HET BLAUWE GOUD | beleggen in water | vitale evolutie

beleggen in water in de Evolutiegids

Water,

beleggen in het blauwe goud?

Zeventig procent van al het drinkwater wordt geconsumeerd door mensen. De stormloop op water is door de klimaatcrisis in volle gang. Dit is de crisis van onze tijd. Wie zal de strijd winnen: de planeet, de mensen of de markt?

Hitte- en droogterecords sneuvelen. Hevige branden in het Amazonegebied en Australië. De klimaatcrisis wordt acuut voelbaar. Het ziet er grimmig uit. Oogsten mislukken. In veel andere gebieden zorgt het tekort aan schoon drinkwater voor veel problemen. Wall Street wil water commercialiseren en doet dat ook in de Angelsaksische landen. In feite is de financiële waterrevolutie al begonnen.

Privatisering van water
In bankenstad Londen werd de link tussen water en geld gelegd. Onder leiding van barones en eerste Minister Margaret Thatcher, de Iron Lady van het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar zou de privatisering van water een succes worden. Begin 2000 stonden er beurshandelaren op die het water wilden financieren. De Angelsaksische beleggers van het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten ruiken geld. Maar er ontstaan wantoestanden. Sommige waterleveranciers zijn begonnen om water af te sluiten bij mensen die de rekening niet kunnen betalen. De boeren in Australië moeten enorme sommen geld betalen om van tijd tot tijd water voor hun vee te kunnen krijgen. Aangezien het water steeds duurder wordt, wordt hun bestaan als veeboer bedreigd.

Waterstress Iran
Ook in Iran is sprake van toenemende droogte en waterschaarste. Het land, dat beroemd is door zijn bijzondere en efficiënte aanpak van water, heeft nu te maken met waterstress. De industrie in Iran heeft bij de watervoorziening voorrang boven de bevolking. Volgens de vooruitzichten van experts zal, indien de watercrisis aanhoudt, de bevolking in de centrale provincies van Iran over twintig jaar zonder drinkwater komen te zitten, zodat deze naar elders zal moeten verhuizen om te kunnen overleven.

Voedselmand Australië
Het jaar 2019 is het derde jaar op rij waarin Australië zucht onder extreme en langdurige droogte. In het stroomgebied van de Murray-Darling, een reusachtig rivierenstelsel dat het grootste deel van de provincie New South Wales beslaat en dat geldt als de ‘voedselmand’ van Australië, is sinds januari 2017 slechts 887 millimeter regen gevallen. Het rivierenstelsel voorziet ruim drie miljoen mensen van water. Daarbij komt dat in het hele land sprake is van recordtemperaturen en in het zuidoosten is eind 2019 al wekenlang sprake van enorme bosbranden. Hogere temperaturen betekenen dat de regen die zomers wél valt sneller verdampt. Droogte is daar gewoon geworden en water een dure grondstof. Australië hanteert namelijk quota voor water. Op watermarkten en de waterbeurs kan men water kopen en verkopen. Het is een genadeloze markt geworden. Het water is zó duur geworden (vooral tijdens droogteperioden) dat boeren hun vee en materieel moeten verkopen. Het vee produceert bovendien de helft minder melk. Vroeger hielpen de boeren elkaar, maar nu is het leven of dood door het watertekort. De boeren hopen steeds op een waterrijker jaar. Maar komt die er nog wel?

Watermanagement
Watermanagement wordt een nieuwe specialisatie. Beter waterbeheer is bittere noodzaak, stellen onderzoekers. Zonder ingrijpen kunnen de watercrises gangbaar worden, blijkt uit data van de internationale denktank het World Resources Institute (WRI). Maar watermanagement wordt gekaapt door de watermarkt. Om ermee te kunnen speculeren. De nieuwe waterbaronnen zijn pensioenfondsen, beleggingsmaatschappijen, banken. Die beheersen inmiddels het water voor miljarden mensen. Als er eind 21e eeuw negen miljard mensen op aarde wonen, hebben die water nodig. Met grote waterinvesteerders worden we gegijzeld door de hebzucht. Gaan we met dit Angelsaksische systeem daarmee terug naar de tijden van de slavernij?

Wall Street
Het hek is van de dam. Wall Street wil het Australische model zelfs overnemen. Investeringsbank Goldman Sachs vraagt zich af of water de nieuwe olie is. Want de vraag naar water zal alleen maar toenemen. Op de klimaatconferentie van 2015 riepen de wereldleiders al de noodtoestand uit. In de afgelopen honderd jaar hebben we ons geen zorgen hoeven maken over water, maar dat gaat snel veranderen. De steden in de wereld zullen dat als eerste merken. De wereld van water verandert. Is dat nog tegen te houden?

Universeel recht
Maude Barlow, mensenrechtenactivist en vooraanstaand leider in de Canadese vrouwenbeweging, verzet zich al jaren tegen deze ontwikkeling. In 2002 publiceerde ze samen met Tony Clarke Blue Gold: The Battle Against Corporate Theft of the World’s Water, dat in 47 landen is gepubliceerd. In 2010 nam de Verenigde Naties een resolutie aan dat aangeeft dat de toegang tot water een fundamenteel universeel recht is. Als een openbaar goed. 122 landen stemden voor de resolutie, 42 landen tegen waaronder de VS, VK en Australië. Het mag dan wel een resolutie zijn, daarmee is het nog geen wet. Maude Barlow heeft de veldslag gewonnen, niet de oorlog.

Verzet
Maar het verzet begint zich uit te breiden. In Berlijn, Dublin en Parijs gaan burgers de straat op om te rebelleren tegen privatisering van water in Europa. Ook politici gaan de straat op en het publiek wordt steeds bewuster. Doch de speculanten oefenen druk uit. Hoe lang kunnen we de druk van de financiële markten nog weerstaan?

Het Europese burgerinitiatief Right2Water ziet water als een mensenrecht. Zij riepen de Europese Commissie op ervoor te zorgen dat alle EU-burgers kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen, de watervoorziening en het beheer van de watervoorraden uit te sluiten van de regels van de interne markt en de liberalisering, en meer inspanningen te leveren om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken. De Europese Commissie ziet dat ook zo, maar het recht op water is nog niet in een wet vastgelegd. Overigens kunnen de overheden van de lidstaten zelf besluiten hoe de waterdiensten het beste worden beheerd. We kunnen twee wegen kiezen: de weg van de mensenrechten of de open markt. Het is de hoogste tijd om het juiste te kiezen.

Join the [w]evolution
AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 191221
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
waterdag1

Watervervuiling, weet wat je drinkt!

Watervervuiling is een van de grootste uitdagingen voor gezondheid.

Waterspecial Evolutiegids

Waterspecial

Deze waterspecial gaat in op het leven in en op het water, klimaatverandering, vervuiling, conflicten, innovaties, economie, watermanagement en over overleven. 

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?