KIES JE BEROEP | change agent voor vrede

HOE WORD IK EEN CHANGE AGENT VOOR VREDE?

 

Gesprekken over oorlog en vrede worden nogal eens bemoeilijkt door de neiging de debatten te polariseren. Een constructief debat vereist een nauwkeurige en volledige weergave van alle standpunten en een systematische analyse en evaluatie. Malala Yousafzai, nobelprijswinnaar voor de vrede in 2014 , wist in ieder geval op een heldere manier haar boodschap over te brengen. Een competentie die je ook in conflictsituaties hard nodig hebt.

WERKEN ALS CHANGE AGENT VOOR VREDE

Meestal zijn kruisvaarders voor vrede moeilijk te onderscheiden van defensisten en pacificatoren wat hun wereldbeeld en binnenlands politiek beleid betreft. Ze onderscheiden zich echter door hun bereidheid om agressie te gebruiken om de internationale orde te herstellen en daardoor op lange termijn oorlog te voorkomen of zelfs uit te roeien. Defensisten zien oorlog als een slechte zaak en pacificatoren vinden de defensisten te pessimistisch. Volgens hen kan oorlog niet alleen voorkomen maar op lange termijn zelfs afgeschaft worden door interne en internationale hervormingen door te voeren die een rechtvaardige wereldorde tot stand brengen.

Prof. Galtung benadrukt de oplossingsgerichte aanpak voor vrede. Hij is een wiskundige, socioloog en politicus, die de grondlegger is van de vrede en conflict studies binnen het Galtung Instituut voor Vrede en het Transcend Peace University, een online universiteit die wereldwijd wordt erkend. Galtung heeft vele nationale en internationale prijzen en onderscheidingen ontvangen, waaronder de Right Livelihood Award.

Maar ook Nederlandse universiteiten hebben een masteropleiding in Peace & Conflict Studies ontworpen.

Prof. Johan Galtung, change agent voor vrede:

De Noorweegse prof. Johan Galtung heeft duizenden mensen geïnspireerd om zich voor vrede in te zetten en hij doet dat ook zelf: in meer dan 150 conflicten heeft hij tussen staten, naties, religies, gemeenschappen en personen bemiddeld waarvan 35 keer succesvol.

FEITEN

Opleidingen en trainingen:

  • universitaire studie: master Conflict Studies and Human Rights
  • trainingen aan het Galtung Institute for Peace Theory and Peace Practice.

De masteropleiding in conflictstudies en mensenrechten is een selectief, internationaal graduate programma die de studie van de theorie combineert met diepgaand onderzoek en analyse.

De training van het Galtung Institute is gebaseerd op de theorie van prof. Johan Galtung en zijn collega’s in sociale wetenschappen. Zij hebben methodologische en praxealogische uitgangspunten voor empathie, geweldloosheid en creativiteit ontwikkeld. Je kunt de kennis inzetten in mediation en consultancy opdrachten. Zijn werk straalt uit naar vele academische disciplines en combineert degelijke wetenschap met een Ghandiaanse ethiek van harmonie en geweldloosheid. Zijn talrijke eredoctoraten en onderscheidingen weerhouden hem er niet van om actief te blijven.

Na de opleiding beschik je over een theoretische en analytische vaardigheden om de uitdagingen in globale en lokale conflictsituaties aan te kunnen. Je kunt te werk gesteld worden in business, publieke sector en non-governmental en internationale organisaties.

Denk ook eens aan de tweejarige masteropleiding ‘International Relations and Diplomacy’ die universiteit Leiden in samenwerking met instituut Clingendael wordt aangeboden, de éénjarige masteropleiding ‘Political Science’ met als thema ‘Conflict and Cooperation’, of de tweejarige ‘Research Master Political Science and Public Administration’.

TOEKOMSTVERWACHTING

Sinds het einde van de koude oorlog is er een groeiende vraag naar deskundigen op het gebied van gewelddadige conflicten. Maatregelen om wereldwijde vraagstukken als oorlog, armoede, economische crises, en milieuvervuiling op duurzame wijze op te lossen zijn slechts effectief als ze in internationaal verband worden genomen. Dat vraagt om mensen die grondige kennis hebben van internationale betrekkingen en machtsverhoudingen. Mensen die internationale problemen doorgronden en meedenken en meewerken aan de oplossing ervan.

Het beroep kan je leven enorm verrijken. Jouw praktijkervaring kan ook een belangrijke inspiratiebron zijn voor verder onderzoek en de onderwijspraktijk in binnen- en buitenland.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?