KIES JE BEROEP | online leerstofontwikkelaar

HOE WORD IK EEN ONLINE LEERSTOFONTWIKKELAAR

De voordelen van e-learning zijn evident. Studeren is niet meer plaatsgebonden. Ook handig voor de docent, die kan vanuit zijn tweede huis in Toscane les geven. Nadelen zijn er echter ook. Het vergt meer discipline van de student, want de sociale component is minder. Een student moet wel bijzonder geïnteresseerd zijn, en een docent communicatief vaardig om de band via internet te laten ontstaan, en gerichte individuele contacten te leggen.

WERKEN ALS ONLINE LEERSTOFONTWIKKELAAR

De traditionele schoolmodellen uit het industriële revolutie tijdperk voldoen niet meer aan de eisen van werkgevers of sluiten geheel niet aan bij de vaardigheden van studenten. Educatie is een gebied waar we een sterke vraag blijven zien – vooral in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Ondertussen zorgt een explosie van online learning-tools voor nieuwe mogelijkheden. Leraren kunnen nu ook eenvoudig lesgeven aan studenten overal ter wereld. Zo gebruikt Harvard Business School al ‘virtual classroom’-software om lessen te geven aan een wereldwijd publiek.

In het volwassenenonderwijs zijn er legio voorbeelden van mensen die wel een opleiding willen volgen maar voor wie het praktisch onmogelijk is dit klassikaal te doen. Denk maar aan iedereen in je omgeving die fulltime werkt, kinderen van school moet halen, e.d. Een online opleiding kan hier uitkomst bieden. Een mooi voorbeeld van hoe het online wel kan is de VVCS Academy waarbij profvoetballers in de avonduren vanuit huis online lessen volgen en zo naast hun voetbalcarrière en drukke trainingsschema toch de mogelijkheid hebben een volwaardige opleiding te volgen.

Daarnaast is er veel belangstelling voor het ontwikkelen van Massive Open Online Courses  (MOOC’s) oftewel een Engelstalige cursus die gratis online wordt gegeven waar iedereen aan deel kan nemen. In je eigen bureaustoel kan je kiezen uit het groeiende aanbod online cursussen, bijvoorbeeld in de vorm van videocolleges, artikelen, filmpjes en blogs. Met een MOOC kun je een certificaat halen bij een universiteit van wereldfaam. Gratis zelfs.  Met de MOOC hebben universiteiten een nieuw middel om zich (internationaal) te profileren. Momenteel wordt er lustig mee geëxperimenteerd.

De nieuwe media worden nog weinig ingezet in het klaslokaal. Maar de MOOC-trend van online leren, lijkt niet te stoppen. In snel tempo worden ze wereldwijd een geïntegreerd onderdeel van de nieuwe communicatie-economie en maatschappij. 

FEITEN

Opleiding: De virtuele of online leraar kan twee kanten uit. Zelf gaan lesgeven via virtuele middelen of de virtuele leermiddelen helpen ontwikkelen. Welk pad van de lerarenopleiding het beste bij jou past, is afhankelijk van je vooropleiding, interesse of de fase van je studie. Je zult dus je weg moeten vinden in de lerarenopleidingen en de academische studies die Nederland aanbiedt. Belangrijk is dat je een basis creëert door een pedagogische lerarenopleiding te volgen. Universiteiten bieden certificaten in online onderwijs en/of master’s degrees in onderwijs met nadruk op online leren.

Werk: Online leraren werken met studenten via e-mail, message boards, online blackboards, chat rooms en in sommige gevallen virtual reality platforms en software. Je kunt dus als ‘t ware wereldwijd werken. Ontwikkelaars zijn nog erg aan het zoeken naar manieren om de nieuwe mediums zoals apps, Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) in te zetten in het onderwijs. De technologische ontwikkelingen op het gebied van Augmented en Virtual Reality gaan erg snel. Met name VR heeft zich de afgelopen vier jaar explosief ontwikkeld. Er is nog niet veel bekend over de opbrengsten van het gebruik van Virtual Reality in het onderwijs. Bij Augmented Reality worden digitale beelden vermengd met de fysieke omgeving. Ook is het goed om te realiseren dat de educatieve waarde van veel Virtual Reality apps nog beperkt
is.

Kennis: Je dient in staat te zijn om traditionele leermethoden en cursusmateriaal om te zetten naar een online omgeving waar face-to-face contact of oogcontact niet aanwezig is. Je zult in staat moeten zijn om de interesse in de leerstof hoog te houden. Er wordt van je verwacht dat je e-mailvragen en vragen op de message boards onmiddellijk beantwoordt om de voortgang bij de student of leerling niet te blokkeren. Als je een virtuele leraar wilt worden, zul je dus ook kennis moeten hebben van computers, internettechnologie zoals apps, Virtual Reality, Augmented Reality, serious gaming, gamification en social en mobiele media.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Online leren heeft de toekomst. Al jaren wordt er gesproken op de definitieve doorbraak van het volledig digitale onderwijs. iPad-scholen komen en verdwijnen weer en zelfs in de VS is er nog geen doorbraak van volledig digitaal leren. Het toepassen van online leren of online onderwijs vereist enige extra scholing vooral als robotica of virtual reality ook ingezet gaan worden.

Virtual Reality, Augmented Reality, Serious Gaming, Gamification, het virtuele klaslokaal en Internet of Things zijn technologische ontwikkelingen die de online leraar behulpzaam kunnen zijn. Maar gepersonaliseerd onderwijs is volgens velen de toekomst. In dat verlengde liggen ook de adaptieve leeromgevingen. Dit zijn digitale programma’s waarin leerlingen altijd op hun eigen niveau werken.
De traditionele rollen van leraren en docenten, waaronder didacticus en pedagoog, volstaan niet dus meer alleen. Leraren en docenten zouden onder andere ook regisseur/ontwerper moeten zijn, model en coach, medespeler en instructeur. Bovendien moeten leraren begeleiders in leren zijn en leerlingen sturen, helpen en ondersteunen bij het zelf ter hand nemen van hun eigen leerproces. De leerling of student moet geprikkeld worden. ICT kan een sleutelfunctie hebben in het organiseren van persoonlijk en flexibel onderwijs. Daarbij gaat het om wat studenten leren (inhoudelijke keuzevrijheid, meer rekening houdend met voorkennis, ervaring en aanwezige competenties) en hoe studenten leren (eigen tijd, plaats, tempo, niveau en voorkeur).

Blended learning – een leer- en instructiemodel – deze combineert twee methoden namelijk het gewone klasmodel en het computer ondersteunde lesmodel – is dan ook te beschouwen als het beste van beide werelden. De voordelen van deze onderwijsmethode zijn inmiddels duidelijk voor de meeste leraren en docenten. Denk aan de flexibiliteit, de integratie van multimedia en technologie en het gemak waarmee leerlingen toegang hebben tot les- en leermateriaal. Steeds meer educatieve uitgeverijen en docenten ontwikkelen lesmateriaal dat geschikt is voor blended learning. En: steeds meer scholen maken er gebruik van. Dit in combinatie met de ontwikkelingen op het gebied van learning analytics en adaptief leren zal de vooruitgang op het gebied van online leren alleen maar bevorderen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?