ARBEIDSMARKT | waarom jonge mensen stoppen | zakelijke evolutie

Jongeren en werk in De Evolutiegids

22 november 2021 | Mary Span | Evolutiegids

Jonge mensen verlaten hun baan. Wat nu?

Miljoenen jonge Amerikanen verlaten hun traditionele baan om nooit meer terug te keren. In Nederland vertrekken nieuwe zorgmedewerkers binnen twee jaar. Wat is de reden van hun vertrek?

Voor sommigen is het een burn-out of corona. Voor anderen is de tijd rijp om zich opnieuw te concentreren op andere projecten. En voor velen, vooral in een dienstensector die wordt gedomineerd door “zillennials” (degenen van achter in de twintig op de grens van Gen Z en millennial), werden de slechte behandeling en lage lonen in de Verenigde Staten onhoudbaar. In Nederland zeggen sommigen hun baan op vanwege hun leidinggevende en anderen verhuizen naar mooie oorden om als digitale nomade op afstand te gaan werken.

Wat heeft de samenleving de jongere te bieden?

Fysiek zwaar, gevaarlijk en belastend werk zal steeds verder terrein verliezen (omdat steeds vaker robots voor dit soort taken ingeschakeld kunnen worden). Daarentegen zullen meer werkenden emotionele en mentale belasting ondervinden. Dat wordt aan de ene kant veroorzaakt door de taken waarvoor zij verantwoordelijk zijn (en die bijvoorbeeld continue aandacht en concentratie vragen of door de omgang met steeds mondiger mensen), maar ook door de manier waarop het werk is georganiseerd (minder op vaste uren en locaties) of door de noodzaak zelf voortdurend voor voldoende werk en inkomen te zorgen (bijvoorbeeld als zzp’er of ‘hoppend’ van de ene tijdelijke baan naar de andere). De grenzen tussen werk en privé verdwijnen.

Mensen moeten meer ‘aan’ staan. Gevolg: stress, burn-out of depressie.

In de VS blijven naar schatting 10,4 miljoen banen onvervuld (vooral in de horeca) vanwege de uittocht van jonge mensen naar andere oorden of banen vanwege de overvloed aan werk in andere sectoren. Ze zeggen: “ik hou van mijn werk, maar ik kom niet terug tenzij er permanente loonsverhogingen zijn.” Dit is een stille revolutie in optima forma. Deze uittocht maakt deel uit van een bredere maatschappelijke verschuiving, waarbij jonge werknemers prioriteit geven aan hun eigenwaarde. Ze willen nieuwe dingen uitproberen en nieuwe kansen benutten.

Ook in Nederland is deze trend gaande.

Volgens het onderzoek van stichting IZZ geven jongeren in de zorg, vooral tot 25 jaar, aan vaker emotioneel uitgeput te zijn dan ouderen. Ze ervaren een hogere psychische belasting en het verzuim in deze groep stijgt. Ook denken jongeren er vaker dan ouderen over na om van baan te wisselen, en zelfs de zorgsector in zijn geheel te verlaten. En ze zijn nog maar net aan hun loopbaan begonnen. Jaarlijks verlaat volgens Ernst & Young  momenteel 15,8 procent van de mensen de zorg en in de GGZ zelfs 18 procent.

De omslag naar werken op afstand heeft ook een balans tussen werk en privé mogelijk gemaakt die twintigers en begin dertigers zich nooit hadden kunnen voorstellen. Voor anderen is werken op afstand niet bevredigend genoeg. Sommigen willen gewoon geen baas meer hebben of willen niet meer standaard van 9 tot 5 werken.

Economen voorspellen dat deze verschuiving nog maar net is begonnen,

vooral voor generatie Z en millennials die goed gepositioneerd zijn om nieuwe manieren te vinden om geld te verdienen. Technologiebedrijf Okta, aanbieder van identiteitssoftware, deed hiernaar onderzoek samen met marktonderzoeksbureau Censuswide. Ze ondervroegen ruim tienduizend kantoormedewerkers uit meerdere landen (Italië, Spanje, Zweden en Zwitserland), onder wie duizend uit Nederland. Eén ding is duidelijk: het thuiswerken en dus op afstand werken is de gemiddelde kantoormedewerker goed bevallen. Hoe jonger de medewerker, hoe minder de drang om straks weer fulltime naar kantoor te gaan. De oudere blijft de voorkeur geven aan traditionele vormen van werk. De verwachting is dat de wereld van werk steeds meer de flexibele kant op zal bewegen. Het hybride werken (de mix tussen thuis en kantoor) blijft de voorkeur houden, omdat een kantoor een prima plek blijft om samen te komen en samen te werken.

De manieren van werken wijzigen ingrijpend, en mede door de coronacrisis, alleen nog maar sneller.

Hierdoor zoeken organisaties naar nieuwe vaardigheden bij medewerkers. De mensen in organisaties vragen op hun beurt om meer flexibiliteit, een ander evenwicht tussen werk en privé, voldoende leermogelijkheden en ook een andere vorm van leiderschap.

Hoe de nieuwe manier van werken er uit zal zien is nog een vraag. 

In ieder geval moeten we de verschuivingen die gaande zijn, een handje helpen. We moeten primair mensen leren hoe zij hun huidige competenties – met name communicatie-, sociale-, creatieve- en leervaardigheden – kunnen verbeteren. Deze vaardigheden zijn relevant voor bijna alle functies, nu en in de toekomst. De uitdaging voor Nederland: optimaliseer de waarde van werk, voor individuen, werkgevers én samenleving, en vergroot hiermee tegelijkertijd het welzijn en verdienvermogen van Nederland. Dat zal geen geringe opgave zijn, maar wel dringend nodig.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 211122
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Europees minimumloon

23-11-21: Voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius zet zich als Europarlementariër in voor eerlijke (minimum)lonen. Het gaat om een plan waarin Europese lidstaten bij het bepalen van het laagste loon voortaan rekening houden met de koopkracht van werknemers. “De lonen blijven achter”, zegt Jongerius, “dat moet worden gerepareerd.”  Bron: Trouw.
SER en Brede welvaart in De Evolutiegids

Meer brede welvaart door sociale innovatie?

Brede welvaart en sociale innovatie staan centraal in het recente SER-advies voor de kabinetsformatie, maar aanscherping is gewenst.

nieuwe-werken

Het nieuwe werken (na corona)

Economiegids Frank den Butter over nieuwe banen na corona. De vraag is in welke mate ons werk na de crisis blijvend zal zijn veranderd.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?