KIES JE BEROEP | trainer Geweldloze Communicatie

HOE WORD IK EEN TRAINER GEWELDLOZE COMMUNICATIE?

Geweldloze communicatie is een manier van leven. Bijna twintig jaar geleden zette de Italiaanse Vilma Costetti een uniek experiment op touw in enkele basisscholen van Reggio Emilia. Ze wilde weten of Marshall Rosenbergs theorie en methoden van geweldloze communicatie in de praktijk echt zouden functioneren. Dat bleek een doorslaand succes te zijn.

WERKEN ALS TRAINER GEWELDLOZE COMMUNICATIE

Trainingen in geweldloze communicatie zijn een soort inleiding op een nieuwe manier van zijn en het is een nieuwe taal. Geweldloze communicatie (GC) is een krachtig sociaal veranderingsproces dat in de jaren zestig in de VS is ontwikkeld door klinisch psycholoog Marshall Rosenberg (1934 – 2015) en tegenwoordig overal ter wereld wordt onderwezen. Hij werd geïnspireerd door humanistisch psycholoog Carl Rogers en door de filosofie van Ghandi.

Vilma Costetti (overleden in 2013) heeft het systeem op de basisschool geïntroduceerd. De resultaten overtroffen haar stoutste verwachtingen: het aantal conflicten tussen jonge kinderen nam sterk af, net als het fysieke en verbale geweld. Nu wordt geweldloze communicatie in allerlei kringen onderwezen als midden tot zelfkennis en verbetering van menselijke relaties: kinderdagverblijven, scholen en hogescholen, ziekenhuizen, kloostergemeenschappen, grote bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, raden van bestuur, managementcongressen, politiebureau. Teveel om op te noemen.

Je kunt als trainer geweldloze communicatie – en dus op vele niveaus en in allerlei kringen – werken. De belangstelling voor de opleiding is momenteel groter dan ooit!

Mahatma Ghandi, de vader van geweldloze communicatie en verzet:

In a gentle way, you can shake the world‘, zei Indiase politicus Mahatma Ghandi (1869 – 1948) ooit. Zijn later bekende naam Mahatma betekende ‘Grote Ziel’ en was een eretitel vanwege zijn inzet voor de kastenstrijd. Ook werd hij wel Bapu genoemd, wat “vader” betekent.Na een rechtenstudie in Engeland vertrok Mahatma Gandhi en ging naar Zuid-Afrika, waar hij zich voor de Indische bevolkingsgroep inzette.

Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van het pacifisme als middel voor revolutie. Hij is vooral bekend geworden door zijn principe van geweldloos verzet, dit was gebasseerd op het hindoeïstische begrip ahimsa, wat betekent: geen levende wezens dood maken. Het gebruik van geweld om je te verzetten tegen onrecht roept volgens hem enkel nieuw geweld op, terwijl geweldloosheid de tegenstander dwingt tot nadenken. Gandhi zette zich ook in voor vrede tussen hindoes en moslims in India. In 1948 werd hij in New Delhi vermoord door een extremistische hindoe.

FEITEN

Opleiding: trainingen op mbo-niveau in de particuliere sector.

Global community en opleiding: Het Center for non-violent communication in de VS is een globale community en geeft niet alleen trainingen GC maar hanteert een GC-model met de bijbehorende methoden en stappen.

Oorsprong: In Geweldloze Communicatie beschrijft Marshall Rosenberg een manier van communiceren op basis van empathie en behoeften zonder te veroordelen. Geweldloosheid betekent in Rosenberg’s  eigen woorden het positieve in onszelf naar boven brengen, het laten leiden door liefde, respect, begrip, waardering, mededogen en zorg voor anderen, en niet door de egocentrische, egoïstische hebzuchtige instelling vol haat, vooroordelen, wantrouwen en agressiviteit die ons denken gewoonlijk beheerst.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Vrede is een vak. Je moet eraan werken met dezelfde toewijding waarmee je als kind de basisschool en middelbare school of hoger doorloopt. Het woord vrede geeft bij menigeen een ongemakkelijk gevoel en sommigen gebruiken liever het woord peace. We zien niet het verband tussen politieke vrede en innerlijke vrede. We denken dat vrede vanzelf wel een keer komt. Het gevolg is dat we elkaar steeds weer naar het leven staan. Het trainen en leren van geweldloze communicatie is en blijft hard nodig.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?