KIES JE BEROEP | co-creatiemanager voor zinvolle evolutie

HOE WORD IK EEN CO-CREATIEMANAGER?

In veel organisaties ontstaat de wens om meer samen te werken met andere afdelingen of stakeholders om een nieuw product of idee op de markt te kunnen zetten. Een nieuw projectvoorstel, beleid, programma, product, design of strategie, samen iets nieuws creëren via design thinking is een kunst. Een co-creatiemanager stimuleert buiten de gebaande paden om in een team de creativiteit. Met de focus op samenwerken en oplossen ontstaat ruimte en draagvlak voor nieuwe inzichten. Zo worden er strategieën, diensten en beleid met toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden gecreëerd.

WERKEN ALS EEN CO-CREATIEMANAGER

Innoveren kun je als bedrijf of als ondernemer steeds moeilijker in je eentje, al was het maar omdat geen enkele organisatie meer alle benodigde expertise in huis heeft om concepten, producten en diensten te bedenken en op de markt te brengen. Maar ondanks alle goede bedoelingen mislukt naar schatting negentig procent van alle co-creatietrajecten. Reden: er wordt nog vanuit marketing 1.0 gedacht en er is geen dialoog, respect en wederkerigheid.

Een co-creatiemanager kan daar verandering in brengen, mits hij kennis in huis heeft, een goede coach en een teamplayer is.

Het is belangrijk om te weten wat je in het co-creatieproject precies wilt bereiken. De juiste partners dienen aan tafel te zitten: een ervaringsdeskundige, een verbinder, iemand met achtergrondkennis, een klant en een neutrale buitenstaander. Daarna start je met een uitdagende vraag en zorg je voor gelijkwaardigheid en meerwaarde voor alle betrokkenen.

Tanja Abbas, evolutionaire verbinder:

In haar manifesto ziet de Achterhoekse bestuurskundige, kantelaar en verbinder een wereld voor zich waarin afval grondstof is, waarin jong en oud van elkaar leren, waar globaal denken omgezet wordt in lokaal doen, waar vakmanschap en creativiteit gewaardeerd worden, waarin de samenleving in balans is en waar soil, soul en society de nieuwe drie-eenheid is. “Ik heb heel veel bestuurlijke organisaties begeleid bij de ontwikkeling van toekomstvisies. Bijvoorbeeld voor de gemeente Deventer.”

FEITEN

Opleiding: hbo-niveau, w.o. bedrijfskunde, business development, product development. Er is geen specifieke opleiding waarmee de titel co-creatiemanager behaald kan worden, wel zijn er kortdurende trainingen voor co-creatie.

Beroepsvormen: business developer, ideeënmaker, integrator, facilitator of productmaker.

Voorwaarden: in staat tot goed projectmanagement en goede communicatievaardigheden, goed management van verwachtingen aangaande doel en proces.

Een co-creatiemanager kan binnen elk type bedrijf of organisatie werkzaam zijn die wil evolueren, waarbij de strategie gericht is op groei en/of innovatie van de huidige bedrijfsvoering. Dit kan zowel een klein bedrijf zijn als een grote, gevestigde onderneming.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

Het belang van co-creatie is toegenomen door de opkomst van nieuwe groepen consumenten met nieuwe gewoonten. De jonge generatie consumenten, Generatie Y, wenst een individuele benadering en continue inspraak. Voortdurend contact tussen deze consumenten en de producenten en ontwerpers wordt steeds belangrijker. Dit is kenmerkend voor co-creatie.

Grote bedrijven en organisaties maken al regelmatig gebruik van co-creatie. Het mkb blijft achter. Mkb-ers moeten daarom slimmer gebruikmaken van de mogelijkheden en kansen die de digitale transformatie hen biedt. Dus beter samenwerken, hun lobby beter organiseren en co-creatie en co-makership omarmen. Hierin kan een co-creatiemanager een grote rol spelen, wellicht in samenwerking met een relatiemanager.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?