KIES JE BEROEP | holistische hovenier & tuintherapeut

HOE WORD IK EEN HOLISTISCHE HOVENIER OF TUINTHERAPEUT?

 

‘Wist je dat zestig procent van het mkb in de regio groen of groengerelateerd is? Ik wil in de komende jaren daarom bouwen aan een duurzaam beroepsperspectief voor mensen in de groene sector.’

Willem Huiskamp van het Zone.college

WERKEN ALS HOLISTISCHE HOVENIER/TUINTHERAPEUT

Heb je groene vingers? Wat dacht je van holistische hovenier? Je bent dan een hovenier met een focus op het verbeteren van welzijn. Mensen zijn soms de verbinding met de natuur kwijt. En juist de natuur is een essentieel aspect voor de bevordering van gezondheid en welzijn. Vooral in deze hectische tijden is de terugkeer naar de natuur essentieel.

Niet alleen een groene omgeving kan een plezierig medium zijn voor ondersteuning van lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid van mensen, het groen versieren van huis en kantoren en het verbouwen van eetbare planten en biologische groenten kunnen dat ook zijn. Een therapeutisch hovenier werkt zowel binnen als buiten met het doel de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. Je bent op de hoogte van interieurdesign, wat de effecten van planten zijn op het welzijn van mensen, hoe planten kunnen helen en hoe die kunnen worden geteeld.

Het beroep van tuintherapeut biedt de mogelijkheid om het leven van mensen met een beperking, zoals gehandicapten, mensen met psychische en gedragsmatige stoornis en hulpbehoevenden, in positieve zin te transformeren. Bij tuintherapie is de activiteit van belang. Een voorbeeld van een leuke activiteit om kinderen tot rust te brengen is bijvoorbeeld het idee van een snoozle lawn. Op zo’n ‘sluimergrasveld’ (gewoon een hoekje van een grasveld) laat je een kind tot rust komen door hem of haar te leren om te genieten van de zachtheid van het gras en zich niet te storen aan die kriebelige grassprietjes. Maar het belangrijkste is het tuinieren zelf: laat ze maar heerlijk graven, zaaien, planten, wateren, wieden en oogsten. Ze leren planten herkennen, leren over de wisseling van de seizoenen en leren over leven en dood in de natuur.

Groene evolutie in de stad met Stefano Boeri

De Italiaanse architect Stefano Boeri heeft ze ontworpen: groene woontorens in Zwitserland en Italië. Maar nu gaat hij dat ook doen voor China. De Chinese regio Liuzhou gaat een hele stad bouwen met duurzame woontorens voorzien van bomen en planten.

FEITEN

Holistisch hovenier en tuintherapeut zijn nieuwe beroepen. Hieronder zijn enkele mogelijkheden benoemd, maar het is zaak je goed te informeren over de verdere mogelijkheden.

Opleidingen:

  • tuin en landschapsarchitectuur
  • master therapeutic gardener
  • omgevingspsychologie. De omgevingspsychologie is gericht op en gerelateerd aan de beïnvloeding van het werk van ontwerpers of inrichters om zo de menselijke omgeving te verbeteren.
  • creatieve tuintherapie

Effecten:

  • sociale interactie tussen mensen
  • meditatie en stressreductie bij mensen
  • verbetert lichamelijke gezondheid en fitness
  • verhoogt gevoel van eigenwaarde van mensen

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Je kunt verschillende kanten op met holistisch tuinieren of tuintherapie. Je kunt werken aan stressreductie, meditatieve tuinen creëren, mensen sociaal laten acteren in een tuin, kinderen de natuur laten ontdekken of het gevoel van eigenwaarde van mensen verhogen door het maken van een moestuin. Er is veel behoefte aan verbinding met de natuur. Hoe kan dat beter dan in de tuin? Er zijn momenteel vele mogelijkheden om de woonomgeving te veraangenamen. Denk maar eens aan de opkomst van verticaal tuinieren.

Bij menigeen bestaat grote bezorgdheid over de toekomstige leefbaarheid op aarde. Ook al is er vandaag de dag steeds minder groen, groen blijft belangrijk voor de mens. Nu we meer en meer belang aan onze gezondheid hechten en problemen zoals depressie, kanker, obesitas,… zienderogen stijgen wordt de link tussen groen en gezondheid steeds belangrijker. Men erkent geleidelijk aan de rol die een tuin kan spelen als een therapeutisch medium. Tuintherapie verovert langzaam maar zeker een plaats in het therapeutisch landschap.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?