BEVOLKINGSGROEI | taboe overbevolking | sociale evolutie

Taboe overbevolking in De Evolutiegids

11 maart 2021 | Mary Span | Evolutiegids
Meer voeten op aarde, verhoogt de hitte

sociale evolutie bij De EvolutiegidsWat je ook over overbevolking zegt, je trapt hoe dan ook op zere tenen. En toch moeten we het aankaarten, want de bevolkingsgroei veroorzaakt roofbouw op het ecosysteem. Bovendien wordt het steeds moeilijker voor volgende generaties om een goed leven te kunnen leiden. Maar welke weg kunnen we het beste inslaan om dat te voorkomen?

Vorig jaar kwamen de Verenigde Naties met nieuwe, hogere ramingen van de bevolkingsgroei tot het jaar 2100. Volgens de laatste berekeningen zou de planeet 11 miljard zielen tellen. Dat kan de planeet niet aan. Naarmate de menselijke bevolking groeit, neemt ook de menselijke vraag naar hulpbronnen zoals water, land, bomen en energie toe. Bevolkingsgroei veroorzaakt uitdagingen of moeilijkheden voor mensen die nu en later zullen leven, en ook voor dieren en ecosystemen. In sommige landen in Afrika beneden de Sahara, zoals Angola, Burundi en Somalië, zal het aantal stervelingen zelfs vervijfvoudigen. Het continent Afrika komt tegen het einde van de eeuw met ruim vier miljard inwoners op vrijwel gelijke hoogte met Azië.

Empowerment van vrouwen
Toename van het aantal kinderen vraagt niet alleen om meer voedsel en andere behoeften, maar vraagt ook om meer scholen, ziekenhuizen en werkgelegenheid. Studies tonen aan dat vrouwen met toegang tot gezondheidsdiensten gemakkelijker uit de armoede kunnen ontsnappen, terwijl degenen die werken vaker anticonceptie gebruiken. Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties wil beide problemen tegelijk aanpakken door microkredietprojecten uit te voeren om van jonge vrouwen pleitbezorgers voor een beter leven te maken.

Bevorder gezinsplanning
Het voorlichten van vrouwen én mannen over anticonceptie kan een grote impact hebben. Toen Iran in 1989 een nationaal programma voor gezinsplanning introduceerde, daalde het vruchtbaarheidscijfer binnen tien jaar van 5,6 geboorten per vrouw tot 2,6. Bij een vergelijkbare inspanning in Rwanda is het gebruik van anticonceptie in slechts vijf jaar tijd verdrievoudigd.

Maak onderwijs leuk
We weten steeds beter hoe leren werkt in de hersenen. Dankzij cognitief en neurologisch onderzoek kunnen we beter verklaren hoe het leren werkt. Daarnaast is er ook ontzettend veel onderwijskundig onderzoek. Hierdoor wordt het steeds duidelijker welke manier van instructie of didactische werkvormen het beste ingezet kunnen worden om zo veel mogelijk te leren. De in de VS gevestigde entertainmentorganisatie Population Media Center (PMC) werkt op de onderling verbonden gebieden van vrouwenrechten, bevolking en milieubescherming. De radio-soapseries van PMC, met cultureel specifieke verhalen over de groei van de bevolking, worden beluisterd door maar liefst 500 miljoen mensen in vijftig landen. Als de rechten van vrouwen en meisjes met goed en leuk onderwijs worden gerealiseerd, zal de bevolkingsdynamiek veranderen en zullen de gezondheid en welvaart van individuen, gezinnen en de aarde verbeteren.

Ministerie voor bevolkingskwesties
Mensen zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de zesde massa-extinctie en de klimaatcrisis, de ernstigste bedreigingen voor het milieu waarmee onze planeet ooit te maken heeft gehad. De Britse liefdadigheidsinstelling Population Matters is van mening dat er een hoge overheidsfunctionaris aangesteld moet worden die verantwoordelijk is voor het aanpakken van bevolkingsgerelateerde kwesties. De organisatie dringt er bij regeringen op aan om ‘verantwoord ouderschap’ te bevorderen en zeggen dat de subsidies beperkt moeten blijven tot de eerste twee kinderen, tenzij het gezin in armoede leeft.

Kansen voor vrouwen versterken
Tijdens het zeer controversiële eenkindbeleid van China daalde de geboorten van zes kinderen per vrouw in de jaren zestig tot 1,5 in 2014. Amnesty International meldde echter dat het beleid leidde tot gedwongen abortussen en sterilisaties. Het verstoorde ook de traditionele ondersteuningsstructuren voor ouderen en leidde tot een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Frances Kissling, een Amerikaanse wetenschapper en activiste, zet zich in voor de rechten van de vrouw. Ze is mede-oprichter van Global Fund for WomenGefrustreerd door een gebrek aan interesse in het financieren van mensenrechten voor vrouwen, richtte ze samen met drie andere moedige vrouwen een organisatie op om rechtstreeks door vrouwen geleide bewegingen te financieren. In meer dan dertig jaar heeft Global Fund for Women feministische bewegingen en grassroots-organisatoren gesteund om burgeroorlogen te beëindigen, vrouwelijke presidenten verkozen te krijgen en wetten veilig te stellen die miljoenen mensen bescherming bieden. De wereld kan niet floreren als de helft van de bevolking achtergesteld blijft. Alleen als vrouwen en mannen gelijke kansen en rechten hebben, kunnen vrouwen een grotere rol spelen in politiek, economie en vredesprocessen. De wereld moet gewoon genderproof worden.

Volgens het journalistenplatform De Correspondent put de menselijke overbevolking de aarde niet uit, maar doet overconsumptie dat. Het werkelijke probleem is volgens correspondent Thomas Oudman niet het aantal mensen op zich, maar de enorme impact die je krijgt als je de ecologische voetafdrukken van alle mensen bij elkaar optelt. Van alle broeikasgassen die de mens uitstoot, is maar liefst een derde afkomstig van het verbouwen, verwerken, verpakken en transporteren van voedsel. Dat schrijven onderzoekers van het Joint Research Center (de wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie) en de Wereldvoedselorganisatie in Nature Food.

Alles goed en wel: als we er niets aan doen, wordt het standpunt van traditionalisten met vastgeroeste denkbeelden en populisten bijna onweerstaanbaar. Dat is toch het laatste wat we willen?

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 210311
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Een derde kind mag nu in China

03-06-21: Beijing staat echtparen een derde kind toe. Het besluit leidt tot bezorgde reacties op sociale media. „Het driekindbeleid is hier en dat is angstaanjagend, schreef een Chinese twitteraarster. “Iedereen wordt maar teruggebracht tot data. Ze willen ook dat we langer werken. Het zet gezinnen onder druk. Veel trauma’s van het tweekindbeleid kwam weer naar boven. Bron: NRC.
Elango Rangaswami

Rangaswamy Elango: evolutieheld in India

Wetenschapper Rangaswami Elango hervormde zijn dorp in India tot economische enclave waar het nu voor iedereen goed toeven is.

saoedischevrouw

De evolutie van de Saoedische vrouw

Moedig en stil nemen miljoenen vrouwen in de wereld hun toekomst in eigen hand.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?