ACHTERHOEK | nieuws

De Achterhoek is echt én smart

Het belangrijkste regionieuws uit de Achterhoek voor jou op een rijtje…
zonnebloem
DUURZAME EVOLUTIE

Lochem plant snelweg van zonnebloemen

11-05-19: Zonnebloemen, een lint van 25 km, moet zorgen voor insectenrijkdom in de Achterhoek. Als ze uitgebloeid zijn lust het vee het graag. Bijna vijftig boeren zorgen voor de aanplant. Nog nooit werd dit op grote schaal gedaan. Bloemen trekken bijen, hommels, vliegen en andere insecten. Biodiversiteit gaat deze boeren blijkbaar aan het hart. Bron: Lochem.
socialresponsibility
SOCIALE EVOLUTIE

Pioniers in Sociale Innovatie

14-02-19: Met het programma ‘Pioniers in Sociale Innovatie’ wil de Provincie bewustzijn creëren voor sociale innovatie binnen technische bedrijven. Uit onderzoek blijkt dat sociale innovatie een zeer groot aandeel heeft in de groei van een onderneming. Technologische innovatie vormt slechts een klein deel, en zorgt alleen voor een succes als er draagvlak is binnen de organisatie. Bron: RCT Gelderland.
Pioniers in sociale innovatie Achterhoek
SOCIALE EVOLUTIE

Ode aan de Achterhoek

07-02-19: In Achterhoek wordt hard gewerkt aan nieuwe technologie, daar worden de daken volgezet met zonnepanelen (Tenten Solar), het water wordt er gezuiverd door Nijhuis Water, de fietsen van Van Raam komen er vandaan. Zonder Achterhoek geen I-Phone, geen vrachtwagen, geen aluminium blik. Hier geen tweedeling, maar een gemeenschap van naobers (waar vreemden welkom zijn, als ze meedoen). De Achterhoek, dat is het Rijnlands model. Bron: Michel Steffer, gedeputeerde Economie en Innovatie Gelderland.
bevers
DUURZAME EVOLUTIE

De bever is terug!

20-02-19: De (Britse) bever is terug in de Achterhoek. Bevers breiden hun leefgebieden uit omdat het druk begint te worden rond de IJssel, denken de onderzoekers. Hun aantallen groeien inmiddels gestaag, in 2016 telde Nederland er weer zo’n 1.600. Desondanks heeft de soort in Nederland wel nog een beschermde status. Bron: NOS.
Marianne Besselink, burgemeester Bronckhorst
SOCIALE EVOLUTIE

Achterhoek is in beweging

06-01-19: Terwijl de Randstad maar blijft groeien, krimpt de bevolking aan de randen van het land. Is dat erg en moet daar iets tegen worden gedaan? In Buitenhof kwamen Rijksbouwmeester Floris Alkemade, journalist en architectuurcriticus Tracy Metz, en de burgemeester van een van de snelst krimpende gemeenten van het land, Marianne Besselink aan het woord. Conclusie: We moeten ophouden de vergrijzing als een probleem te kenschetsen, want dáár zit ook maatschappelijke potentie. Maar de Achterhoek wil wel graag een bevolking van alle leeftijden om de leefbaarheid en de zorg in stand te kunnen houden. De behoefte aan personeel voor de maak- en ict-industrie in het Oosten vraagt om een betere samenwerking en goede ontsluiting en bereikbaarheid. Bronckhorst zet ook in op starterswoningen voor jongeren. Bron: Buitenhof.
De nieuwe vlag van de Achterhoek
SOCIALE EVOLUTIE

De Achterhoekse vlag wappert fier

05-01-19: De Achterhoek heeft sinds de zomer van 2018 een eigen vlag, waarvan er inmiddels zo’n 4500 zijn verkocht. Volgens de Achterhoekers is de regio een hechte gemeenschap. Mensen staan klaar voor elkaar, ze willen veel samendoen en zijn ook trots op de Achterhoek. Er is een hang naar hoe het vroeger was. Daar staat de vlag voor volgens velen. De vlag is ontworpen door Paul Heutinck. Zijn ontwerp won van honderden inzendingen.
New Governance Achterhoek
ZAKELIJKE EVOLUTIE

New Governance Achterhoek

06-09-18: De New Governance Achterhoek is van start gegaan. Het realiseren van de Agenda2030 zal bepaald geen sinecure zijn. Daarnaast wordt een sterke wens èn noodzaak gevoeld om de vraagstukken in onze regio breed, slagvaardig en efficiënt aan te pakken.De nieuwe samenwerking van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bestaat uit een Achterhoek Raad, Achterhoek Board, zes Thematafels en Regio Achterhoek. De zes Thematafels zijn: Smart Werken en Innovatie, Zorginnovatie, Vastgoed & Woningmarkt, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire Economie & Energietransitie. Bron: prov. Gelderland.
Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, pleit voor Achterhoeks burgerpanel
SOCIALE EVOLUTIE

Eén Achterhoeks burgerpanel

11-09-18: Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem wil op een laagdrempelige manier inwoners kunnen raadplegen. Hij pleit daarom voor één groot Achterhoeks burgerpanel. Voor de Achterhoek Board en Achterhoek Raad is het belangrijk om in contact te komen met mensen die niet professioneel met het besturen van de gemeente betrokken zijn. Het nieuwe Achterhoek-panel zou dan niet in plaats komen van de huidige burgerpanels. Bron: De Gelderlander.
Twaalf Achterhoekse vrijdenkers willen met De Doorbraak grenzen en patronen doorbreken.
SOCIALE EVOLUTIE

In de Achterhoek willen ze de wereld verbeteren

24-08-18: Twaalf Achterhoekse vrijdenkers willen met De Doorbraak grenzen en patronen doorbreken. Naast Alberse en Rijssen zijn onder meer landschapsarchitect Nico Wissing, ondernemer Hans van den Hurk, huisarts Annemarie de Boer en boer en voedseldeskundige Maurits Steverink  dragers van De Doorbraak. Stuk voor stuk idealisten die geloven in een betere wereld. De startbijeenkomst over het manifesteren van je idealen is op 16 september en 28 oktober om 15.30 uur in de Dru Cultuurfabriek in Ulft. Bron: Doorbraak op Facebook.
Nedap in Groenlo groeit fors in 2018
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Nedap groeit fors in 2018

26-07-18: De nettowinst ging met 82 procent omhoog in de eerste helft van 2018. De groei zet door. Nedap is gespecialiseerd in het ontwerp van technologische beheerssystemen voor onder meer de detailhandel, de zorg en de veehouderij. De marktgroepen Healthcare, die onder meer cliëntensystemen voor de zorg produceert, en Livestock Management (o.a. dierenidentificatiesystemen) zorgden voor de grootste groei.  Dankzij slimme uitvindingen — ‘oplossingen’ genoemd — draagt Nedap bij aan het menselijk geluk. Wie een kijkje wil nemen bij Nedap in Groenlo, zoekt tevergeefs naar een fabriek. In plaats daarvan treft men een modern ingerichte kantoortuin aan waar goed gemotiveerde softwareontwikkelaars bezig zijn met nieuwe uitvindingen. Bron: Nedap.
Solarpark in Hengelo Gelderland
DUURZAME EVOLUTIE

Solarpark Bronckhorst

De Achterhoek staat sinds 2016 (inter)nationaal op de zonnekaart. In Hengelo is namelijk een wereldwijd uniek solarpark gerealiseerd; 7000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park. Hier grazen schapen tussen de zonnepanelen, brengen nestkasten en insectenhotels meerwaarde voor de biodiversiteit. Wandelaars komen er graag. Het combineren van deze verschillende functies maakt dat de Kwekerij nu al het energielandschap van de 21e eeuw is. Verschillende stakeholders zijn betrokken (van provincie tot waterschap, van gemeente tot lokale hovenier) waardoor het park ook een verbindend element in zich heeft. Bron: initiatiefnemer NL Greenlabel en Solarpark De Kwekerij.
Lees hier ons interview met initiatiefnemer Nico Wissing 

Regionale samenwerking Achterhoek

De Achterhoek heeft een krachtige maakindustrie. Ze vormen een stabiele bron van werk, inkomen en innovatie. Opvallend veel maakbedrijven in de provincie innoveren met een missie. Ze dragen bij aan het oplossen van ‘grote maatschappelijke uitdagingen’. Om de Achterhoek te begeleiden op weg naar de toekomst, kan regionale samenwerking een nuttige rol spelen. Alle Achterhoekse gemeenteraden hebben positief besloten over het voorstel om sterker op te trekken met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in een Achterhoek Board. De nieuwe samenwerking start per 1 juli 2018. Doel van het nieuwe samenwerkingsmodel is de Achterhoek (economisch) te versterken door snellere besluitvorming, meer uitvoeringskracht en een sterker gezicht naar buiten.
De Achterhoek Board bepaalt samen met de Achterhoek Raad (een delegatie van 49 Achterhoekse gemeenteraadsleden) de koers voor de ruimtelijk-economische agenda van de Achterhoek op weg naar 2030. Bedrijfsleven, gemeenten, provincie, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector zijn met tien bestuurders vertegenwoordigd in de Board. De Achterhoek Raad ziet toe op de resultaten. Ook inwoners kunnen straks bijdragen via een burgerpanel. De uitvoering van deze Agenda 2030, met allerlei projecten, wordt aangestuurd door zes Thematafels. Ook hierin zijn de diverse maatschappelijke partners vertegenwoordigd. Zo ontstaat een breed gedragen en gedreven organisatie die zich volop inzet voor de Achterhoek. Regio Achterhoek ondersteunt het geheel en heeft de regie op de uitvoering.(Bron: Achterhoek2020 | 18-06-18).

 • Aantal inwoners: 298.610.
 • Aantal gemeenten: 8.

Ambitie Achterhoek

Een economisch sterke, vitale en verbonden regio die slim inspeelt op de demografische ontwikkelingen. Er is veel aandacht voor werk, talent, wonen, zorg, bereikbaarheid, mobiliteit, energie, agro en circulaire economie. De Achterhoek streeft ernaar haar sterke positie op het gebied van de slimme maakindustrie uit te bouwen en over te gaan naar de circulaire economie. De verbinding van de regio met de rest van Nederland en de Duitse grensregio is belangrijk.
Nieuw talent binden heeft bij bedrijven de hoogste prioriteit omdat de beroepsbevolking tot 2030 naar verwachting 12% daalt. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs daalt eveneens. In de lijn hiermee wil de Achterhoek verder investeren in nieuwe vormen van onderwijs, scholing en werk. Wat geldt voor de industrie geldt ook voor de landbouw en de zorg. Samenwerking is het sleutelwoord.

Grensoverschrijdende samenwerking

Het slechten van de grensbarrière met Duitsland (ook wel ontgrenzen genoemd) is van groot belang om de economische ontwikkeling van de Achterhoek te stimuleren. Indien de grens zou wegvallen, zouden er voor Achterhoekers 400.000 banen beschikbaar komen op bereisbare afstand. De mogelijkheden voor ondernemers om zaken te doen zouden enorm toenemen. Kennis van de Duitse taal en cultuur is een voorwaarde.
TNO laat zien dat industriebedrijven in Gelderland steeds meer ‘circulair’ handelen.
DUURZAME EVOLUTIE

Gelderse industrie steeds schoner

02-07-18: De maakindustrie in Gelderland wordt steeds schoner. Dit blijkt uit een onderzoek van TNO onder 20 industriebedrijven in Gelderland, waaronder Van Raam in Varsseveld en de Kaak Groep in Terborg. Het onderzoek van TNO laat zien dat industriebedrijven in Gelderland steeds meer ‘circulair’ handelen. Ook gaan ze efficiënter om met materialen en grondstoffen. De inzet van ICT-innovaties, zoals 3D-printen en op afstand uitleesbare sensoren spelen hierbij een belangrijke rol. Bron: TNO.
Urban Oasis
DUURZAME EVOLUTIE

Urban Oasis

De provincie Gelderland geeft ruim €600.000 subsidie om de eerste Urban Oasis te ontwikkelen op het DRU Industriepark in Ulft. Urban Oasis is een idee van landschapsontwerper Nico Wissing. De Achterhoeker bedacht een innovatief stadspark met allerlei technologieën om de stad schoner en duurzamer te maken. Zo komen er bijvoorbeeld installaties om fijnstof af te vangen en drinkwater te maken van regenwater. (11-07-18).

Ondernemend naoberschap

Nabuurschap komt niet alleen in de Achterhoek voor, het komt ook voor in Twente, Drente en een deel van Limburg. Vroeger had je niks. Daarom hielpen mensen elkaar om in de buurt bijvoorbeeld de oogst binnen te halen, op de kinderen te passen of met elkaar de uitvaart te verzorgen. Je kon er niet onderuit. In de 21e eeuw krijgt nabuurschap een andere lading. Die van ondernemerschap. Het doel is startups en ondernemers te helpen met de ontwikkeling van hun business en een vitale regio te creëren. Achterhoekers zijn trots op hun regio en afkomst. Er heerst hier een prettige sfeer, men kent elkaar goed en iedereen is aardig. Het is een mooie plek om te wonen en werken. De DRU CultuurHub in Ulft is dé centrale ontmoetingsplaats voor culturele en creatieve ontwikkeling in de Achterhoek.

MKB top 100 | 2018

 • Solar Energy Booster
 • Van Raam
Achterhoek zet drones in in landbouw
DUURZAME EVOLUTIE

Smarter in de landbouw

De Nederlandse landbouw oogst veel internationale waardering, maar roept ook onbehagen op vanwege de schaalvergroting en intensivering. De agrarische sector moet meer produceren op minder grond. Dat lukt alleen als de sector dingen slimmer, beter en efficiënter aanpakt. En daar wordt binnen het project Vruchtbare Kringloop in verschillende regio’s aan gewerkt. Gelderse melkveehouders werken in hun streven naar circulaire landbouw samen met LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, voerleverancier ForFarmers, Vitens, FrieslandCampina en de Rabobank om gezamenlijk de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu duurzaam te kunnen verbeteren. 265 agrarische ondernemers in de Achterhoek en Liemers doen hier hun voordeel mee door deel te nemen. De cijfers laten zien dat er op veel fronten vooruitgang is geboekt. (Bron: Vruchtbare kringloop)
Bedrijvenpark Laarberg voor duurzaamheid, agro-food en maakindustrie
ZAKELIJKE EVOLUTIE

Duurzaam bedrijvenpark Laarberg

12-11-18: De maakindustrie in de Achterhoek en Twente is omvangrijk, ook op het nieuwe bedrijvenpark Laarberg. Een wezenlijk thema is het maken van de verbinding tussen de drie speerpunten duurzaamheid, agro-food en maakindustrie. Veld koeltechniek is bijvoorbeeld koploper bij de ontwikkeling van duurzame koelsystemen voor grootwinkelbedrijven. Een ander voorbeeld is de fabrikant van melk- en procestanks Mueller. Dit laatste bedrijf levert de energiezuinige tanks wereldwijd tot in Australië toe. Bron: Laarberg.
happy
SOCIALE EVOLUTIE

Geluksgevoel in Gelderland

Het geluksgevoel in Gelderland is het hoogst in de Stedendriehoek, Achterhoek en Noord-Veluwe. De inwoners geven hun regio een 7,4.

Masterplan SmartHub

De Achterhoek wil een economisch nog krachtiger gebied worden door in te zetten op de kansen die Smart Industry biedt en dit principe in zoveel mogelijk sectoren door te voeren. 
Samen is de uitdaging opgepakt om met het principe Smart Industry bedrijven en (jong) talent te binden aan de Achterhoek. Hiervoor heeft de Regiegroep Smart Industry een Masterplan SmartHub opgesteld, dat is gebaseerd op de vier pijlers van Smart Industry:
 • New Business: Versneld ontwikkelen en toepassen van nieuwe producten, productietechnologieën en businessmodellen op basis van beschikbare kennis.
 • New Knowledge: Bevordering van cross-sectorale kennisontwikkeling en –overdracht.
 • New Skills: Meer kennis en vaardigheden bij ondernemers en werknemers en toegang tot talen.
 • New Profiling: Juiste communicatie/ profilering naar de doelgroepen (Achterhoeks) talent en (Achterhoekse) bedrijven

Topbedrijven

 • Bronkhorst High-Tech in Ruurlo | Meters en regelaars voor de doorstroming van vloeistoffen
  en gassen in laboratoria en fabrieken
 • Kaak Groep in Terborg | Industriële bakkerijtechnologie
 • 247TailorSteel in Varsseveld | Op maat gesneden metalen platen en buizen
 • Beele Engineering in Aalten | Brandveiligheidssystemen
 • Nedap in Groenlo | Intelligente technologie
 • Fairbanks Nijhuis in Winterswijk | Hoogwaardige pompen
 • Slachterij Esbro in Wehl | Nederlands meest moderne pluimveeslachterij
 • Nijhuis Water Technology in Doetinchem | Ontwikkeling van waterzuiveringsinstallaties
 • Meilink in Borculo | Marktleider in verpakkingen
 • Van Raam in Varsseveld | Aangepaste en speciale fietsen
 • Doetinchem Theezakjestouw (aandeel van 20% in wereldmarkt)

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180701
Trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?