KIES JE BEROEP | evolutionaire consultant

HOE WORD IK EEN EVOLUTIONAIRE CONSULTANT?

 

‘Wij zijn onderdeel van een groter geheel. Dat heeft invloed op alles. Het betekent dat je daarmee de verantwoordelijkheid hebt voor het effect van jouw denken, voelen, spreken en handelen.’

Han Bekkers, evolutionaire consultant voor openbare besturen

WERKEN ALS EVOLUTIONAIRE CONSULTANT

Als evolutionaire consultant ben je een dienstbare adviseur voor een onderneming of een organisatie. Meestal geef je bij het nemen van grote besluiten advies aan het zittende management, soms ook aan een raad van toezicht of raad van commissarissen. Dat hangt af van jouw specialisme, want het kan gaan om richtingwijziging op verschillend gebied. Bij personeelsaangelegenheden, voor interne en externe communicatie of bij technische zaken gaat het om je speciale vakkwalificatie.

Een evolutionaire consultant voegt daar nog wat aan toe. Dat je altijd bereid bent om naar je eigen handelen te kijken en zelfreflectie toe te passen en daarvan te leren. En dat je het besef hebt dat je hier op aarde bent om iets toe te voegen wat van jezelf is en dat je besef hebt dat alle mensen één zijn. In dienstbaarheid. En dat betekent dat je bestuurders en leiders in dienstbaarheid leidt naar de nieuwe tijd met een ander paradigma en nieuwe samenhang.

Belangrijk is dat je objectief bent en dat je de kansen en bedreigingen zo transparant mogelijk in kaart brengt. Tijdens bijeenkomsten op managementniveau moet je aan de hand van data kunnen aantonen hoe de feitelijke situatie op het gebied van investeringen, verbeteringsmogelijkheden, personeel, markt, etc., is en hoe dat volgens jou zich zal gaan ontwikkelen. Je hebt daarin een grote verantwoordelijkheid!

Caroline Rijnbeek,
beleidsvormer voor een nieuwe tijd

Caroline Rijnbeek is een champion van sociale innovatie in het MKB. Caroline heeft een brede ervaring en oriëntatie en is erg leergierig. Ze is up-to-date met de nieuwste ontwikkelingen in haar eigen vakgebied, maar ook voortdurend bezig met het verkennen van nieuwe terreinen, zoals NLP en intuïtief coachen. Ze spreekt zowel de taal van beleidsmakers als van ondernemers. Caroline weet nieuwe initiatieven goed van de grond te krijgen. Ze beschikt over een uitgebreid netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Ook haar prettige, open manier van samenwerken werkt hieraan mee.

FEITEN

Opleiding: Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden en dat hangt af van je specialisatie.
Basis: hogere opleiding en/of universiteit.
Voorbeelden van specialisatie: HRM, Risk Management, Financieel Management, Economie, Recht, Business Consultancy.

Plus: verdieping in business spiritualiteit en evolutionair leiderschap.

Belangrijke competenties:

  • Flexibiliteit
  • Samenwerken en leiding kunnen geven aan een team
  • Coachingsvaardigheden
  • Creativiteit bij het vinden van oplossingen
  • Zelfstandigheid
  • Communicatief
  • Analytisch, strategisch kunnen denken & handelen
  • Begripvol & empathisch kunnen handelen
  • Kunnen presenteren.

.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Het beroep van evolutionaire consultant is min of meer nieuw. Traditionele consultants combineren dan hun vakspecialiteit met spirituele en/of evolutionaire kennis, zoals NLP, intuïtief coachen, evolutionaire psychologie of business spiritualiteit. Maar met deze kennis kun je nog niet echt te koop lopen, omdat de wereld van het ondernemen rationeel van aard is en meestal gericht op de korte termijn. Evolutionaire leiders zijn echter gericht op de langere termijn. Gelukkig zien leiders steeds meer de noodzaak van anders denken en handelen in. Leiders zijn vaak erg belezen en weten dat bij innovatie een andere aanpak nodig is, vooral nu co-creatie en samenwerken steeds meer aan de orde is. De huidige wetenschap – met name de kwantumtheorie, de snaartheorie en de theorie van alles – heeft fundamentele gevolgen voor ons denken in de moderne tijd. De kijk op de aarde als schepping van God wordt langzamerhand vervangen door het denkbeeld dat de aarde niet alleen een brokstuk van de zon is maar ook dat alles met alles verbonden is.

Je wordt vaak opgeroepen als er sprake is van een crisis en bij de groei of reorganisatie van een (deel van) onderneming of organisatie. Je wordt ook opgeroepen als er extra kennis nodig is, die de organisatie niet in huis heeft.
De vooruitzichten zijn nog steeds erg goed. Goede consultants zijn namelijk zeer in trek. Zelfs stagiaires en studententeams zijn in trek. Als je als eenpitter werkt, heb je wel te maken met concurrentie van grotere consultancy bureaus. Het is dus zaak dat je steeds in kennis vooruit blijft lopen. Maar ja, het gaat ook om je persoonlijkheid en betrokkenheid bij de zaak. Ben je een teamplayer bijvoorbeeld, dan heb je al een groot deel gewonnen. Discretie en vertrouwelijke omgang doen de rest.

BIJZONDERE CONSULTANTS EN HUN VERHALEN

peterkemperman_450

Peter Kemperman
Holistisch psycholoog
voor zelfmanagement

Paulien Assink van PAL

Paulien Assink
Reisleider in
authentiek leiderschap

Arko van Brakel

Arko van Brakel
Adviseur voor zelf-
sturende
WEconomy

Jeannetteterhaar

Jeanette ter Haar
Evolutionaire
leiderschapsgids

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?