KIES JE BEROEP | transitiemanager voor zinvolle evolutie

KIES JE BEROEP: TRANSITIEMANAGER

 

‘Er is een nieuw wetenschapsgebied ontstaan: transitiekunde. Een transitie is een omkering van ons denken, handelen en organiseren. Het zijn radicale veranderingsprocessen, maar wel in kleine stappen. Een voorbeeld is de transitie naar een duurzame economie.’

Jan Rotmans, grondlegger transitiedenken

WERKEN ALS TRANSITIEMANAGER

Door heel Nederland lopen transitieprocessen, die samen een soort ‘ondergrondse’ vormen. Op nationaal niveau lopen de bio-economie transitie, materialen en afvaltransitie, biodiversiteitstransitie, watertransitie en de zorgtransitie. Ambtenaren worstelen met de aansturing van deze complexe transitieprocessen en worden ingehaald door het bedrijfsleven en de samenleving, die harder lopen dan de Rijksoverheid aankan. Het ontbreekt aan lef en leiderschap.
Op regionaal niveau loopt een diversiteit aan transitieprocessen. Vaak is de provincie de opdrachtgever, samen met het bedrijfsleven.
Op lokaal niveau lopen transitieprocessen in achterstandswijken, bij campussen, bij de jeugdopvang en voor intelligente netwerken.
In het buitenland komt steeds meer belangstelling voor transitieprocessen, bijvoorbeeld op het gebied van de groene energie.

Maar wat levert het op? In de eerste plaats een hoger ambitieniveau en een langetermijnblik. Ten tweede een hervormingsagenda en een nieuw discours. Ten derde een zichtbaar, tastbaar resultaat van inspanningen. Ten vierde nieuwe netwerken en coalities en ten slotte het herwonnen elan en optimisme en het terugkerende vertrouwen in een duurzame toekomst.

Veranderen is een vak en het is dan ook belangrijk om hoge eisen te stellen aan een transitiemanager.

Guido Bakema,
bestuursvoorzitter van Kiemt:

‘We bereiden ons voor op een andere energie- en milieumarkt. Kiemt, het grootste Europese innovatienetwerk op het gebied van energie- en milieutechnologie, verbindt, deelt kennis en faciliteert kennisdeling. Met het creëren van nieuwe business als doel. Die groei is van belang voor de transitie van fossiel naar circulair. En wij helpen de participanten daarbij praktisch op weg.’

FEITEN

Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt. Op zo’n moment is de maatschappij instabiel en kwetsbaar voor verstoringen, maar opent ook de deur voor radicale veranderingen. Veel mensen zien nog niet de storm die door de samenleving raast. Het is een kwestie van tijd voordat ze het gaan inzien en ervaren.

Er is verschil tussen verandermanagement en transitiemanagement. Bij transitiemanagement gaat het meestal om complexe maatschappelijke vraagstukken waarbij verandering niet planmatig te beheersen valt, en waarbij het vooral gaat om zoeken, leren en experimenteren – maar dan wel op een systematisch mogelijke manier.

  • Transitie richt zich op markt én samenleving.
  • Transitiemanagement verloopt cyclisch en een cyclus neemt tussen een half jaar à twee jaar in beslag.
  • Er wordt gezocht naar transitiepaden, kleinschalige doorbraakexperimenten die de brug naar het heden slaan en de toekomstvisie al in zich dragen.
  • Opvallend is dat transitiemanagement zich niet focust op een breed, maar op een smal en diep draagvlak dat zich geleidelijk aan ontwikkelt.

Opleiding: Master op de Erasmus Universiteit.

Competenties: stevige persoonlijkheid, innovatief, analytisch, beïnvloeder, balans tussen afstand en betrokkenheid, lange termijngerichtheid,verbinder, kennis en expertise.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

De energietransitie is in Nederland vastgelopen. Den Haag is nodig om het weer vlot te trekken. Het bedrijfsleven wil wel, maar wil dat de rijksoverheid voorgaat in de transitie. Dat vraagt om nieuwe mensen met lef en moed om een nieuwe cultuur, die meer innovatieruimte biedt en die uitgaat van het zelforganiserend en zelfsturend vermogen van mensen en partijen en om een nieuwe structuur, die horizontaal en niet verticaal hiërarchisch is en aansluit bij de netwerksamenleving waarin wij leven.

Juist in de regio brandt het transitievuur. De regio wacht niet langer op Den Haag. Limburg, Zeeland en Friesland hebben het voortouw genomen. Er is een beweging van onderop gaande die werkt aan een ander type samenleving. Maar Nederland gaat ook mank aan verbroken verbindingen. Veel publieke stelsels hebben zich van mensen vervreemd. De crux zit ‘m in het herstellen van verbroken verbindingen, tussen mens en systeem, markt en samenleving, beleid en praktijk, Den Haag en de regio’s en tussen meso- en microniveau. Het goede nieuws is dat iedereen daar een bijdrage aan kan leveren.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?