is niet onze bestemming, maar een praktijk, een les. Het verhaal dat we onszelf vertellen heeft directe gevolgen voor de evolutie van al het leven op aarde en daarbuiten. Ons succes in de menselijke evolutie hangt af van de keuzes die we maken en die keuzes zijn weer afhankelijk van ons niveau van bewustzijn. To be or not te be [conscious] … dat is de vraag. Wat is jouw evolutieverhaal? Hoe bewust ben jij?

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 161124
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

origami

Vormt het principe van origami de basis voor evolutie?

Origami vormt een inspiratiebron voor wetenschappelijk onderzoek. Maar vormt de achterliggende gedachte van origami de basis van kosmische evolutie?

redjerelatie1

Evolueer je relatie

Maar liefst één op de drie huwelijken in ons land loopt op de klippen en het echtscheidingspercentage is nu 40,1 procent (bron: CBS). De oorzaken zijn veelzijdig.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?