AARD GROEN | innovatief ondernemerschap

prof. Aard Groen in de Evolutiegids

Prof.dr. Aard Groen, hoogleraar Innovatief Entrepreneurship van Universiteiten Twente en Groningen:

´Wij zetten innovatief ondernemerschap op de kaar

Nederlandse bedrijven moeten het op nationale en internationale markten hebben van de meerwaarde die zij aan het product toevoegen: van technologische vondsten tot continue kwaliteitsverbetering, maatwerk en groeiversnelling. Prof.dr. Aard Groen, wetenschappelijk directeur van NIKOS, hoogleraar Innovatief Entrepreneurship aan de Universiteit Twente en Universiteit Groningen, ondersteunt nieuwe of bestaande bedrijven die innovatieve business willen ontwikkelen, onderzoekt en geeft onderwijs op het gebied van hightechbedrijfsontwikkeling.

Professor dr. Aard Groen heeft vele kanten. Zo is hij als wetenschappelijk directeur verbonden aan het kenniscentrum NIKOS van de universiteit Twente, dat zich vooral richt op ondernemen en innoveren. Groen: “Een van de dingen die wij doen is het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken op het gebied van business development voor nieuwe en bestaande bedrijven. Daarnaast ben ik verbonden als hoogleraar aan de universiteiten van Twente en Groningen. Onze ambitie is erop gericht om technologische bedrijven te helpen innoveren en te laten groeien. In de komende vier jaar willen we nieuwe deelnemers trainen en ondersteunen. In 2020 moet dit leiden tot tweehonderd nieuwe ondernemingen en 3.000 directe en 9.000 indirecte banen. En uiteindelijk zullen we onze expertise mogelijk bundelen in een Business School for Innovative Entrepreneurship.”

“Wij concentreren ons vooral op Oost-Nederland. De deelnemers aan het eenjarige programma komen overigens uit heel Nederland of uit het buitenland (Soft Landers’, als ze zich hier in het oosten van het land willen vestigen. Op die manier kunnen ze gemakkelijker samenwerken met de aangesloten partners van ons netwerk.”

Internationaal
De voertaal is Engels, omdat hightechbedrijven vooral internationaal georiënteerd zijn en om buitenlanders de gelegenheid te geven de training en de Classes bij te wonen. “Wij bieden buitenlandse bedrijven een soft landing ofwel een thuishaven in Nederland. Op die manier kunnen zij gebruikmaken van ons netwerk en een goede start maken in het Nederlandse bedrijfsleven. Wij werken nu met bedrijven uit Rusland, India en China.”

Aard Groen vervolgt: “Wij doen aan kennisontwikkeling, wij leren mensen hoe ze een technologische onderneming kunnen opzetten, leren ze allerlei zaken op het gebied van marketing, financiën, intellectueel eigendom en netwerken. Daarnaast krijgen ze een jaar lang een coach. De groep bestaat weliswaar meestal uit startende ondernemingen, maar wij ondersteunen ook grotere of jonge bedrijven die een groeistap willen maken. Die bedrijven zijn technisch vaak heel erg goed, maar niet in staat om hun marketing, productie of netwerk goed op de rit te krijgen. Wij werken ook met mensen van bijvoorbeeld Philips of Campina. Omgekeerd bezoeken onze deelnemers de grote bedrijven om kennis uit te wisselen of partnerships aan te gaan. Vorige week heeft een groep de KLM bezocht om de business developers van KLM uit te leggen wat zij voor de KLM zouden kunnen betekenen. Daar komen weer vervolgafspraken uit voort. Dat is een strakke vorm van netwerken”, aldus de bevlogen professor.

Investeerders
De universiteit Twente wil zich nadrukkelijk bezighouden met nieuw ondernemen. In 2004 vroeg de overheid waarom er in Oost-Nederland zoveel kleine spinoffs waren en zo weinig grote bedrijven die zich bezighouden met de productie van allerlei hoogwaardige, hypermoderne technologische producten. Groen deed onderzoek en kwam tot de conclusie dat de meeste spinoffs te technisch georiënteerd waren en te weinig bezig met strategie, marketing en netwerken. Daardoor kregen die bedrijven te weinig kansen bij investeerders. “Wat wij nu proberen te doen is bedrijven te helpen met het doen van onderzoek en met het ontwikkelen van een totaalstrategie, de planning en de uitvoering. En we brengen ze in contact met de juiste financiële instellingen. Zo werken wij met buitenlandse investeerders die belangstelling hebben voor vrij specifieke technische marktcombinaties. Het is uitermate belangrijk direct goed te schieten met investeerders, dan steeds van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Dat is niet bevorderlijk voor je bedrijf”, zegt Aard Groen beslist.

Het woord innovatie mag tegenwoordig bijna niet meer gebruikt worden. De fiscale stimulans voor innovatie is volgens de Nederlandse overheid mislukt. Professor Groen beaamt dit deels. “De potentie die we hebben om te innoveren en economische waarde te creëren wordt niet volledig benut. Er wordt best veel geïnnoveerd in Nederland, maar het maken van business zou nog veel beter kunnen. Er zijn te weinig mensen competent op het gebied van ondernemerschap. Via de universiteit leren wij onze deelnemers allereerst om effectief te ondernemen. We zijn nu anderhalf jaar bezig en zitten op full capacity. Elke drie maanden komen er nieuwe studenten bij en werken wij continu met vier groepen. Bedrijven betalen voor een jaar begeleiding drieduizend euro. De rest is subsidie. Natuurlijk bieden wij de deelnemers training en coaching bij het schrijven van een businessplan, marktverkenning, marketing, het vergaren van durfkapitaal, het vastleggen van patenten, kortom bij alle belangrijke vaardigheden die nodig zijn om het bedrijf levensvatbaar te maken. Daarnaast bemiddelen wij bij het leggen van contacten met regionale en internationale bedrijven.  Om deze trainingsfaciliteit voor zoveel mogelijk deelnemers toch toegankelijk te maken heeft de organisatie gekozen voor een flexibel trainingsprogramma van 1 dag per week. Wij noemen het een buffetmodel. Alle onderwerpen worden drie keer per jaar aangeboden in parallelsessies, dat wil zeggen steeds twee onderwerpen tegelijkertijd. Op die manier heeft iedereen de kans alle trainingen van zijn gading te volgen. Wij bieden overigens geen inkomensondersteuning.”

3D-printing
Momenteel zijn er verschillende deelnemers van het programma actief als hightechondernemer. “Zo is onze eerste deelnemer – Rob Wermenbol – actief met zijn Amitek Modelfactory. Amitek houdt zich bezig met 3D-printing, waarbij objecten driedimensionaal worden afgedrukt. Dit gebeurt door het laag voor laag opbouwen van een 3D-model. Het gehele proces is bekend onder de naam Rapid Prototype Technology. Rob Wermenbol bouwt hoogwaardige functionele modellen via Layer Manyfacturing in kunststoffen en metalen. Amitek kan met dit proces de productiviteit in bedrijven en de kwaliteit van producten versnellen en verbeteren en zo verlaagt hij de investeringen in R & D. Omdat Rob Wermenbol veel kennis in huis heeft op het gebied van Rapid Prototyping en Rapid Manufacturing technieken is Amitek ook mede-initiatiefnemer en partner in de Stichting Rapid Manufacturing Center. Deze stichting werkt met ons, Saxion en een aantal regionale bedrijven samen aan de ontwikkeling van en de verspreiding van kennis over Rapid Manufacturing. Door deze samenwerkingen is het voor Amitek mogelijk geworden de investeringen laag te houden door gebruik te maken van de 3D-printers van toeleveranciers. Rob betaalt nu alleen voor het gebruik van de machines. Waar netwerken en samenwerking al niet goed voor is!”
“Het is nog aardig om te vertellen is dat Rob Wermenbol een kaakreconstructie van titanium heeft gemaakt voor het academisch ziekenhuis in Nijmegen. De kaak is intussen bij iemand geïmplanteerd”, zegt Aard Groen trots.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 2011
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem: ‘Als burgemeester sta ik in dienst van de participatiesamenleving en dus voor samenwerking en dialoog’

Biohorma portretten

Volgens topman Edwin Stoel van marktleider en duurzame koploper Biohorma is alles erop gericht om mensen te inspireren tot een natuurlijke en vitale levensstijl.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?