KIES JE BEROEP | buurtcoördinator voor zinvolle evolutie

Buurtcoördinator: hoe word ik dat?

 

Er is veel te doen over de participatiemaatschappij. Het buurtinitiatief Buurtwelzijn is opgericht door Hans van der Kooij van de Caesar Groep, een awardwinning ICT dienstverlener uit Utrecht. Dit initiatief wil niet alleen het nabuurschap terugbrengen in de Nederlandse samenleving maar wil ook mensen verbinden viade internettechnologie.

Buurtmakers verbeteren buurteconomie

WERKEN ALS EVOLUTIONAIRE BUURTCOÖRDINATOR

Als buurtcoördinator zet je in je eigen buurt een netwerk op en begeleidt je de netwerkbijeenkomsten. Je legt contacten en bouwt het netwerk uit, initieert activiteiten en ondersteunt het netwerk. Een buurtcoördinator kan ook werken in dienstverband. En dat geval kom je te werken voor een woningbouwvereniging, overheidsinstelling of een non-profitorganisatie. Daarbij staat klantgericht werken voorop en de wens van de klant is leidend als het gaat om bijvoorbeeld bouwprojecten, stadsvernieuwing en leefbaarheid. Duurzaamheid kan daarbij centraal staan, niet alleen met betrekking tot vastgoed, maar ook voor de wijken. Maar ook sociale interactie kan centraal staan, bijvoorbeeld als buurtcoördinator Verkeer bij Veilig Verkeer NL, waarbij je buurtacties adviseert en faciliteert.

Een buurtcoördinator is een verbindingsofficier en bruggenbouwer tussen een organisatie en bewoners van een wijk of stad. Hij of zij heeft dan ook een uitgebreid netwerk aan professionals beschikbaar. De buurtcoördinator is meestal niet inhoudelijk verantwoordelijk maar is een wegwijzer voor bewoners binnen de gemeentelijke organisatie.

Enkele voorbeeldtaken:

• Mobiliseren en inspireren van burgers en maatschappelijke organisaties om actief te worden in de wijk
• Tot wasdom brengen van particuliere initiatieven, door de initiatiefnemers en organisatoren vraaggericht te ondersteunen
• Vergaren van gedetailleerde kennis van en over de buurt en haar bewoners
• Verkrijgen van inzicht in de kansen en bedreigingen op straat/buurt/wijkniveau
• (Helpen) opbouwen, versterken en sterk houden van sociale netwerken in de buurt
• Aan elkaar koppelen en ondersteunen van bewoners en lokale organisaties met goede ideeën voor wijken en/of buurten.

Buurtateliers laten slaapwijken schitteren

Vroeger waren sociale netwerken meer vanzelfsprekend en vaak aan verenigingen, kerken of families verbonden. Wijkbewoners voelden zich via die organisaties vertegenwoordigd en spraken elkaar aan op gedrag. Dat is heel vaak niet meer zo. Wijken zijn soms slaapwijken geworden. Maar ze hebben baat bij creatieve en culturele buurtinitiatieven. Steeds vaker nemen burgers het initiatief om de eigen wijk op te peppen in eigen hand. Buurten en wijken knappen op van creatieve en culturele broedplaatsen. Hier ligt een mooie taak voor een buurtcoördinator…

FEITEN

Opleiding voor buurtcoördinator in bedrijf: kennis op hbo-niveau. Praktijkervaring is een pré.
Opleiding voor buurtcoördinator in de buurt: kennis op mbo-niveau.

Persoonlijke competenties: mondelinge en communicatieve vaardigheden, goed op samenwerking gerichte contactuele eigenschappen, samenbindend vermogen, zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
Bedrijfscompetenties: klantgericht, integer, samenwerken, initiatief, resultaatgericht.
Functiegerelateerde competenties: conflicthantering, tactisch schakelen en plannen & organiseren.

TOEKOMSTVERWACHTINGEN

In Renkum zijn ze op zoek naar een lokale held. In Groningen werken buurtwerkers zij aan zij met Humanitas. En BuurtWelzijn is een online buurtnetwerk voor alle buurten in Nederland. Binnen iedere buurt helpt de stichting buurtbewoners om dingen met elkaar te doen.

De buurt is waar het gaan gebeuren. Lokale initiatieven zijn aan de orde van de dag. Of het nu op duurzaam, economisch of op welzijnsgebied is gericht of op de (thuis)zorg, de participatiemaatschappij is in evolutie in Nederland. ‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving’. Dit zei koning Willem-Alexander in zijn eerste troonrede.

In het buitenland zijn de transities ook aan de orde van de dag. Met een aanstekelijk optimisme weet activist Rob Hopkins (1968) een nieuw licht te werpen op duurzaamheid via zijn do-it-yourself-transition. Hij bedacht en creëerde een bottom-up-proces waarbij bewoners hun omgeving opnieuw opbouwen.

De conclusie is dat het beroep van evolutionaire buurtcoördinator gewenst en gevraagd is. Het wordt links en rechts door de politiek omarmd. Het is namelijk goedkoper dan de verzorgingsstaat. Een tweede voordeel is dat in de ideale participatiesamenleving iedereen meedoet. En een derde voordeel is dat het in de ideale participatiesamenleving meer gaat om de ‘leefwereld’ en minder om de ‘systeemwereld’.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?