KIES JE BEROEP | verbindingsmanager participatie

HOE WORD IK EEN VERBINDINGSMANAGER PARTICIPATIE?

In gemeenteland is het woord ‘overheidsparticipatie’ niet meer weg te denken. De samenleving vraagt steeds meer om een gemeente die ruimte biedt aan eigen ideeën en initiatieven van burgers. Het blijkt echter lastig te zijn om het contact tussen overheid en burgers goed te organiseren.

WERKEN ALS VERBINDINGSMANAGER PARTICIPATIE

Een verbindingsmanager participatie houdt zich bezig met verbroken verbindingen. Hij zorgt voor een goede verbinding tussen overheid en burger of tussen een maatschappelijke organisatie en de consument/burger. Een mooi voorbeeld is de Duurzame Ontmoeting in Enschede, waarbij inwoners, ondernemers en instellingen bij elkaar worden gebracht om samen een duurzaam idee te bespreken. Dit leidde uiteindelijk tot duurzame deals en duurzame verbindingen.

Elk (beleids)thema vraagt om een andere verbindingsaanpak en niet elk project leent zich voor participatie. Participatie kost tijd en een gemeente heeft al te maken met een hoge werkdruk. Als je echt als verbindingsmanager binnen het participatieveld wilt werken, vraagt dit om een afzonderlijke aanpak en een andere manier van organiseren. En verbinding maken is spannend voor de ambtenaren én burgers.

Frans Manders, verbindingsmanager tussen politiek en burger:

Frans Manders van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad Zutphen wil midden tussen de mensen in Zutphen staan. Hij is iemand die naast zijn vaste baan als accountmanager in de grafische industrie en forumlid van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van torenstad Zutphen graag initiatieven neemt en actief de leiding neemt bij het samenbrengen van mensen in de wijk. “Ik organiseer van alles. Ik begeleid raadsleden en campagnes van de PvdA, projecten en festiviteiten in de wijk.

FEITEN

Opleiding: hbo of wo-denk- of werkniveau. Soms zelfs op het gebied van marketing/communicatie.

Persoonlijkheidskenmerken: ondernemend, sociaal, communicatief en zelfstandige doener.

Competenties: Gunfactor, empathisch vermogen en verbindende drive.

Een goede manier om kennis te behouden is het aanstellen van een verbindingsmanager of participatiecoach. Maar vaak is zo’n functie niet geborgd. Gelukkig staat het onderwerp participatie steeds vaker op de agenda van een gemeente. En wordt het meegenomen in diverse projecten. Het onderwerp participatie en verbinding moet nog echt landen bij gemeenten en dat heeft gewoon tijd nodig. Nu is het vaak een onderdeel van de afdeling Marketing & Communicatie van een gemeente.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Participatie is geen middel, maar een doel en werkwijze. Maar het is geen onderdeel van een middelenmix. Het is eerder een overkoepelend gebeuren en dat vraagt om een andere denktrant.

De functie van verbindingsmanager participatie is een vrij recent beroep, maar noodzakelijk vanwege de vele verbroken verbindingen in de samenleving. Deze voorlopers kunnen vaak bestaan bij de gratie van goede ambtelijke ondersteuning. Voor de verbinding is het echter nadelig dat deze is opgehangen en afhankelijk van slechts één persoon. Als de persoon wegvalt, dreigt het risico dat ook de schakel verloren gaat. Dit benadrukt het belang van het inbedden van deze verbindingsmanagers door ambtelijke en bestuurlijke ondersteuning.

De verwachting is dat dit beroep steeds meer in allerlei sectoren gevraagd en gewenst zal zijn, omdat de verbroken verbindingen ons steeds meer in de weg gaan zitten. Vooral nu we op weg zijn naar een participatiemaatschappij van onderop.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?