AGILE LEADERSHIP | gooi het roer behendig om | zakelijke evolutie

agile leiderschap

Het roer om met agile of behendig leiderschap

Leiderschap blijft hot. Het is er in alle vormen en maten, servant leadership, digitaal leiderschap, persoonlijk leiderschap, informeel leiderschap, teal leadership. Nu is er de term agile leadership bijgekomen. In alle definities vindt er een verschuiving plaats van een nadruk op planning en controle naar aandacht voor behendige zelfsturing en aandacht voor de klant.

David Marquet beschrijft zijn agile transformatie tot leiderschap in alle lagen van de organisatie in de bestseller Gooi het roer om. Marquet adviseerde een bank om de prioriteit te verschuiven naar het daadwerkelijk helpen van de klant, en zag erop toe dat de helpdesk-medewerkers meer autonomie, en via extra training ook meer kennis van zaken kregen. ‘Dat leidde tot een win-win-win situatie: de klant werd er beter van, maar ook de helpdesk en de bank zelf.’ Een ander voordeel van agile leiderschap is dat het in alle lagen van de organisatie direct geïnitieerd kan worden. Marquet: ‘De crux is om kleine stapjes te maken. Het grootste obstakel is namelijk angst: om te falen, of om buitenspel gezet te worden.’

Eens in de zoveel tijd vindt een paradigmaverschuiving plaats zodra nieuwe inzichten ontstaan. Agile leadership is er een van. Steeds meer bedrijven ontdekken dat top-down aansturen niet meer voldoende werkt. Ze beginnen zich langzaam op een andere manier te organiseren. En daar hoort ook een andere manier van leidinggeven bij. Voor veel directies en managers is het spannend om agile te gaan werken, om de klant centraal te stellen.

Het Zeeuwse nutsbedrijf Delta NV besloot agile leiderschap in de organisatie in te voeren en dus sneller in te spelen op de veranderende behoeftes van de klant. De hele organisatie moest transformeren: een gedurfde en unieke uitdaging voor een non-IT bedrijf. Agile houdt in dat multidisciplinaire teams zelfstandig werken en dat het management een andere manier van leiderschap moet tonen. Van een klassieke hiërarchische organisatie naar een flexibele klantgerichte organisatie is nog niet zo gemakkelijk. Alleen met cultuurverandering binnen alle afdelingen van de organisatie kan dit worden gerealiseerd.

Met het Integrated Agile Transformation Model wordt gewerkt aan transformatie. Agile coaching is, vooral in het begin, erg belangrijk. Er worden dan ook zo snel mogelijk interne agile-coaches opgeleid. De rol van de coaches is om de agile-mindset te laten aarden: de neuzen dezelfde kant op. In vier stromingen van dertien weken wordt de agile-transformatie ingeleid. Daarna wordt er aandacht besteed aan teamrituelen, feedback-loops en worden interne teams gevormd. De volgende fase let op individuele verbetering en tooling om het proces zo gestroomlijnd mogelijk te laten lopen. Na de lead-fase volgt de overdrachtsfase. Hier wordt het proces overgelaten aan de teams zelf. Een nieuwe stroming wordt inzet, met nieuwe fundamenten en doelen. In ruim een jaar werd Delta omgevormd tot een agile organisatie.

Dat de behoefte om agile te werken er is, moge duidelijk zijn. Er is een algemene behoefte aan co-creatie binnen de markt en het aantal aanvragen van organisaties die agile transformaties willen ondergaan stijgt. Nieuwe technologieën en innovaties volgen elkaar snel op en daarom is het van belang dat organisaties in staat zijn om sneller te anticiperen op de veranderende markt. Kun je dat als organisatie niet, wordt het lastig om te kunnen overleven.

David Marquet belooft een primeur: een exclusief voorproefje van zijn komende boek, dat nu nog de werktitel The agile playbook heeft. Daarin beschrijft hij het spanningsveld tussen doen en beslissen, een situatie waar elk bedrijf vroeg of laat mee te maken heeft. Tijdens zijn onderzoek heeft Marquet een aantal veel voorkomende scenario’s en bijbehorende oplossingen geïdentificeerd, die hij zal delen met het publiek.

Als je op de hoogte wilt blijven van de activiteiten rondom agile werken en organiseren, dan verwijs ik je hier naar het komende event op 16 mei 2019 in de Johan Cruyf Arena in Amsterdam en naar het jaarverslag State of Agile Survey. Het rapport geeft een diep inzicht in agile trends, best practices en geleerde lessen om organisaties te helpen slagen met hun agile transformaties. Het rapport is uitgegroeid tot het grootste, langste – meestlopende, meest geciteerde agile onderzoek ter wereld!

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190115
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Betekenis Agile

Agile is een verzamelnaam voor wendbaar werken. Het komt erop neer dat een organisatie geen grote, lange doelen meer stelt, maar die opdeelt in kleinere stappen. Zij kan daardoor beter inspelen op veranderingen.

Betekenis Lean

Het woord Lean komt uit de Japanse industrie. Het gaat daarbij om het terugdringen van verspilling. Alles wat geen waarde toevoegt, wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. Dit kan zinloze administratie zijn of onnodige voorraadopslag.

Betekenis Scrum

Deze term komt uit de rugbysport en houdt in dat er met kleine teams van ongeveer tien mensen wordt gewerkt aan korte projecten ofwel sprints. Dagelijks komen de projectleden bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Betekenis Zelfsturend

Een zelfsturend team werkt zonder manager. Holacratie is een vorm van zelfsturing waarbij iedereen een soort manager is. Iemand heeft een marketingrol of een resources-rol en heeft een takenpakket van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat betekent dat een medewerker geen toestemming hoeft te vragen voor zijn of haar besluit. Hij of zij moet zelf nadenken. Het betekent niet dat er geen overleg meer hoeft plaats te vinden! Zelfsturend werken is vooral geschikt voor organisaties met routineklussen. Voor unieke projecten is zelfsturing minder geschikt.

Evolutiegids: The Tipping Point

Frederic Laloux over Reinventing Organizations

Teal management, da’s pas echt evolutionair!

Alweer een managementtrend? Ja, want vergeet Lean en Agile. Het wordt tijd voor zinrijke ondernemingen die Teal zijn.

Zorggroep Noordwest Veluwe

Wat de zorg nodig heeft, is dienstbaar en verbindend leiderschap

Zorggroep Noordwest-Veluwe heeft Servant Leadership, een praktische methode voor het dienstbaar én verbindend leiderschap, duurzaam ingepast.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?