ABT | Walter Spangenberg | leiderschap bouw | interview

Walter Spangenberg, algemeen directeur van ABT:

‘Leiderschap van ABT is optimisme tonen’

Ondanks de huidige economische en financiële crisis is er binnen de ingenieursbranche in de bouwnijverheid sprake van optimisme. Walter Spangenberg, algemeen directeur van multidisciplinair adviesbureau voor bouwtechniek ABT, zet in op hoogwaardigheid in alle aspecten van haar dienstverlening. ABT is een van de toonaangevende ingenieursbureaus in Nederland. Leiderschap in de bouwsector is gevraagd, niet alleen in de organisatie van ABT maar ook daarbuiten. Hoe ziet Walter Spangenberg die rol?

Walter Spangenberg is naast holdingdirecteur van ABT met in totaal 400 medewerkers tevens algemeen directeur van het multidisciplinaire adviesbureau voor bouwtechniek ABT. Sinds 1 januari 2008 vervult Walter Spangenberg samen met Frans van Herwijnen de functie van algemeen directeur van het adviesbureau. “We hebben naast onze dubbelfunctie als algemeen directeur ook nog een rol als raadgevend ingenieur voor projecten in Nederland en daarbuiten. Het accent van ABT ligt in Europa, maar we geven intussen ook adviezen in het Midden-Oosten en Suriname. Wij breiden ons werkveld uit om de krimp in Nederland op te kunnen vangen. We vliegen nu de hele wereld over.”

Geboren leider
Bent u een geboren leider?
“Weet ik niet, ik was altijd al bezig om mijn werk zo goed mogelijk te doen zowel in de techniek als in de aansturing van teams. Wij geven leidinggevende functies aan mensen die binnen ons bedrijf zijn opgegroeid. Wij hebben dus geen leiders met alleen bedrijfskundige achtergrond in dienst. Een rol als raadgevend ingenieur krijg je pas als je goed contact kunt maken met de klant, als je een goed overzicht van projecten hebt en als je nieuw werk voor het bureau kunt genereren. Het is meer dan inhoudelijke professionaliteit. Professionals binnen ABT moeten goed kunnen communiceren, empathie hebben, assertief zijn en een commerciële inslag hebben. Maar het doorgronden van het spanningsveld, waarin ABT werkt, hoort daar ook bij. Als het ware een helicopterview hebben. Ik heb bijvoorbeeld tien jaar lang leiding gegeven aan de afdeling Constructies voordat ik algemeen directeur werd. Ik leer nog elke dag, want de dynamiek van ABT vraagt steeds om het zoeken, vinden en houden van een goede balans. Pas als je een goede basis en een goede balans hebt, kun je succesvol zijn”, aldus Walter Spangenberg.


Walter Spangenberg van ABT: ‘Ik leer nog elke dag’

Supercoach
Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met onzekerheid, zeker op de wat langere termijn. Legt de organisatie zich daarbij neer en wacht men af wat er gaat komen, dan wordt de organisatie stuurloos. Walter Spangenberg: “Ik vind dat de directie van een organisatie een unieke koers moet uitzetten. Dat ze een visie bepaalt die zowel de organisatie als de omgeving beïnvloedt. Wij staan voor de meest geavanceerde techniek. Alleen moet die techniek wel wat voor de klant betekenen.” Een goede visie leidt tot creatieve spanning. “Ja, als je kijkt hoe je bij het doel moet komen, dan zie je dat die weg naar het doel niet recht loopt maar steeds iets van de weg afgaat en weer terugkeert.

Supercoach
De professionals waaraan ik leiding geef, moeten nog uitzoeken hoe ze het beste naar dat doel kunnen komen. Ik ben niet alleen de visionaire leider maar ik ben ook een soort supercoach. Dan trigger, motiveer, stimuleer en daag ik ze uit om nog betere wegen te zoeken. En daarbij moet ik oppassen voor vuilnisbakmanagement. Ik zou graag zien, dat ik wat minder zou moeten duwen en trekken en dat de technische expertise van de professionals binnen ABT meer dienstbaar naar de klant toe wordt ingezet. Daarin hebben we nog wel slagen te maken.”

Targets
“Wij geven onze professionals regelmatig training. Van ondernemerschap, verkoopgesprekken tot assertiviteit. We hebben bovendien een speciaal programma van drie jaar voor onze high potentials. Als je zo’n trainingsgroep samenstelt, dan is het belangrijk om van te voren targets of outputspecificaties van iedere medewerker af te spreken. Die hebben we nu niet benoemd. Een les om dat wél te doen. We hebben een aantal speerpunten bepaald zoals ons programma BIM (Building Information Modeling – zie info hiernaast). Het tot een succes maken hiervan is voor ons belangrijk.

Leiderschapsstijl
Wij hebben alle know-how én leiderschap van onze medewerkers nodig om BIM verder te ontwikkelen en in de markt te zetten. En daarvoor is het nodig dat onze medewerkers in staat zijn om een goed verkoopgesprek op te bouwen of een effectieve presentatie te geven. Dat is een punt van extra aandacht binnen ABT. Overigens heb ik zelf ook gebruik gemaakt van een coach om te kunnen ontdekken welke leiderschapstijl het beste past en het beste ingezet kan worden in een bepaalde situatie. Ik vind het namelijk erg belangrijk om als coachend leider hulp te kunnen bieden als dat nodig mocht zijn of om mensen te kunnen uitdagen. Je bent volgens mij nooit uitgeleerd en ik vind het toepassen van nieuw leiderschap belangrijk binnen ABT.”

Toegevoegde waarde
Welke visie heeft ABT ten aanzien van zichzelf en de markt?
Wij willen maximale toegevoegde waarde met als doel lagere bouwkosten voor de klant. In de huidige marktomstandigheden staat technisch advies nogal onder druk. Vroeger was het idee om maar steeds hooggepositioneerd te zijn. Nu vinden we dat minder relevant. Belangrijker is dat we meedenken met de klant in alle aspecten van de bouw. Je moet een stabiel bureau zijn met een goede service en een kwalitatief advies, zodat de klant weet dat de continuïteit gewaarborgd is als de klant met ons in zee gaat. En dat zijn we. Professionaliteit en kwaliteit, dáár gaat het om ook in crisistijden. De concurrentie is moordend en de markt moeizaam. Zo kan ik dat het beste omschrijven”, zegt Spangenberg.

Op slot
Marktleiderschap ligt ook heel dicht bij bouwleiderschap. “Ja, dan moet je goed kijken naar wat er momenteel in de bouwbranche gebeurt en de wijze waarop bouwprojecten worden aanbesteed.” In goede tijden werden er nog 120.000 woningen per jaar gebouwd en nu zitten we op zo´n 40.000 woningen per jaar. “Dat is een drama om nog maar niet te spreken van de leegstand in kantoorgebouwen. Dan hebben we het over totaal 7,5 miljoen m2. Het is in Nederland nu bijna not done om aan nieuwbouw te doen. Ontwikkelaars hebben het daardoor moeilijk. De bouw en de huizenmarkt zitten door het politieke klimaat in Den Haag op slot. Ik zou al heel blij zijn met een stabiele regering en met meer consumentenvertrouwen. Dat laatste wordt heel sterk beïnvloed door heldere regelgeving en een heldere visie van de regering. Dan praten we over hypotheekrenteaftrek en zo.

Stabiliteit
Een tweede aspect is stabiliteit in Europa. De discussies over Griekenland en andere zwakke landen hebben een negatieve invloed op de situatie in Nederland. En de banken zijn – volgens mij – helemaal de weg kwijt. We willen het ondernemerschap in Nederland bevorderen, maar de banken houden de knip op de beurs of geven maar deels leningen. Banken zouden op een meer gezonde manier naar ondernemingen moeten kijken. Nu zijn de banken totaal naar de andere kant doorgeslagen. Het is allemaal vrij lastig. En tóch vind ik dat de banken iets meer lef zouden moeten hebben om het ondernemerschap in Nederland te helpen bevorderen.” Hoe zit het dan met consumentenvertrouwen? “Het is een vicieuze cirkel. Maar we moeten ook niet vergeten dat er nog een groot probleem aankomt. Namelijk de kantoren die nog steeds voor hoge bedragen in de boeken staan terwijl de waarde van die kantoren drastisch is gedaald. Niemand durft ze af te boeken en het verlies te nemen. Het ontbreekt aan een gezond evenwicht. Ik denk dat die balans er voorlopig nog niet zal zijn.”

Columbarium
Walter Spangenberg vervolgt: “Dat betekent dat wij ons als ABT opnieuw moeten oriënteren op de markt. Wij streven ernaar om onze buitenlandafzet te vergroten. Zo is ons BIM-systeem heel interessant voor allerlei toepassingen in Nederland en daarbuiten. Wij zoeken dus potentie in sectoren die dicht tegen de bouw aanliggen. Dáár gaat momenteel onze aandacht naar uit. Bij ABT gaan wij graag in dialoog met talentvolle professionals die nieuwe kansen zien, bijvoorbeeld in de vorm van het ontwerpen en bouwen van windmolenfunderingen. We denken nu meer in termen van: hoe kunnen we meer markt maken. En met ons project Columbarium bedenken wij nieuwe toepassingen voor crematoria. Het gaat daarbij steeds om de USP, om de vraag of je voor een bepaalde nieuwe dienstverlening de juiste mensen in huis hebt en of je in staat bent de klant te verleiden. Als je een van die componenten niet in huis hebt, kun je niet succesvol zijn. Je moet kunnen sturen op het totaalplaatje.

Vlam ontsteken
En het is de kunst van leiderschap om een ander iets te laten doen, wat hij of zij zelf wil. Leiderschap is geen gat vullen, maar een vlam ontsteken. Ik hoop als leider van ABT een lichtpunt te kunnen zijn voor mijn medewerkers, die dagelijks behoorlijk onder druk staan, en de turbulente wereld van de bouwsector. Naast mijn medewerkers koester ik mijn opdrachtgevers, omdat zij in mijn ogen optimisten in zware tijden zijn. Zij stralen voor mij vertrouwen naar de toekomst uit. Ik sluit me bij die visie van deze optimisten graag aan.”

Foto’s Walter Spangenberg: Rens Plaschek

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 121015
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Guido Bakema van Kiemt

Kiemt bereidt zich voor op een andere energie- en milieumarkt

230 Participanten op een of andere manier werkzaam in de energie- en milieutechnologie. Daarom is het logisch dat ondernemers energie wilden steken in samenwerking, kennisvermeerdering en innovatie.

caesargroep

Empowerment geeft meerwaarde voor iedereen

Hans van der Kooij, oprichter van Caesar Groep: ‘De impact van ICT en sociale media zal gigantisch zijn.’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?