KIES JE BEROEP | servant leadership professional

HOE WORD IK EEN SERVANT LEADERSHIP PROFESSIONAL?

 

‘Cliënt- en vraaggericht werken is een belangrijk thema voor de zorg. Niet de kwaliteit van zorg maar de kwaliteit van leven staat daarbij centraal. Daaraan dienend zijn past helemaal bij de filosofie van servant leadership.’

Rinus van den Berge, Servant Leadership Professional

WERKEN ALS SERVANT LEADER PROFESSIONAL

Steeds meer mensen beseffen dat de traditionele wijze waarop organisaties functioneren en worden aangestuurd niet meer in alle gevallen werkt. In de complexe omgeving waarin organisaties werken zoeken leiders naar nieuwe vormen van aansturing, balans en houvast. Het bestaande management-instrumentarium lijkt hiervoor niet meer toereikend.

Servant Leadership is in de context van management en leiderschap afkomstig van Robert K. Greenleaf (1904-1990). Het gaat bij Servant Leadership of dienend leiderschap om wie je bent (human being) én wat je doet (human doing). Groei of evolutie is een centraal begrip bij dit leiderschap. De vooronderstelling van dienend leiderschap is dat mensen effectiever en succesvoller zijn als ze datgene doen waar ze écht goed in zijn, wat goed bij ze past, waar ze diep gelukkig van worden, waar ze voor bedoeld zijn. Het gaat erom dat mensen tot betekenis komen, eerst voor henzelf en van daaruit voor anderen.

De visie op dienend leiderschap heeft een groeiende belangstelling in de huidige maatschappij. Veranderende organisaties en onderlinge relaties worden opnieuw gedefinieerd. De omgeving dwingt tot aanpassing en keuzes. Persoonlijke vaardigheden en initiatief spelen hierbij een grote rol. Daarnaast sluiten sociale innovatie en het nieuwe werken aan bij de filosofie van dienend leiderschap.

Een Servant Leader Professional ondersteunt en inspireert organisaties en mensen bij de ontwikkeling, implementatie en gefundeerde impact van de principes van Servant-Leadership. En beoogt daarmee de evolutie van duurzame, humane, gezonde en succesvolle organisaties.

Dienend leiderschap

Mary Span,
Servant Leadership Professional

‘Het gedrag, dat bij Servant Leadership hoort, kent twee dimensies: dienen en leiden. Bij het dienen stelt de leider zich niet meer op de voorgrond, is authentiek en bescheiden en is niet bang fouten toe te geven. Bij het leiden staan empoweren, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid nemen en lef centraal.’

FEITEN

Opleiding: Servant Leadership Faculty of NVSIL

Implementatiemethode: Cultuur- & leiderschapscyclus

Competenties: Bewustzijn, Empathie, Luisteren, Heel maken, Overtuigen, Vooruitzien, Conceptualiseren, Rentmeesterschap, Inzet voor de groei van mensen en Bouwen aan gemeenschap.

Wat levert een door Servant Leadership geleide organisatie op? Een gezamenlijk gedragen visie en waardensysteem waarop iedereen elkaar aanspreekt op respectvolle wijze, inspirerend voorbeeldgedrag, lerend van en met elkaar, persoonlijk leiderschap van alle mensen, betrokkenheid en tevredenheid, hoge productiviteit en laag ziekteverzuim.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

De omslag naar een door dienend leiderschap gedreven organisatie laat zich goed vergelijken met de groei van een plant of boom. Het duurt soms even voordat het eerste resultaat boven de grond komt en zichtbaar wordt. Volledige aandacht liefdevolle verzorging, regelmatige snoei zijn de voorwaarden om een gezonde groei te garanderen.

Een andere uitdaging ligt op het persoonlijke vlak van de leider. Hij of zij zal het eigen leiderschap moeten willen herijken en er niet van uitgaan dat hij of zij alles al kent en weet. Vaak zijn managers rationeel heel goed geschoold en hebben zij veel ervaring met het nemen van rationele en statistisch gebaseerde beslissingen. Maar expertise zelf ter discussie durven stellen en je hart en hoofd openen voor nieuwe inzichten vraagt moed. Bovendien zul je de verleiding moeten weerstaan om terug te vallen in oud gedrag. Dat is lastiger voor leidinggevenden die gewend zijn geraakt om op basis van macht en ego te werken. Dienend leiderschap is beslist niet voor watjes.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?