KIES JE BEROEP | DATA SCIENTIST

HOE WORD IK EEN DATA SCIENTIST?

In de afgelopen jaren is zo’n negentig procent van alle wereldwijde opgeslagen data gegenereerd. Met al die data is iets te doen. Als je als bedrijf bijvoorbeeld weet waar, hoe en hoe vaak klanten een app gebruiken, kun je de app optimaliseren en  beter inspelen op de behoefte. Deze big data-trend heeft geleid tot een nieuw beroep dat volgens velen enorme kansen biedt voor de komende periode: de data scientist.

WERKEN ALS DATA SCIENTIST

Elke dag wordt een enorme hoeveelheid data geproduceerd: 2,5 triljoen bytes. Dit kunnen social media-updates zijn, cookies en weblogs maar ook meterstanden, bedrijfsadministratie of gps-locaties van mobiele telefoons. Deze zogenoemde Big Data biedt een schat aan informatie waar een data scientist z’n voordeel mee kunt doen.

Sommigen noemen het de civil engineer van data, anderen noemen het data scientist. In de 21e eeuw zijn we de eeuw van de big data binnengegaan. Dat betekent dat je als data scientist veel moet weten van moderne technologieën. Je moet relevante data kunnen vinden, het kunnen distelleren, transporteren, uitwerken en aanschouwelijk kunnen maken. Of in ieder geval begrijpen hoe dat moet en wat de (on)mogelijkheden zijn. Dat betekent dus dat je kennis moet hebben van bijvoorbeeld NoSQL, Hadoop, Pig, Hyves, Spark en het hele ecosysteem er omheen. 

Als data scientist beschik je over een aantal speciale vaardigheden. Je beheerst statistiek, wiskunde, programmeren en je bent een expert op het gebied van computerwetenschap. Je kent de theoretische fundamenten van informatie en het rekenen, de theoretische informatica en je kunt computersystemen implementeren en toepassen.

Wat kun je met Big Data?

Denk bij toepassing van Big Data bijvoorbeeld aan een webshop die een klant herkent en weet wat de zoek- en aankoopgeschiedenis is, waarna de klant een passende aanbieding kan krijgen.

Een ander voorbeeld: een computer die je cv scant en salarisadvies geeft. Het algoritme kan wel per baan voorspellen wanneer je een hoge kans hebt om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek.

Maar ook: recruiters weten aan de hand van data of een sollicitant interessant is of niet. Daarbij komt dat recruiters ook leeftijd en werkervaring erg belangrijk vinden. Maar dat even terzijde. Maar ook zaken als: hoelang blijft iemand in dienst, hoe presteert iemand in z’n werk, hoeveel omzet levert deze persoon op? Het toekomstig functioneren van een sollicitant kan dan simpelweg worden voorspeld door het profiel van de kandidaat te vergelijken met eerdere kandidaten met eenzelfde profiel. Of dat een fijne ontwikkeling is een tweede.

FEITEN

Opleiding: HBO/WO-opleiding met een achtergrond in bedrijfskunde, bedrijfseconomie of informatiekunde/informatietechnologie. Universiteiten bieden verschillende opleidingen aan, bijvoorbeeld een leergang business data scientist, master of Data Science die bedoeld is voor iedereen die Data Science in de dagelijkse praktijk wil brengen en een boost wil geven aan zijn of haar carrière. De MSc specialisatie Data Science Business & Governance binnen de master Communicatie- en Informatiewetenschappen leidt je ook op tot Data Scientist.

De Data Science-opleiding benadrukt ook de business kant:

 • Hoe zet je Data Science op de kaart in de organisatie? Welke business case kun je maken?
 • Hoe zorg je dat het wordt ingebed in de juiste Business Intelligence-processen en -kaders?
 • Welke tools kun je inzetten en welke past het beste bij het specifieke probleem?
 • Welke algoritmen en methodieken voor patroonherkenning kun je gebruiken?
 • Hoe implementeer je succesvol een Big Data-oplossing en wat komt daarbij zoal kijken?
 • Wat is de relatie tussen innovatie en Data Science en hoe ga je dat realiseren?
 • Hoe om te gaan met interne politiek, draagvlak en acceptatie bij de gebruikers?

Je kunt een verdiepingsaccent aanbrengen op het gebied van de juridische, economische of methodologische aspecten van Data Science.

TOEKOMSTVERWACHTING

Dat het beroep van data scientist volgens Harvard University een sexy beroep is, staat buiten kijf. Dat het een beroep van de toekomst is ook. De ‘data driven society’ is een feit en diverse nationale en internationale denktanks zijn het er allen over eens dat het juist inzetten van data het verschil kan maken tussen bloei of krimp (disruptie).

Je kunt als data scientist streven naar perfectie, maar als je geen rekening houdt met de eindgebruiker kun je stevig de mist in gaan. Bovendien zit er aan het beroep van data scientist ook een ethische en psychische kant: hoever ga je met het perfectioneren van Big Data en hoever dring je door in het psyche van de mens:

 • Hoe ga je om met de enorme hoeveelheden data waarover we tegenwoordig kunnen beschikken?
 • Met behulp van welke technieken kun je deze data optimaal benutten?
 • Hoe zit het met de privacy en het eigendom van deze data?
 • En wat is het economisch belang van Big Data?

Het is goed dat universiteiten beseffen dat ook hieraan aandacht moet worden besteed.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?