BARBARA MARX HUBBARD | bewuste evolutie | spirituele evolutie

Barbara Marx Hubbard, futurist en sociale innovator:

‘Evolutie is een bewuste keuze, geen toeval’

gids voor spirituele evolutieBarbara Marx Hubbard is een futurist die ervan overtuigd is dat de mensheid de macht heeft om de eigen evolutie bewust te realiseren. Als tiener vroeg ze zich al af: ‘Wat is het doel van de mensheid?’ en ‘Wat is mijn doel?’ Hubbards eigen zoektocht heeft haar in contact gebracht met prominente denkers en leiders. Allengs ontdekte ze dat alle mensen creatief worden geboren, begiftigd met het onvervreemdbare recht om onze creativiteit te realiseren, voor het welzijn van onszelf en de wereld.

Vele mensen hebben zich deze vraag gesteld: ‘Wat is het doel in mijn leven en van de wereld.’ Veel mensen worden aangetrokken door een spirituele groeipad om zich zodoende af te kunnen stemmen met de innerlijke schatkamer. Vele geloofsrichtingen leren hoe je dat moet of kunt doen en hoe je je ermee kunt verhouden. Met name door de komst van de televisie en internet, de huidige milieucrisis en de technologische innovaties vragen zich veel mensen af wat er werkelijk gaande is. We zijn ons bewust geworden van honger, ziekte, geweld, milieucrises en het uitsterven van diersoorten in de wereld. Deze informatie komt nu van alle kanten bij ons binnen.

Na een aantal persoonlijke openbaringservaringen kwam Barbara Marx Hubbard tot de conclusie dat de planeet Aarde een levend systeem is en dat we daar allemaal deel van uitmaken. Ze gelooft dat de crisis waarin we momenteel verkeren een geboorte is. In 1984 werd ze als Democraat genomineerd voor het vice-presidentschap van de Verenigde Staten met een Campagne voor een positieve toekomst. De mensheid staat aan de vooravond van radicale vooruitgang, gelooft Barbara Marx Hubbard die nu bekend staat als de moeder van bewuste evolutie. Ze maakte tijdens haar leven van de gelegenheid gebruik om miljoenen te bereiken met haar hoopvolle boodschap.

Daarin liet ze zich inspireren door de katholieke jezuïetentheoloog, paleontoloog, bioloog en natuurkundige Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) die al eerder de evolutietheorie uiteenzette. Hij was niet onomstreden. Wie zijn boek in de jaren 60 kocht of uitleende, werd wel gewaarschuwd voor de inhoud. De pauselijke raad brengt tegenwoordig hulde aan de theoloog omdat hij met zijn profetische visie over de evolutietheorie zowel theologen als wetenschappers heeft geïnspireerd. 

Pierre Teilhard de Chardin ging ervan uit dat alle materie en dus ook alle materiedeeltjes een materiële buitenkant en een geestelijke binnenkant hebben. Op grond van deze veronderstelling werd hij ten onrechte een mysticus genoemd, maar hij bedoelde het zuiver wetenschappelijk en zo probeerde hij het ook uit te leggen in zijn boek Het verschijnsel mens, een boek over de evolutie van geest en bewustzijn. Geest en stof zijn in Teilhards visie twee kanten van dezelfde munt, al vanaf de oerknal en vanuit het allerkleinste deeltje in het universum. Zijn visie gaat uit van een hogere richting op weg naar bewuste evolutie. Volgens Teilhard is in elk atoom van ons lichaam deze geest aanwezig en geeft van binnenuit het lichaam vorm en levenskracht. Hij bedoelde dat niet symbolisch of mystiek, maar zuiver natuurkundig. Hij sprak over geestdeeltjes die bewustzijn nastreven. Over deze deeltjes gaat, puur materieel gezien, ook de theorie van de kwantummechanica. En bewuste evolutie is volgens Barbara Marx Hubbard een evolutie door bewuste keuze, niet door toeval à la Darwin.

Een crisis gaat volgens Hubbard in de evolutie altijd vooraf aan transformatie. Volgens haar worden we gedreven door een reeks crises naar gemeenschap, naar co-creatie, naar spirituele afstemming met een groter proces. Ze ziet de huidige tijd als de grootste crisis ooit, maar ook als een grootse geboorte naar een volledige systeemdoorbraak. De neiging van de natuur is om verbinding te maken met dit complexe, nieuwe systeem. Want alles is immers met alles verbonden. Ze denkt dat we ons met elkaar en met de natuur en het leven daarin moeten verbinden om sociale synergie te kunnen bereiken. Dat vraagt dus om co-creatie en co-evolutie.

evolutionaire leiders groep

Op dit moment ontwikkelt ze online cursussen over bewuste evolutie en co-creatie samen met het Shift Network, een transformatief onderwijsbureau in de Verenigde Staten, en bereikt ze zo wereldwijd duizenden studenten. Ze ontwikkelde het Wheel of Cocreation als een model voor sociale synergie en systeemverschuiving. Ze werkt samen met vele topdocenten, experts en genezers en evolutionaire leiders als Deepak Chopra, Marianne Williamson, Bruce LiptonGregg Braden en vele anderen om de evolutie van het collectief naar een planeet die gezond, duurzaam, vredig en welvarend is voor iedereen te ondersteunen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190215
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
ervinlaszlo

Alles laat een spoor na in de kosmos

Ervin Laszlo streeft met de Club van Boedapest naar duurzaamheid in de wereld, maar nog meer dan dat streeft hij de integratie van spiritualiteit, wetenschap en kunst na.

Paul Kingsnorth, voormalig milieuactivist, ziet een spirituele leegte

We kampen met een spirituele crisis

Volgens voormalig milieuactivist Paul Kingsnorth is het milieubewustzijn te mensgericht.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?