ALLAN SAVORY | wekt woestijnen tot leven | duurzame evolutie

Allan Savory geeft woestijn nieuw leven

Hoe voorkomen we woestijnvorming en klimaatverandering?

Allan Savory beweert dat woestijnvorming van de graslanden in de wereld een directe oorzaak is van armoede, sociale ongelijkheid, geweld, het verdwijnen van biodiversiteit en uiteindelijk een belangrijke oorzaak is van klimaatverandering. De ecobioloog kreeg een aha-moment toen hij Afrika bezocht en zich realiseerde dat het beleid van regeringen, multinationals en NGO’s grote schade aanrichtten. Management moet volgens Allan Savory holistisch zijn en dus alle wetenschappelijke én traditionele kennis omvatten.

Op school leren we dat woestijnen overdag erg heet zijn en ’s nachts erg koud kunnen zijn. We leren ook dat het grootste gedeelte van het aardoppervlak uit woestijnen bestaat. Er wordt steeds verteld dat woestijnvorming alleen voorkomt in droge en semi-droge delen van de wereld, maar het kan ook in graslanden of je tuin optreden. Als je een stuk grond kaal laat, zal de grond op den duur volkomen hard en droog worden. Ondanks de regenbuien die van tijd tot tijd optreden zal het water niet de grond intrekken maar direct verdampen. In Afrika alleen verbrandt de mens een miljard hectare grasland per jaar en bijna niemand heeft het daarover. Wetenschappers achten dat een goed systeem omdat het dood materiaal verwijdert en nieuwe planten laat groeien. Juist die aanpak is volgens ecobioloog Allan Savory de oorzaak van woestijnvorming én klimaatverandering.

Kans
Regeneratie van landbouw in woestijngebieden of droge gebieden biedt ook kansen om de uitstoot te verminderen en de koolstofvoetafdruk van het vee te verminderen, de wereldwijde woestijnvorming en dus de klimaatverandering terug te draaien. Dat is wat ecoloog Allan Savory en zijn instituut de afgelopen decennia in Afrika hebben aangetoond.

Wereldwijde woestijnvorming
Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat tegen 2045, als gevolg van woestijnvorming, ongeveer 135 miljoen mensen moeten verhuizen. Het gaat vooral in Afrika en het Midden-Oosten snel, maar ook in Midden-Amerika, het zuiden van Spanje en China hebben ze in toenemende mate met woestijnvorming te maken. De mensen die in deze droge gebieden wonen en landbouw bedrijven zitten in feite op een ecologische tijdbom die op ontploffen staat.

Natuur nabootsen
Volgens Allan Savory is er maar één optie om woestijnvorming en klimaatverandering tegen te gaan. En dat is het (tijdelijk) inzetten van vee in kuddes en die over het land te laten bewegen met achterlating van mest, urine en plantenresten. In feite dus door de natuur na te bootsen. Die bodem is dan klaar om regen te absorberen en vast te houden, koolstof op te slaan en methaan af te breken. Bovendien zijn de nieuwe planten nu in staat om op te groeien. Al decennia lang bewezen Allan Savory en het Savory Institute in verschillende landen over de hele wereld dat holistische geplande begrazing een krachtig en succesvol hulpmiddel is om woestijnvorming te bestrijden.

Holistisch beheer
‘Het verguisde vee is niet het probleem, wij zijn het probleem’, zegt Savory. De mensheid is niet in staat om met de complexiteit in de natuur om te gaan. Ecoloog en bioloog Allan Savory bedacht een natuurlijke route, die van holistisch beheer en geplande begrazing, rekening houdend met de complexiteit van de natuur, milieu, economie én samenleving.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Het is mogelijk om woestijnen weer vruchtbaar te maken

Een echte aanrader is de film van John D. Liu genaamd ‘Green Gold’. Wat ervoor nodig was? Meer verbeelding en creativiteit, een menselijke wil, maar ook terug durven gaan naar de basis en willen snappen hoe de aarde werkt. Bekijk de documentaire van Green Gold.

Bos herstelt in Mozambique

19-10-19: Gorongosa National Park was lang het epicentrum van de burgeroorlog in Mozambique. Die ruïneerde de flora en fauna. Zeker 95 procent van alle olifanten, nijlpaarden, buffels, zebra’s en leeuwen verdween door stroperij. Maar de dieren én de bomen komen terug. Deels dankzij de koffie. Doordat koffie vijf tot tien keer meer opbrengt dan bananen of maïs, stappen ook steeds meer zelfstandige, kleinschalige boeren rondom Gorongosa Coffee over op koffie. Het doel van Gorongosa Coffee is om uiteindelijk minstens 5000 hectare berghelling te herbebossen, met de hulp van 2500 boerenfamilies. Bron: Trouw.

Schrik niet wat je om je heen ziet is evolutie

Deze boerderij wordt gerund door dieren

Wildlife farming kan het milieu in positieve zin veranderen, en Knepp Estate, 3500 hectare in het hart van Sussex in Engeland, is daar een goed voorbeeld van. Tot voor kort was het grootste deel van het land gewijd aan de traditionele akkerbouw en de melkveehouderij, maar in 2001 hebben ze de focus volledig verlegd en zijn ze begonnen met een reeks regeneratie- en herstelprojecten, gericht op natuurbehoud – of ‘rewilding’. Ze organiseren ook natuurtoerisme vanaf hun Safari-camping.

Oogstopbrengsten
Allan Savory begon een beweging om woestijnen te regenereren en woestijnvorming te voorkomen. Vandaag de dag onderwijzen vrouwen hoe het vee kan worden samengevoegd, hoe en wanneer het grazen te plannen en hoe het land het beste te bewerken. Er is niet alleen een toename in oogstopbrengsten, in Zimbabwe, in de hoorn van Afrika, de VS en Patagonië heeft zijn plan om eroderend land weer gezond te maken geresulteerd in struiken, gras, bomen, wilde dieren en schone rivieren. Alles is niet alleen productiever, mensen zijn niet meer bang voor droogte. Allan deed dat door kuddes zoals koeien, schapen of geiten met 400% te vermeerderen en ze te laten grazen met lokale diersoorten zoals giraffen, olifanten en buffels.

Impact
Nu we weten hoe we woestijnvorming daadwerkelijk kunnen voorkomen, kunnen we ook de rest van de mensheid stimuleren om het anders te gaan doen. In Afrika heeft het US Office of Foreign Disaster Assistance (USAID) aanzienlijke fondsen geïnvesteerd om gemeenschappen voor te lichten, te trainen en te mobiliseren. Het Savory Institute ondersteunt boeren en gemeenschappen over de hele wereld om hun land te regenereren. Ze zetten daarbij holistisch management in. Het team van het instituut voelt zich gesteund door de wereldwijde impact van hun werk, wetende dat ze hun doel kunnen bereiken door begrip, eerlijkheid, inclusie en intelligente samenwerking.

Kritiek
Maar er is kritiek op de aanpak van Allan Savory en zijn instituut. Talrijke onderzoekers hebben het effect van Savory’s en vergelijkbare methoden in Afrika en Noord-Amerika bestudeerd en zeggen dat weidegang en roterende begrazing in de meeste gevallen geen uniek middel zou zijn om woestijnvorming in rangelands te voorkomen. Met andere woorden: er is nog veel discussie en twijfel over de aanpak van Savory.

Wat wij met z’n allen wereldwijd doen, veroorzaakt klimaatverandering. Erger dan dat, het veroorzaakt honger, armoede, geweld, sociale afbraak, vluchtelingenstromen en oorlog. Laten we daarom met z’n allen met de natuur samenwerken om het tij te keren.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 191003
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Klimaatuitdaging ontbossing

Voedselbos, alternatief voor ontbossing?

Het voedselbos heeft de wind mee. Is dit idee een natuurinclusieve oplossing voor ontbossing?

Klimaatuitdaging biodiversiteit

Klimaatuitdaging biodiversiteit

De grootste impact van klimaatverandering komt van de ontbossing voor landbouw, in de eerste plaats omdat de bossen plaats moeten ruimen voor graasland voor het vee.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?