EVOLUTIENIEUWS | KORT!

Nieuws Evolutiegids

DUURZAME EVOLUTIE

Bio-evolutie:
stroom uit planten

19-05-19: Energie krijgt een nieuwe betekenis. Door planten. Het is Ermi van Oers gelukt om een brug te slaan tussen design en wetenschap en wel met de levende lamp oftewel stroom uit planten. Het bundelen en delen van kennis is volgens Ermi noodzakelijk voor vooruitgang. Ze hoopt de technologie van de biobrandstofcel op grotere schaal toe te passen. Ze denkt nu na over verlichting in parken of Living Light als opstapje naar een groene muur waar de verlichting in huis op brandt. Bron: Ermi van Oers.
populisme
SOCIALE EVOLUTIE

Maak sociale zekerheid weer tot speerpunt

18-05-19: Er is gebrek aan solidariteit en bestaanszekerheid in Europa. Migratie, de integratie van nieuwkomers en de opmars van de radicale islam voeden de onzekerheid bij mensen. Daardoor floreert het populisme. Het enige middel om populisme tegen te gaan is de sociale bestaanszekerheid opnieuw tot speerpunt van de samenleving te maken. Gebeurt dat niet door de sociaal-democraten en christen-democraten en zij de kiezers geen sociale zekerheid kunnen garanderen, zal hun neergang voortduren, het populisme floreren en de democratie in het gedrang komen. Bron: Geert van Istendael in zijn boek De Verkilling.
Hanze-liga
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Hanzeliga wil meer financiële stabiliteit

16-05-19: Vanwege het vertrek van het VK trekt Nederland in de eurozone veel op met ‘Hanzelanden’ Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Litouwen, Letland en Estland. De landen, waarvan de ministers van Financiën samenkomen, zijn voor een streng economisch beleid om zo de muntunie stabiel te houden. De liga is verder tegen een transferunie met uitgebreide geldstromen van rijkere landen naar armere landen. De Hanzelanden willen bovendien een kleinere Europese begroting, tegen de zin van de Fransen en Duitsers. Dit kan voor een tweedeling in Europa zorgen, maar minister van Financiën Wopke Hoekstra wil ook blijvende goede samenwerking met Duitsland en Frankrijk. Bron: NOS.
govertbuijs
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Waarom werken we
zo hard?

13-05-19: Hoogleraar Govert Buijs pleit in Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde voor een economie die beter is voor mens en milieu. “Ons huidige economische model is psychologisch en ecologisch gezien onhoudbaar. Psychologisch omdat het ons stress bezorgt, ecologisch omdat we dit productieniveau niet kunnen volhouden. Economie draait om samen. We moeten naar dematerialisering van de economie. Daarom is het nodig een nieuwe balans tussen mens en natuur te vinden, de Rijnlandse verhouding tussen arbeid en kapitaal te omarmen en bedrijven als coöperaties te zien, alles in het publieke belang.” Bron: prof. Govert Buijs, politieke filosofie en levensbeschouwing.

DUURZAME EVOLUTIE

De Solar Road
komt eraan

12-05-19: Zonnepanelen of zonnefolies in de weg of zonnegeluidsschermen: het klinkt eenvoudig en duurzaam. De kosten zijn nog hoog, maar de voordelen zijn legio. Vooralsnog is er alleen nog maar sprake van proeven en experimenten. Maar door schaarse ruimte moeten we alle varianten van zonne-energie onderzoeken. Dus ook zonnewegen. Rijkswaterstaat zoekt naar manieren om rijkswegen hiervoor te benutten. Bron: Rijksoverheid.
statistiek
SOCIALE EVOLUTIE

Nederland langs
Europese meetlat

09-05-19: Nederlanders oordelen met een 7,7 positiever over hun leven dan de gemiddelde Europeaan (gem. 7,1). Maar NL is het verst verwijderd van het realiseren van de doelen voor hernieuwbare energie van 2020. En aan ‘biologisch’ doen we nog niet zoveel. De economie bloeit, en dat vertaalt zich in een zeer lage werkloosheid. In Nederland dreigt armoede en sociale uitsluiting voor 17 procent van de inwoners, het op vier na laagste percentage in de hele EU. In negen EU-lidstaten worstelt meer dan 10 procent van de bevolking met ernstige financiële problemen, met Griekenland (21 procent) en Bulgarije (30 procent) als uitschieters. Verder scoort NL hoog op het vertrouwen, in zowel de medemens, als in maatschappelijke en politieke instituties. Bron: CBS.
futureproof
ZINVOLLE EVOLUTIE

Hogescholen tekenen SDG-charter 

09-05-19: Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen is bekend geworden dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Avans Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool en Saxion lanceren tevens een vernieuwend content- en stageplatform dat studenten en duurzame ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt. Studenten doen bijvoorbeeld in innovatiewerkplaatsen praktijkgericht onderzoek naar SDG-gerelateerde vraagstukken uit het werkveld of doen toegepast onderzoek. Dankzij het SDG-platform kunnen studenten de SDG’s echt ervaren. Dat is belangrijk want ervaring hebben ze nodig om hun passie en purpose te kunnen ontdekken. Bron: Vereniging Hogescholen.
duurzamemode
DUURZAME EVOLUTIE

In Duurzame 100 staan nu burgers centraal

08-05-19: De Trouw gaat dit jaar uit van een Duurzame 100 van onderop om burgerinitiatieven te laten zien. De projecten gaan van heel klein – zoals een moestuin in de buurt aanleggen – tot groot. De overgang naar een duurzamer samenleving kan volgens Rotmans niet zonder de inzet van burgers. “De beweging van onderop is een essentieel onderdeel van de transitie. Wat betreft capaciteit wekken ze niet zoveel op, nauwelijks een half procent van het totaal. Zij zetten daardoor druk op het systeem en versterken ze de vergroening. Den  Haag onderschat de burgerbeweging. Energietransitie kun je niet regelen van bovenaf, dat genereert alleen maar weerstand.” Bron: Trouw.
kleurjewereld7
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Maatschappelijke Imago Monitor

08-05-19: Twee op de drie Nederlanders vinden dat bedrijven maatschappelijke doelen net zo belangrijk zouden moeten maken als winst genereren. Ook de terugtrekkende overheid maakt dat men het noodzakelijk vindt dat bedrijven meer maatschappelijke taken gaan vervullen. Dit groeide van 43% in 2009 naar 51% nu. Onder burgers is 31% zelf bereid meer bij te dragen aan de samenleving. Sociale ondernemingen (zoals bijvoorbeeld Fairphone, Kromkommer en Tony’s Chocolonely) scoren als categorie het hoogst met een 7,4. 60% van de Nederlanders staat positief tegenover dergelijke bedrijven. Bron: Social Enterprise.
Natuurtop Parijs
DUURZAME EVOLUTIE

Natuurtop
in Parijs

06-05-19: Vertegenwoordigers van 130 landen hebben in Parijs de staat opgemaakt van de ecologische rijkdom en de waarden, die de natuur heeft voor de mens. En ze brengen een duidelijke boodschap naar buiten: de mens pleegt roofbouw op de natuurlijke rijkdommen, ondergraaft het voortbestaan van soorten dieren en planten, en daarmee zijn eigen voortbestaan. 1 miljoen soorten worden met uitsterven bedreigd. Natuurbehoud is niet voldoende, het hele leven moet op de kop. Het gaat om ons aller toekomst. Bron: IPBES. 07-05-19: Drijvende kracht achter biodiversiteit Louise Vet van WUR: “Elk land zou een Deltaplan moeten maken. De overheid is als eerste aan zet, maar iedereen kan helpen.” Bron: Trouw.
groeneauto
DUURZAME EVOLUTIE

Amsterdam in 2030
uitstootvrij?

04-05-19: Amsterdam wil uitstootvrij worden door zoveel mogelijk vervuilingsbronnen aan te pakken en fijnstof zoveel mogelijk te voorkomen. Ook Parijs weert straks benzine- en dieselauto’s. Behalve het verkeer (60 – 80% van de Nederlanders rijdt in een auto met brandstofmotor) wordt er ook fijnstof geproduceerd door de uitstoot van houtstook. De Rijksoverheid subsidieert houtpelletkachels. Volgens de GGD lopen mensen echter gezondheidsschade op van fijnstof door houtkachels, open haarden, vuurkorven, barbecues en terraskachels. Bron: GGD Amsterdam.
samenwerking
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Beter samenwerken
in Oost-NL

28-04-19: Stichting Stimuland pleit voor meer samenwerking in Oost-Nederland. In het Oosten groeit de economie gestaag. Toch hebben Gelderland en Overijssel wel degelijk regio-overstijgende uitdagingen. Bijvoorbeeld de omvang van de kenniseconomie, leefbaarheidsvraagstukken en bereikbaarheid. Ook het Oosten staat voor grote transities in de landbouw, energievoorziening en klimaatdoelstellingen. Ook hier moeten we aan de slag met de Omgevingswet. De eerste stap: vorm een regiegroep voor Oost-Nederland, met een bestuurlijke vertegenwoordiger per regio en gelegenheidscoalities per thema. Bron: Stentor.
kaalslag
DUURZAME EVOLUTIE

Stop bomenkap. Steun het burgerinitiatief!

23-04-19: Bomen: een belangrijk antwoord op het klimaatprobleem! Om de CO2-emissie van één gem. huishouden te compenseren moeten er jaarlijks 103 bomen bijgeplant worden! NL telt 7.857.914 huishoudens. Maar Nederland ontbost sneller dan het Amazonegebied. De werkwijze van natuurbeheerders brengt onomkeerbare schade toe aan onze natuur en bossen en is strijdig met de geldende normen voor duurzaam bosbeheer. Stop daarom massale bomenkap! Teken nú de petities op Natuurlijk Achterhoek  én  Beter Natuurbeleid.
Gerucht: Bomen zouden een goed functionerend 5G mobiel netwerk in de weg staan. Vandaar de enorme boomkap, ook in de steden. Toeval?
regenval
DUURZAME EVOLUTIE

Bestand maken
tegen superstormen

15-04-19: De maand april staat in het teken van de watervriendelijke tuin.Gemeentes en waterschappen kampen in steden met overlast door Stormwater. Amsterdam Rainproof is een beweging die mensen wil activeren om de tuin regenbestendig te maken. In een analyse van de hevige neerslag op 28 juli 2014 constateert het KNMI dat extreme regenval tegenwoordig inderdaad vaker voorkomt dan vroeger. Grote steden zijn nog lang niet regenwaterbestendig. Het online platform Amsterdam Rainproof neemt het voortouw. Bron: Amsterdam Rainproof.
ecodomes
SOCIALE EVOLUTIE

De moderne
samenwoners

15-04-19: Op steeds meer plaatsen komen duurzame en sociale woonvormen waarbij bewoners voor elkaar zorgen en zo duurzaam mogelijk en betaalbaar kunnen leven. Generatiewonen is een woonvorm die erg populair is in Scandinavië en ook naar ons is komen overwaaien. In een woonzorgcentrum in Arnhem kunnen studenten wonen voor 75 euro. In ruil daarvoor helpen ze 30 uur per maand met activiteiten voor ouderen. Ecodorpen is een andere nieuwe gemeenschapsvorm, het creëren van een duurzame toekomst waarin iedereen bewust omgaat met natuur, elkaar en zichzelf. Bekende ecodorpen in Nederland zijn Ecodorp Boekel en ReGen Villages.
SOCIALE EVOLUTIE

Is het onderwijs
traag van begrip?

13-04-19: Sommige scholen voeren methoden en concepten in die door de wetenschap allang onderuit zijn gehaald. Bovendien evalueren ze onvoldoende wat die nieuwe concepten nou precies opleveren. Het onderwijs moet meer evidencebased zijn. Hoogleraar Onderwijspyschologie Kirschner publiceerde een boek over belangrijke onderwijsonderzoeken en geeft inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie. Het boek bevat veel tips over wat bewezen werkt. Het boek Op de schouders van reuzen is gratis te downloaden. Bron: ScienceGuide.
circulaire economie
DUURZAME EVOLUTIE

Versnelling
circulaire economie

13-04-19: De Nederlandse economie telt zo’n 85.000 circulaire activiteiten die werk bieden aan circa 420.000 mensen, maar nieuwe circulaire initiatieven breken moeilijk door vanwege hardnekkige gewoonten en normen en wringende wet- en regelgeving. Nu zijn er zo’n 1.500 van zulke innovatieve initiatieven, bijvoorbeeld flessen gemaakt van gerecycled plastic, speelgoed van rietsuikerresten en vloerkleden van gerecycled polyester. Er zijn beduidend minder innovatieve initiatieven buiten recycling. Het in 2019 opgerichte Versnellingshuis – een samenwerking van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden – moet nu nieuwe initiatieven stimuleren. Bron: Planbureau voor de Leefomgeving.

DUURZAME EVOLUTIE

David Attenborough
waarschuwt

11-04-19: Volgens natuuronderzoeker David Attenborough kan de opwarming van de aarde migratiedruk vanuit Afrika verwachten. We hebben grote problemen. 70% van de vogelsoorten zijn verdwenen en mensen vertrekken vanwege droogte en hoge temperaturen”, zei hij in zijn IMF-speech: “We hebben nu tijd, 10 jaar, misschien 20 jaar, om er iets aan te doen. Hij vergeleek het immense probleem met beleggers die hun eigen kapitaal opeten.”
Op 21 januari waarschuwde hij al dat de Hof van Eden niet meer bestaat. Hij gaf toe zelf verrast te zijn door de snelheid waarop de schade aan het milieu tot stand is gekomen. Bron: The Guardian.
borstgaemers
SOCIALE EVOLUTIE

Liever geen
zorgfabrieken meer!

06-04-19: De politiek zou grootschaligheid in de zorg moeten verbieden, ook vanwege de almaar stijgende kosten. Geen zorgfabrieken meer, maar sympathieke op zichzelf staande verpleeghuisjes in elk dorp of stadsbuurt. Dan zijn de foute bestuurders zo vertrokken en houden we leiders over die snappen wat zorg is. Beëindig de eenzijdige top-down aansturing, herstel fatsoenlijk werkgeverschap en geef iedere werknemer na een jaar een vaste aanstelling. Goed voor de binding. Bron: Carin Gaemers en Hugo Borst in NRC.
Denk groen
DUURZAME EVOLUTIE

Stimuleer milieu-
vriendelijk gedrag

06-04-19: Het is een groot misverstand dat mensen alleen voor geld in actie komen voor het klimaat. Britse onderzoekers hebben laten zien dat warmtebeelden van je huis beter helpen dan mensen info geven over hun CO2-uitstoot. Dát zet aan tot handelen. Sociale overwegingen zijn ook heel belangrijk: we zijn geneigd te doen wat andere mensen van ons verwachten en we willen vaak doen wat we andere mensen ook zien doen. Ook symbolische factoren, zoals de behoefte om te laten zien wie je bent, kunnen een belangrijke rol spelen. We willen laten zien wie we zijn, niet alleen naar anderen maar ook naar onszelf. Bron: Linda Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie.
mensen
PERSOONLIJKE EVOLUTIE

Empowerment
eenzame mensen

06-04-19: Volgens hoogleraar Anja Machielse hebben eenzame mensen enorme behoefte aan een luisterend oor, aan empathie en inlevingsvermogen. Gezien en gekend worden, daar draait het om. Nabij zijn zonder oordeel, zonder dat iemand meteen zegt: dat kun je zo en zo oplossen. Professionals hebben daar geen tijd voor en worden afgerekend op meetbare doelen. Je kunt luisteren, doorvragen, de drempel voor activiteiten lager maken, maar mensen moeten er zelf voor kiezen ergens aan mee te doen. Bron: Universteit voor Humanistiek.
De kracht van het goede, toekomstvisie van de Dalai Lama
SOCIALE EVOLUTIE

Innerlijke waarden in het onderwijs

05-04-19: ‘We hebben onderwijs nodig om de innerlijke waarden van kleuters en kinderen te kunnen versterken en ze niet alleen te leren om materiële doelstellingen na te streven. Laten we ze naast fysieke hygiëne ook emotionele hygiëne leren. Op die manier leren kinderen hoe ze problemen kunnen oplossen. Zo kunnen we een eeuw van geweldloosheid creëren. Bron: Dalai Lama op Twitter.

SOCIALE  EVOLUTIE

Nieuwe aanpak wijkzorg

17-03-19: Huisartsen in achterstandswijken krijgen door een nieuwe wijkaanpak meer tijd en geld voor hun patiënten. Met steun van Zilveren Kruis, CZ en de Achterstandsfondsen voor huisartsen starten huisartsenpraktijken met de wijkaanpak Krachtige Basiszorg. Dat is nodig, omdat patiënten in achterstandswijken veel vaker bij hun huisarts aankloppen, langere consulten nodig hebben en met complexe problemen komen. Huisartsen kijken naar wat er naast lichamelijk ook op geestelijk, maatschappelijk en sociaal vlak speelt. Bron: NOS.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?