LIFT YOUR WISDOM | betekenis van evolutionaire stromingen

Sekem in Egypte streeft naar evolutie van individu, gemeenschap en milieu op basis van een holistisch concept dat economisch, sociaal en cultureel leven. Lees meer…

Authentiek leiderschap: spiritualiteit in een zakelijke context, innerlijk leiderschap of persoonlijk leiderschap zonder maskerades en zonder wikkels. Lees meer…

Ayurveda is een discipline van de Upaveda of ‘extra kennis’ vanuit de Vedische traditie, een traditionele geneeswijze inheems aan het Indiase subcontinent. Lees meer…

In actie komen voor een hoger doel om een betere wereld te realiseren. In de wandelgangen wordt dat Purpose Economy of betekenisevolutie genoemd. Lees meer…

‘Bewust kapitalisme is de meest succesvolle vorm van sociale samenwerking’. Dat zegt de non-profitorganisatie voor Conscious Capitalism op haar website. Lees meer…

Door goed bodembeheer gaat het goed met de vogels, insecten en planten. En daar is biodiversiteit voor nodig.

Business Spiritualiteit van Paul de Blot is deskundigheid vanuit bezieling. Maar nooit religieus, esoterisch of zweverig. Lees meer…

In een wijk of gemeenschap zit genoeg economisch potentieel om zaken gezamenlijk op te pakken en succesvol te maken. Lees meer…

Vroeger waren sociale netwerken meer vanzelfsprekend en vaak aan verenigingen, kerken of families verbonden. Buurtevolutie van onderop door middel van creativiteit is nu de sleutel. Lees meer…

De circulaire economie is een systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Lees meer…

Een voorbeeld van commons is de digitale encyclopedie Wikipedia. Het is een nieuwe vorm van gemeengoed. Lees meer…

De nieuwe economie, die econoom Kate Raworth in Donuteconomie voorstaat, is gebaseerd op verbinding met de natuur, onderlinge verbinding, wederkerigheid en nieuwe waarden. Lees meer…

Ernst Friedrich Schumacher was een invloedrijk economisch denker en voorstander van kleinschalig produceren aangepast aan de situatie. Stond aan het begin van de ecologische economiebeweging. Leer meer…

We zijn toe aan een evolutiesprong, ook in leiderschap. Het doel van evolutionair leiderschap is bewustzijn te verhogen en integraal te handelen. Lees meer… 

Geestkunde vormt een brug tussen de materiële en de geestelijke wereld. Het verklaart niet alleen de schepping, maar ook de geestelijke evolutie van het leven in de kosmos. Lees meer…

Nederlandse bedrijven moeten het hebben van de meerwaarde die zij aan het product toevoegen: van technologische vondsten tot continue kwaliteitsverbetering, maatwerk en groeiversnelling. Lees meer…

De Club van Boedapest streeft integratie van spiritualiteit, wetenschap en kunst na. Voorzitter Ervin Laszlo vond de tijd rijp voor globaal denken, lokaal handelen en met zin voor ethisch leven. Lees meer… 

Nabuurschap draait in de eerste plaats om goed relatiebeheer: het bewaken van privacy, harmonie en wederkerigheid. Onderlinge zorg kan daar deel van uitmaken. Lees meer…

 ‘Het is niet je taak om iets te exploiteren maar het als een stuurman te overzien’, zeggen de Native American Elders. Lees meer…

De Oude Wijsheid is een in vele eeuwen opgebouwde wijsheid, die het hart en de kern is van alle geestelijke leringen die er op de aarde geweest zijn en nog steeds worden doorgegeven. Lees meer…

Het gaat bij Servant Leadership of dienend leiderschap om wie je bent (human being) én wat je doet (human doing). Groei of evolutie is een centraal begrip bij dit leiderschap. Lees meer…

Sociaal ondernemen creëert maatschappelijke en financiële waarde. Een nieuwe generatie ondernemers staat op: sociale ondernemers die innovatief en co-creatief uitdagingen aanpakken. Lees meer…

Nederland kantelt, de bedrijfsvoering ook. De samenleving van de toekomst zal veel minder van bovenaf en centraal geregeld zijn, minder hokjes, maar meer netwerken, kleine gemeenschappen. Lees meer…

Zuidafrikaanse existentiële wijsheid. Deze gaat ervan uit dat ieder mens wijsheid in zich draagt en van waarde is voor de groep. Lees meer…

Er is sprake van geringe economische zelfstandigheid onder lager opgeleide vrouwen en minder doorstroom van vrouwen naar de top van het bedrijfsleven. Esther-Mirjam Sent pleit voor diversiteit. Lees meer…

WEvolutie, een pleidooi voor verbinding in combinatie met actie. Het maatschappelijk leven gaat steeds meer richting (tijdelijke) verbanden van gezamenlijke actie, van onderop en van bovenaf. Lees meer…

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Lift Your Life & Your World & Share it!

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?