EVOLUTIENIEUWS | kort actueel

Het nieuws van de Evolutiegids is duurzaam & circulair, persoonlijk, sociaal, spiritueel, vitaal en zakelijk.

Kort nieuws van de Evolutiegids is…

duurzaam, persoonlijk, sociaal, spiritueel, vitaal en zakelijk. De Evolutiegids maakt je leven rijker!
Trimaran zonneboot
DUURZAME  EVOLUTIE

Eerste Nederlandse zonneboot voor open zee

17-01-19: TU Delft Solar Boat Team neemt de stap om een zonneboot te ontwikkelen voor open zee. Het wordt een trimaran, een boot met drie rompen, die de oceaan volledig op zonne-energie gaat bedwingen. Met deze boot zijn ze van plan komende zomer het wereldkampioenschap voor zonneboten in Monaco te winnen én een wereldrecord te verbreken door als snelste zonneboot ter wereld Het Kanaal over te steken. Bron: TU Delft.
scheuring door brexit een feit?
SOCIALE EVOLUTIE

De engelen
verlaten de EU

15-01-19: Brexit-akkoord verworpen. De engelen verlaten de EU op 29 maart om 11.00 uur. Vooralsnog. En Nederland? Die gaat stug door met het voorkomen van chaos. Nu maar héél creatief worden… Brexiteers zetten hun hoop op de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De EU treedt als geheel op als handelsnatie en als lid van de WTO. Een WTO-Brexit zou het ook veel waarschijnlijker maken dat VK op termijn een gunstige handelsovereenkomst met individuele EU landen kan sluiten.
katoenmaan
VITALE EVOLUTIE

China laat zaadje op de maan ontkiemen

15-01-19: Een kantoenplantje is ontkiemd op de Chinese maanlander. Er lijken nu geen hindernissen meer te zijn om gewassen op de maan of mars te telen. Chinese wetenschappers proberen ook zaden te kweken van raapzaad, aardappel en muizenoren, en proberen fruitvliegeieren uit te broeden. Maar hoe zit het met het besmettingsgevaar vanuit aards leven en omgekeerd? Bron: CNN.
groene tuinen op daken
VITALE EVOLUTIE

Groen verdwijnt uit stad

12-01-19: “Het groen dat verdwijnt uit de stad is aanzienlijk”, ziet planoloog Mendel Giezen van de Universiteit van Amsterdam. “De afgelopen dertien jaar is er ongeveer 600 voetbalvelden aan groen verdwenen in Amsterdam.” Het gaat niet zozeer om parken en plantsoenen, maar het zijn de kleine stukjes natuur die verdwijnen, het zogeheten splintergroen. Het is bij nieuwbouwprojecten niet vanzelfsprekend dat het verdwenen groen terugkomt. Robbert Snep, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen: “De uitdaging die de steden nu hebben is om te verdichten én te vergroenen.” Steden met minste groen zijn: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem en Utrecht. Bron: 1V.
Volk regeert via Herenboeren Nederland
SOCIALE EVOLUTIE

Pauzeert de democratie in de wereld?

08-01-19: Volgens de Democracy Index van The Economist stopte de democratie in 2018. De index concludeert dat slechts 4,5% van de mensen in de wereld in een volledige democratie leeft. Slechts 42 landen kende een daling, vergeleken met 89 in 2017. Bemoedigend, 48 verbeterd. De politieke participatie in bijna elke regio van de wereld neemt toe. In de top 5 worden Noorwegen (nr. 1), IJsland, Zweden, Nieuw Zeeland en Denemarken genoemd. Bron: The Economist
Burnout: evolutietrends 2019
PERSOONLIJKE EVOLUTIE

Hoe opgebrand is NL?

05-01-19: Het aantal mensen dat met burn-outklachten kampt, schommelde jarenlang rond de 10 procent en bedraagt nu 14 procent. Een lichte stijging. een gemiddelde, beslist geen epidemie. Maar het lijden is reëel en de overlap met depressie groot. De jonge generatie krijgt de boodschap: volg je hart. Heb het vooral leuk. Ze plannen hun weken en weekenden helemaal vol. En dat kan dus niet. Het brein moet soms in de uitstand. Bron: Volkskrant.
vegetarisch eten neemt toe
VITALE EVOLUTIE

Werkplek vleesvrij?

01-01-19: Als iedereen in 2050 vegetariër zou zijn, zouden de voedsel-gerelateerde emissies dalen met ca. 60%. Het bedrijf WeWork creëert gedeelde kantoorplekken en opereert in 22 landen. Het bedrijf zet nu klimaatvriendelijk voedsel op het menu om voor de volgende generaties een bijdrage voor een betere wereld te kunnen leveren. Mensen en de planeet komen bij WeWork op de eerste plaats, van het aannemen van vluchtelingen tot werken met veteranen en het stimuleren van duurzaamheid. Overigens rukt vegetarisch eten ook op in horeca buiten de Randstad. Restaurants zijn bezig met een specialisatieslag. Bron: World Resources Institute.
janterlouw1
SOCIALE EVOLUTIE

Lelystad Airport, ramp in wording?

29-12-18: ‘Lelystad Airport moet uitbreiden. Goed voor 100 of 200 arbeidsplaatsen. Maar hoe zit het met de miljoenen mensen die er last van krijgen? Om nog maar te zwijgen over het milieu: hoezo 40.000 meer vluchten van en naar Schiphol? We moeten juist minder vliegen! Wanneer zien politici in dat er iets moet veranderen in onze manier van denken? Men lijkt meer waarde te hechten aan economische winsten dan aan het principe dat we de aarde niet slechter mogen achterlaten dan we hem hebben aangetroffen.’ Bron: Jan Terlouw verwijzend naar rentmeesterschap.
Robots brengen nu al verandering
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Deze bedrijfstakken zijn met robots begonnen

28-12-18: De bedrijfstakken die nu al begonnen zijn met robots: E-commerce, hotelbusiness, retail, mode, voedingsindustrie en automotive. Amazon gebruikt bevoorradingsrobots over de hele wereld; in de voedingsindustrie kwamen robots terecht in bijna elke laag van de supply chain, van het veld tot de keuken; hotels gebruiken robots om hun klantenservice te vereenvoudigen; Adidas opende een robotfabriek in Duitsland, de Speedfactory; Tesla bouwt momenteel een nieuwe fabrieksfabriek Gigafactory 1 in de woestijn van Nevada en in San Francisco gebruikt Target nu controlerende voorraadrobots in een van zijn winkels. Bron: Global Female Leaders.
Loge21-6
SOCIALE EVOLUTIE

Hogeropgeleiden kiezen vaker eerlijk werk

27-12-18: Veel jongvolwassenen lopen tegen de prestatiedruk aan. De drang om perfect te zijn naar lichaam, geest en loopbaan bij hogeropgeleiden is aanzienlijk toegenomen. In 2014 ervoer 78 procent van de jongvolwassenen een hoge prestatiedruk die alleen maar hoger is geworden. Gevolg: stress, depressie of angststoornissen. Uit Brits onderzoek blijkt dat sinds het einde van de jaren tachtig het perfectionisme onder jongvolwassenen met 30% is toegenomen. Maar jezelf onttrekken aan de ratrace en maatschappelijke impact maken is ook niet gemakkelijk. Jongeren hebben behoefte aan eerlijkheid en echtheid. Bron: Psychological Bulletin.
kate_raworth
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Laten we economische groei afschaffen

24-12-18: Volgens Kate Raworth vormen de aandeelhouders de grootste bedreiging voor de donuteconomie. Aan de ene kant wil een bedrijf een positieve impact hebben op de planeet terwijl aan de andere kant de aandeelhouders nog steeds streven naar financieel gewin op de korte termijn. Een ander risico is fair share denken. Vooruitstrevend is een bedrijf dat zegt: “Ik wil het niet minder slecht doen; ik wil het goed doen.” Het zijn bedrijven die hun productie compleet hebben getransformeerd. Bron: duurzaambedrijfsleven.nl.
Na mij geen zondvloed
ZINVOLLE EVOLUTIE

Na mijn geen zondvloed

19-12-18: Rechtsfilosofe Dorien Pessers gruwelt van de milieuschuld die de generaties van nu doorschuiven naar die van later. Een ‘ecologische rechtsstaat’ is geboden. Pessers: “Als Rutte zegt: ‘De staat is geen geluksmachine’, denk ik: man, waar heb je het over? De staat is inderdaad geen machine, maar wel bij uitstek een project dat het geluk van de mensen moet dienen. Niet het ordinaire consumentengeluk, maar het geluk van de menselijke ontplooiing, van het wenkende toekomstperspectief, van een andere en betere wereld. Bron: Groene.
Yuval Noah Harari
SOCIALE EVOLUTIE

Geef fictie op!

15-12-18: Auteur Yuval Harari: Homo sapiens is een verhalend dier. We maken fictieve verhalen over goden, naties en bedrijven en deze verhalen vormen de basis voor onze samenlevingen en de bron van betekenis voor ons leven. We zijn vaak bereid om te doden of gedood te worden omwille van deze verhalen. Alle verhalen die mensen over het universum vertellen – het joodse verhaal, het christelijke verhaal, het moslimverhaal – zijn slechts ficties die door mensen zijn uitgevonden. Wanneer je alle fictieve verhalen opgeeft, kun je de werkelijkheid met veel grotere helderheid dan voorheen observeren. Bron: The Indian Express.
Verbied open haard en houtvuur. Wanneer wordt deze giftige overlast aangepakt?
DUURZAME EVOLUTIE

Verbied open haard en houtvuur

15-12-18: Het tast longcellen aan en is giftiger dan sigarettenrook: open haard en houtvuur. Vooral bij windstille weersomstandigheden blijft de rook lang hangen en kan ernstige benauwdheid ontstaan. Legio zijn de voorbeelden van Nederlanders wier slaapkamer zich pal naast de walmende schoorsteen van de buurman bevindt. Het Platform Houtrook en Gezondheid, een platform van 23 organisaties, oordeelt dat de overheid moet inzetten op een ontmoedigingsbeleid voor houtstook. Wanneer wordt deze hyperlokale overlast eens aangepakt? Bron: Platform Houtrook en Gezondheid.
Sponsh wint water uit de lucht in droge gebieden
VITALE EVOLUTIE

Waterschaarste oplossen

14-12-18: Tegen 2050 wordt verwacht dat de helft van de wereldbevolking wordt getroffen door waterschaarste. De atmosfeer bevat grote hoeveelheden waterdamp. Het Nederlandse bedrijf Sponsh haalt water uit de lucht zonder energie. Gedrapeerd ‘slim’ textiel langs rijen wijngaard, gekruld rond bomen, opgehangen aan vegetatie of op de grond gelegd. Drinkwater winnen kan ook. Sponsh biedt hoop aan boeren in droge gebieden. Bron: Sponsh
Eleanor Roosevelt, voorvechtster van de Rechten van de Mens
SOCIALE EVOLUTIE

70 Jaar Manifest Mensenrechten

10-12-18: Deze maand vieren we de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Eleanor Roosevelt was de drijvende kracht achter het handvest van vrijheden van 1948. Wat heeft het ons gebracht? Afschaffing slavernij, foltering en lijfstraffen zijn in de meeste landen verboden. Zo waren er in 1948 nog maar 91 landen waar vrouwen het recht te stemmen hadden. Nu zijn dat 198 landen. In 1800 leefde 90% van de wereldbevolking in extreme armoede (nu 8%). In 1800 was 12% van de wereldbevolking geletterd, nu 85%. Het blijft nodig om gezamenlijk artikel 19 te promoten ‘Het recht om je als mens vrij te mogen uiten, een eigen mening te vormen en informatie op te sporen, ontvangen of doorgeven’. Bron: VN.
Yuval Noah Harari
SOCIALE EVOLUTIE

Evolutiekennis belandt zelden bij de macht

De mondiale elite overheerst de conversatie en achtergestelde groepen worden monddood gemaakt. De hoeders van de gevestigde orde filteren ideeën en onzin uit. Leiders krijgen daardoor een verwrongen beeld van de wereld. Meestal worden 4 wegen bewandeld: versimpelen en ontkennen, complottheorieën of nepnieuws bedenken,  focussen op een ontroerend menselijke verhaal of vertrouwen op een alwetende theorie en daar blind op varen (Brexit!). Hoe kunnen wij dan het verschil zien tussen goed en slecht? De oplossingen: Onderzoek je overtuigingen en wetenschappers zouden zich meer moeten bemoeien met actuele kwesties. Zwijgen is nl. niet neutraal. Bron: Yuri Harari.
Feitenkennis, boek van Hans Rosling
ZINVOLLE EVOLUTIE

Feitenkennis voor een positiever wereldbeeld

24-11-18: Wereldwijd leven er twee keer zoveel mensen in een democratie dan in 1980. Het percentage van de mensheid met veilig drinkwater is gestegen van 58 naar 88 en het aandeel 1-jarigen met minstens één vaccinatie is gestegen van 22 naar 88 procent. Zo daalde sinds 1980 het aantal landen met gelegaliseerde slavernij van 54 naar 3, en het aantal mensen dat per jaar omkomt door natuurrampen is in de afgelopen honderd jaar meer dan gehalveerd. Bron: boek Feitenkennis door de Roslings | Gapminder. Lees meer…
Herbebossing in Latijns-Amerika
DUURZAME EVOLUTIE

Landschapsherstel in Latijns-Amerika

14-11-18: World Resources Institute meldde dat er 2,1 miljard dollar in private fondsen is toegezegd voor het herstellen van bossen in Latijns-Amerika en de Cariben. De gelden vloeien in het Initiative 20×20, dat in het jaar 2020 20 miljoen hectare wil hebben herbebost. Met dank aan 19 private investeerders ondersteunt dit initiatief nu al zo’n 40 restauratieprojecten van in totaal 10 miljoen hectare. Dat dit initiatief een succes is, blijkt uit het feit dat inmiddels door 16 landen in Latijns-Amerika ruim 53 miljoen hectare herbebossing is toegezegd, veel meer dan de eigenlijke doelstelling. Bron: Initiative20x20.
Tacare-programma van Jane Goodall Institute
VITALE EVOLUTIE

Gevecht tegen biodiversiteitsverlies

13-11-18: In 1994 lanceerde het Jane Goodall Institute het holistische Tacare-programma. Samen met Afrikaanse dorpelingen werkt het instituut aan de verbetering van de bodem, gezondheid, onderwijs, watermanagement. Verder aan verstrekking van microkrediet, informatie over gezinsplanning en aandacht voor onderwijs aan meisjes. De dorpelingen zijn partners in conservering geworden, zegt Goodall. Ze gelooft dat we een kleine kans hebben om de schade ongedaan te maken. Bron: Jane Goodall Institute.
Energietransitie via zon, water, wind, biomassa en bodem
DUURZAME EVOLUTIE

Stand van zaken energietransitie

09-11-18: Huidige stand energietransitie: Zon, wind en getijden: 1,5% | water 2,5% | biomassa 10% | olie 31% | kernenergie 5% |  steenkool 28% | gas 22%. Er zit potentie in waterstof, maar het kost veel energie om waterstof te produceren. Gasleverancier Holthausen Groep uit het Groningse Hoogezand vindt dat Nederland moet overschakelen op waterstof. Marco Visscher pleit voor internationaal beleid. VVD is voor meer kernenergie. Kornelis Blok zegt daarentegen dat we best zonder kernenergie kunnen. Meer info: Boek De Energietransitie van Marco Visscher en Kornelis Blok in Delta.TUDelft.
menseninbeweging
SOCIALE EVOLUTIE

20 miljoen mensen
in 2060?

03-10-18: Bij het huidige migratiesaldo van jaarlijks plus 50 duizend telt Nederland in 2060 bijna 20 miljoen mensen, waarvan 1/3 allochtoon zal zijn. Bevolkingsgroei heeft gevolgen voor huisvesting, files, voedselzekerheid, e.d. Hoeveel mensen kan NL aan? Het is een sociale kwestie die nu al speelt. We zouden nu al moeten nadenken over omvang, samenstelling, sociale cohesie en kwaliteit van leven voor de hele bevolking. Want wordt de almaar groeiende wereldbevolking uiteindelijk de Population Bomb, de meteoriet van de aarde? Bron: CBS.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Lift Your Life & Your World & Share it!

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?