EVOLUTIENIEUWS | headlines

Het nieuws van de Evolutiegids is…

duurzaam & circulair, persoonlijk, sociaal, spiritueel, vitaal en zakelijk. De Evolutiegids maakt je leven rijker!
smogstad
DUURZAME EVOLUTIE

Is een smogvrije stad mogelijk?

13-11-18: Vergeet oplossingen als smogvrije fietsen, smogtorens, filterbussen en smogetende planten. Het gaat om preventie. Meer dan 80% van de bevolking in steden ademt lucht die niet meer schoon is. Auto’s worden gezien als de grootste vervuiler. Vandaar de ban van diesels in steden en de populariteit van [deel]fietsen. Maar laten we ook niet de open haard-vuren en de vervuilende industrie vergeten!
janegoodall2
VITALE EVOLUTIE

Gevecht tegen biodiversiteitsverlies

13-11-18: In 1994 lanceerde het Jane Goodall Institute het holistische Tacare-programma. Samen met Afrikaanse dorpelingen werkt het instituut aan de verbetering van de bodem, gezondheid, onderwijs, watermanagement. Verder aan verstrekking van microkrediet, informatie over gezinsplanning en aandacht voor onderwijs aan meisjes. De dorpelingen zijn partners in conservering geworden, zegt Goodall. Ze gelooft dat we een kleine kans hebben om de schade ongedaan te maken. Bron: Jane Goodall Institute.
nieuwslezer
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Nieuws in China door virtuele nieuwslezer

10-11-18: Het Chinese persagentschap Xinhua heeft de virtuele nieuwslezers gelanceerd die de hele dag en elke dag nieuws brengen.De kunstmatige nieuwslezers simuleren de stem, mimiek en gebaren van echte nieuwslezers. Xinhua presenteerde ook een Engels sprekende AI. De gezichtsuitdrukkingen van de AI-ankers zijn wel beperkt en de stem is artificieel. Daar wordt met machine learning aan gewerkt. Bron: YouTube.
energietransitie
DUURZAME EVOLUTIE

Stand van zaken energietransitie

09-11-18: Huidige stand energietransitie: Zon, wind en getijden: 1,5% | water 2,5% | biomassa 10% | olie 31% | kernenergie 5% |  steenkool 28% | gas 22%. Er zit potentie in waterstof, maar het kost veel energie om waterstof te produceren. Gasleverancier Holthausen Groep uit het Groningse Hoogezand vindt dat Nederland moet overschakelen op waterstof. Marco Visscher pleit voor internationaal beleid. VVD is voor meer kernenergie. Kornelis Blok zegt daarentegen dat we best zonder kernenergie kunnen. Meer info: Boek De Energietransitie van Marco Visscher en Kornelis Blok in Delta.TUDelft.
zeewier
DUURZAME EVOLUTIE

Wereldprimeur: TNO opent zeewierlab

08-11-18: Zeewier als grondstof voor biobrandstof of textiel, TNO opende een laboratorium waar de toepassingen van de algen onderzocht worden. Volgens TNO kan op 8 of 9 % van het Nederlandse deel van de Noordzee 350 petajoule aan energie worden opgewekt. Dat is ongeveer 85% van wat huishoudens in Nederland per jaar verbruiken en 10% van het totale energieverbruik in Nederland. Bron: TNO.
shenzhen

Shenzhen’s vergroening

07-11-18: De Chinese megastad van 12 miljoen mensen is overvol, vervuild en kwetsbaar voor overstromingen. Met daktuinen wil de stad planten inzetten om de levensstandaard te verbeteren.
daktuin2
selfmade
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Internetgigant, wolf in schaapskleren?

04-11-18: De invloed van de ontwrichtende platformeconomie wordt steeds groter. Aran Balkan, ethisch internetfilosoof, plaatst vraagtekens bij de opkomst van internetgiganten en  (de vaak laagbetaalde) freelancers: ‘Voor arbeidsrechten zijn mensen gestorven. Het grootste probleem is de baan-onzekerheid.’ Kan de werker iets inbrengen tegen de monopolie van grote bedrijven die de bestaande infrastructuur bedreigen? Alle risico’s liggen immers bij de freelancer. Bron: Tegenlicht.
startupeconomie
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Startupeconomie
onder vuur

04-11-18: De startup-projecten in Nederland worden vaak door de belastingbetaler gefinancierd. Als deze bedrijven succesvol worden, worden ze direct opgekocht door internetgiganten of investeerders. Laten we ons geld beter besteden en de wetgeving betere spelregels meegeven! Bron: Tegenlicht.
antarctica
DUURZAME EVOLUTIE

Natuurreservaat Antarctica geblokkeerd

02-11-18: In 2011 spraken de lidstaten af om samen te werken aan de bescherming van het unieke zeeleven in de oceaan rond Antarctica. Het plan voor een natuurreservaat werd wederom afgeketst. Rusland, Oekraïne en China liggen dwars. Ze laten de deur open voor ongebreidelde commerciële visserij en het delven van grondstoffen in de Zuidpool.
insect
VITALE EVOLUTIE

Insecten redden ons dagelijks leven

31-10-18: Insectenpopulaties zijn sterk uitgedund. In minder dan dertig jaar tijd verdween meer dan driekwart. Oorzaken: overmatig gebruik van insecticiden, verstedelijking, de manier waarop we landbouw bedrijven en klimaat­verandering. Het verdwijnen van insecten zou een ravage aanrichten, de natuur zoals we die nu kennen zou uiteenvallen. De mens zou geen schijn van kans maken om te overleven. Bron: boek Terra Insecta van Anne Sverdrup. 
livingplanet
DUURZAME EVOLUTIE

Toekomst leven op aarde in de waagschaal

30-10-18: Door de druk van de mens op de natuur zijn populaties wilde dieren sinds 1970 wereldwijd met gemiddeld 60 procent gedaald. Deze vernietiging bedreigt ons voortbestaan. Dat staat in het Living Planet Report dat het Wereld Natuur Fonds internationaal publiceert. Het natuurverlies wordt vooral veroorzaakt door vernietiging van leefgebied door onder meer landbouw en door overexploitatie, zoals overbevissing. Bron: WWF.
vervuiling
DUURZAME EVOLUTIE

Luchtvervuiling:
wat adem je in?

29-10-18: Wereldwijd overlijden jaarlijks zeven miljoen mensen voortijdig door luchtverontreiniging. Ongeveer 600.000 van hen zijn kinderen jonger dan vijftien jaar, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vooral mensen in armere landen worden getroffen. In de buitenlucht veroorzaken de verbranding van fossiele grondstoffen of afval, industriële uitlaatgassen, bosbranden en vulkaanuitbarstingen de vervuiling. Bron: WHO.
wegwerpplastic
DUURZAME EVOLUTIE

Nieuw initiatief tegen plastic vervuiling

29-10-18: Een nieuw initiatief van de Ellen MacArthur Foundation om plastic afval en vervuiling bij de bron aan te pakken is door meer dan 290 organisaties ondertekend. Het doel is om wereldwijd een nieuwe standaard voor plastic verpakkingen te creëren. Daarbij moet een verschuiving plaatsvinden van wegwerpplastic naar herbruikbare verpakkingen. Bron: UNEP.
zorg
VITALE EVOLUTIE

Het ziekenhuis van morgen

28-10-18: De zorg verandert. We moeten in ziekenhuiszorg minder groot denken (en bouwen) en ziekenzorg al samenwerkend dichterbij de mensen brengen. Dus meer gespecialiseerde lokale ziekenzorg in kleine eenheden aanbieden, waarbij alle partijen (ook zorgverzekeraars) meer met elkaar gaan samenwerken. Bekijk welke zorg er in welk gebied nodig is en werk samen om er kwalitatieve en innovatieve zorg te bieden. Bron: Oud-staatssecretaris VWS Maarten van Rijn en Zorgondernemer Jaap Maljers in Buitenhof.
marklowcock
SOCIALE EVOLUTIE

Hongersnoden
nemen af

23-10-18: Jemen heeft dringend hulp nodig, maar hongersnoden zijn de afgelopen honderd jaar sterk afgenomen. In de jaren twintig stierven wereldwijd 82 van de 100.000 mensen. Nu zijn het er nog 0,5. Rond 1970 was 30% van de wereldbevolking ondervoed, nu is het 11%. Zonder internationale hulp zou het op veel plaatsen echt heel veel slechter zijn. Bron: Mark Lowcock, VN-coördinator.
janrotmans1
DUURZAME EVOLUTIE

Integrale aanpak gevraagd

18-07-18: Hoogleraar Jan Rotmans: ‘Een klimaatneutrale economie is nog geen duurzame economie. Andere belangrijke opgaven zijn het verlies aan biodiversiteit, plasticvervuiling en luchtverontreiniging. Dat vergt een afgewogen, integrale aanpak. Het is geen top-down proces. Burgers hebben een belangrijke stem in de uitvoering van de transitie, die straat voor straat, en wijk voor wijk zal plaatsvinden.’ Bron: JanRotmans.nl.
bio1
VITALE EVOLUTIE

Met bio-voeding
minder kanker?

23-10-18: Mensen die voornamelijk biologische groente, zuivel, granen en vlees eten, hebben een kwart minder kans op kanker. Dat rolt uit onderzoek dat nu bijna vijf jaar duurt onder bijna 69.000 mensen in Frankrijk. Maar het resultaat is meteen weer omstreden. Bron: Jama Int. Medicine.
herenboeren_ophalen
SOCIALE EVOLUTIE

Community financiering in opkomst

20-10-18: De lessen van de crisis worden door gemeenschappen geleerd, want de gemeenschapsfinanciering levert niet alleen financieel maar ook sociaal rendement op. Voorbeelden zijn Herenboeren, Knarrenhoven, waar bewoners bewust voor elkaar zorgen, energiecoöperaties, e.d. Betrokkenheid en donaties zijn niet voldoende, gemeenschapsfinanciering geeft ruimte om sociale uitdagingen aan te pakken. Bron: European Centre for Alternative Finance/Utrecht University.
microplastics
VITALE EVOLUTIE

Microplastics
zijn overal

11-10-18: In 90% van flessenwater zitten volgens Amerikaans onderzoek microplastics. Microplastics vind je ook in andere voedingsmiddelen terug, voornamelijk producten uit de zee zoals mosselen, garnalen, oesters en zeezout. Hoe schadelijk die deeltjes precies zijn, daar is de wetenschap nog niet uit. Bron: State University New York.
Rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren 98% van de microplastics verontreiniging uit afvalwater. Toch komt een significante hoeveelheid microplastics in het milieu. Deels gebeurt dit via het geloosde water, deels via het hergebruik van slib. Dit blijkt uit diverse recente onderzoeken, waar onder drie studies uit Nederland, Denemarken en Finland.
pitpoint groengas
DUURZAME & CIRCULAIRE EVOLUTIE

Groengas, alternatief voor de industrie

11-10-18: Leverancier van schone brandstoffen PitPoint en biobrandstoffenfabriek Hardenberg gaan samen groengas produceren. Met de komst van een nieuwe fabriek wordt de productiecapaciteit van biobrandstoffen uit afval op termijn met 42 miljoen kubieke meter uitgebreid. Dit moet biobrandstoffen uiteindelijk concurrerend maken met fossiele brandstoffen. Vooral in de industrie zijn er goede kansen voor groen gas.  In 2030 kan hernieuwbaar gas al zorgen voor een CO2-reductie van 4 tot 5 megaton. Bron: De Gemeynt en Pitpoint.
menseninbeweging
SOCIALE EVOLUTIE

20 miljoen mensen
in 2060?

03-10-18: Bij het huidige migratiesaldo van jaarlijks plus 50 duizend telt Nederland in 2060 bijna 20 miljoen mensen, waarvan 1/3 allochtoon zal zijn. Bevolkingsgroei heeft gevolgen voor huisvesting, files, voedselzekerheid, e.d. Hoeveel mensen kan NL aan? Het is een sociale kwestie die nu al speelt. Bron: CBS.
under
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Onderwaterrestaurant bijna gereed

02-10-18: Vijf meter onder het oppervlak van de Noordzee, nabij het zuidelijkste puntje van Noorwegen, is Europa’s eerste onderwaterrestaurant met de naam Under bijna voltooid. Het is een 110 meter lang bouwwerk met een schuine betonnen plaat die voor de helft is ondergedompeld. De opening is in het voorjaar van 2019.
zinvanjeleven
ZINVOLLE EVOLUTIE

Zingeving zit
in je genen

02-10-18: Voor het eerst zijn er plekken op ons erfelijk materiaal gevonden die verschillen in zingeving tussen mensen kunnen verklaren. Dit blijkt uit onderzoek van hoogleraar Meike Bartels en promovendus Bart Baselmans van de Vrije Universiteit Amsterdam onder 220 duizend mensen. Ze concludeerden daaruit dat de omgeving invloed heeft. Die kan bijdragen aan ons geluksgevoel maar niet per se aan een gevoel van zin en andersom. Bron: Universiteit Amsterdam.
clubrome
DUURZAME  EVOLUTIE

Club van Rome
bestaat 50 jaar

27-09-18: Vijftig jaar geleden werd de Club van Rome opgericht. De club waarschuwt ons nog steeds, en probeert ons ook te bemoedigen. Zoals in hun laatste boek,A finer future, Creating an economy in service to life(2018).  De club heeft verschillende rapporten uitgebracht, maar Grenzen aan de Groei uit 1972 is het bekendste. Bron: Club van Rome.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Lift Your Life & Your World & Share it!

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?