2GETTHERE | Susanne ten Doesschate | jongerencoaching

Susanne ten Doesschate in de Evolutiegids

5 januari 2018 | Mary Span | Evolutiegids

Susanne ten Doesschate, projectleider 2GetThere:

‘2GetThere biedt basis voor evolutie van jongeren’

Heb je niet genoeg vertrouwen in de toekomst? Zit je in een crisis, heb je problemen of heb je faalangst? Of heb je nog wel de energie en zin om een nieuwe opleiding te starten? Hoe kom je aan geld? Wil je meteen al een vaste baan of juist nog ervaring op doen? De generatie jongvolwassenen van nu worstelt met levensvragen en vragen over hun toekomst. Ze lopen vast in alle mogelijke keuzes die voor hen liggen. Bij jongerencoaching 2GetThere onder leiding van aanjager en verbinder Susanne ten Doesschate bepaalt de jongere zelf waar, van wie en hoe hij of zij hulp krijgt.

Pas wanneer je als jongere zelf ervaringsdeskundige bent kun je tieners en twintigers via coaching meekrijgen en positief beïnvloeden om ook in beweging te komen. Dan pas kunnen jongeren met zelfvertrouwen ook hun omgeving bepalen en kunnen ze – als ze dat willen – actief bijdragen aan verandering. Al-lerende-doen en al-doende-leren is de gedachte achter jongerencoaching 2GetThere met vestigingen in Arnhem, Renkum, drie gemeenten in Zuidoost Drenthe, Zutphen en Apeldoorn. De coaches van het project in de gemeente Rheden zijn aangenomen door de gemeente zelf. Maar 2GetThere breidt zich steeds verder uit en gaat intussen ook internationaal, bijvoorbeeld in Malmö in Zweden.

Projectleider Susanne ten Doesschate stond samen met anderen in 2009 aan de wieg van het project, die als eerste in Arnhem van start ging. “De gemeente Arnhem wilde graag weten waar jongeren tegenaan lopen en wilde graag zicht krijgen op onzichtbare jongeren. Natuurlijk is niemand onzichtbaar! Maar er zijn wel jongeren die op een of andere manier niet mee kunnen of willen doen, problemen hebben of werkloos thuis zitten. Eind 2009 ben ik gestart met de werving voor 2GetThere.” Maar wat houdt het project precies in? “2GetThere is een jonge en dynamische verbinder op een laagdrempelige en toegankelijke manier van en voor jongeren. Peer-to-peer. Een bestaand concept, heel goed toepasbaar voor manier van hulp bieden. De jongeren krijgen gratis coaching en de jongerencoach, zelf een twintiger of dertiger, wordt door de gemeente betaald. Peer-coaching versterkt namelijk de onderlinge verbondenheid tussen jongeren. Ze worden soms zelfs vrienden voor het leven.”

Jongeren zijn nog niet af. Ze moeten nog kennis en ervaring opdoen. Hun hersens zijn nog aan het volgroeien. Dat proces gaat door tot na hun twintigste. Welke thema’s staan bij jullie centraal? Susanne: “Sociale veiligheid is één van de thema’s. De gemeente wil een optimale leefbaarheid in de wijken realiseren, wil een eventuele verslechtering van de leefbaarheid in wijken, buurten en straten in een vroeg stadium herkennen. Ze wil jongeren inspireren om een andere keuze in hun leven te maken. Maar onze belangrijkste doelstellingen zijn toewerken naar regulier onderwijs en werk of het voorkomen van uitval.” Zijn het scholieren die bij jullie aankloppen? “Nee, de doelgroep is heel divers: het zijn bijvoorbeeld jongeren met verslavingsproblemen, werkloze jongeren, scholieren, studenten, mensen met persoonlijke problematiek, mensen met schulden of zwerfjongeren.” Zijn grote problemen wel op te lossen met peer-to-peer, want de begeleiders zijn geen ervaren coaches. “Onze coaches zijn ervaringsdeskundigen en dat is juist onze kracht! Zij kunnen als geen ander een bepaalde problematiek invoelen en de juiste woorden vinden. Het contact met de jongere verdiept zich daardoor, de jongere voelt zich gezien, gehoord én begrepen. Dat is ontzettend belangrijk”, beklemtoont Susanne ten Doesschate. “Op hun beurt krijgen de coaches wel een opleiding, intervisie en supervisie. Op hun beurt worden de coaches geraakt door de jongeren die ze begeleiden en leren ze van de processen van de coachees.”

Wat zijn de grootste problemen bij de jongeren? “Op een hoger niveau voelen jongeren zich niet gezien en gehoord“, merkt Susanne op. “Ook ik heb daar vroeger mee geworsteld. Het is denk ik een algemeen probleem bij jongeren. Er zijn ook jongeren die een veilige basis hebben gemist, bijvoorbeeld als gevolg van overlijden van een ouder of scheiding van hun ouders. Er zijn jongeren met psychische problematieken en jongeren die in armoede leven. De problemen zijn divers en komen altijd ergens vandaan. Je gaat namelijk niet zomaar alcohol nuttigen of drugs gebruiken. Het moeilijkste bij jongeren is uitzichtloosheid, het ontbreken van zelfvertrouwen en het hebben van weinig perspectief. Dat niemand zich aansluit bij hun belevingswereld.” Missen ze zingeving? “Dat zal niet direct door de jongeren als zodanig onderkend worden. Ik denk zeker dat dit meespeelt. Ik denk dat heel veel jongeren handvatten missen om hun leven zinvol in te richten. Ze missen een steun in de rug. Het zou goed zijn als het onderwijs meer levenslessen zou geven.” Hoe zie je dat voor je? “Mindfulness zou een goede stap kunnen zijn. Dan leer je in ieder geval om te voelen en om te gaan met emoties, verdriet of pijn. Ik zie ook veel isolement en eenzaamheid onder jongeren.” Word je daar niet triest van? “Het is zelfs mijn grootste drijfveer om dit werk te doen! Omdat ik zie dat er door onze aanpak hele mooie verbindingen kunnen worden gelegd. Het zijn bijna familieverbanden geworden. Er ontstaan zulke mooie vriendschappen, niet oppervlakkig maar op een diep niveau. Dat is zó prachtig!”

Hebben jullie onderzoek gedaan naar de ervaringen van coachees?  “Coachees voelen zich gezien en gewaardeerd. En daardoor kunnen ze ook zichzelf zien. Als iemand écht aansluit op jou als mens vanuit een hele liefdevolle intentie en onbevooroordeelde aandacht, dan raakt dat een jongere heel diep. Als de coachee de oprechtheid van de coach voelt, kan de jongere ook zichzelf weer voelen. Dan kan hij of zij vanuit zichzelf weer de kracht vinden om te groeien of te evolueren. Dat is de kern van ons succes.”

Susanne kiest daarbij vooral voor maatwerk: De kracht van ons project is dat wij jongeren op maat bedienen. Standaardisering van ons project zou absoluut niet werken. Elke jongere is immers uniek! De ene heeft maar een kort coachingsgesprek nodig en de andere heeft veel meer coachingsgesprekken nodig. Dat heft mekaar op. Je kunt de inspiratie en het hart van jongeren niet dwingen! Ik vind het belangrijk dat jongeren in hun kracht komen. Dat ze gaan voelen hoeveel potentie ze hebben.”

De jongeren hebben in hun jonge leven een lastig obstakel meegekregen: ze beredeneren veel via hun ratio. “Dat heeft het onderwijs ze opgelegd. Met alle respect: het onderwijs is fantastisch, maar gaat totaal voorbij aan de integrale mens. Learning by doing, voldoende experimenteerruimte, inspiratie en creativiteit is wat jongeren nodig hebben. Wat ik terugkrijg van de jongeren is dat ze juist bij ons geleerd hebben ook vanuit hun gevoel te leven. Ze hebben namelijk ontdekt wie ze werkelijk als mens én als professional zijn.” Eigenlijk geef je ze een hele mooie start mee voor hun volwassen leven. “Wij geven ze de ruimte om hun leven te mogen leven, te mogen zijn wie ze werkelijk zijn”, voegt Susanne nog daaraan toe. “Ruimte bieden houdt in dat jongeren ruimte krijgen vanuit vertrouwen. De ruimte om zichzelf te kunnen ontplooien. Het maakt ze vrijer. We geven ze de kans om fouten te maken. We geven ze de ruimte om zich even terug te kunnen trekken om de rode draad in henzelf te kunnen vinden. Om hun eigen thema’s te kunnen herkennen en ermee aan de slag te gaan. Die ervaringen zijn essentieel om hun weg in de samenleving te kunnen gaan.”

Zou je deze vorm van coaching niet door kunnen trekken naar hogere leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld de eenzame senior die nog midden in het leven wil staan? “Nou graag”, zegt ten Doesschate gretig. “Je zou dit niet alleen in hogere leeftijdscategorieën kunnen doen, maar ook in andere domeinen zoals de zorgsector of arbeidsgerelateerde vraagstukken. Het zou mooi zijn als daarvoor ruimte was. Ik kom wel als ze me vragen. Ik heb daar wel ideeën over.”

Wat wil je de lezer meegeven? “Ik heb geleerd dat kwetsbaarheid tonen heel belangrijk is. Je kunt je pas met anderen verbinden als je een mens met al je imperfecties durft te zijn. Je bent namelijk pas professioneel als je vanuit je kwetsbaarheid op jezelf kunt reflecteren en van daaruit nieuwe stappen durft te zetten. Een coach kan je daarbij helpen. Ga het maar aan! Durf jezelf te ontmoeten, voel wat het over jou zegt en benoem het dan vervolgens. Dat maakt alles zó helder! Ik ben ontroerd als ik de verbondenheid en de leermomenten zie van de jongerencoach en de coachee. Het is win-win voor iedereen! Schroom dus niet om contact met 2GetThere op te nemen. Wij zijn er voor je…met hart, ziel én aandacht.”

Mary Span is publicist en trendjournalist van e-magazine De Evolutiegids en auteur van het boek Zinvolle [w]evolutie.

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180105
Trendjournalist/publicist/auteur. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

2Getthere start in Apeldoorn

14-09-18: In de aanloop naar het project in Apeldoorn zijn tien jongerencoaches geworven, onder wie twee statushouders. De gemeente Apeldoorn is opdrachtgever van dit project. Cofinanciering wordt geleverd door onder meer FERM S3H (het regionale samenwerkingsverband van scholen en gemeenten voor voortijdig schoolverlaten in de Stedendriehoek) en het ministerie van OCW. Aventus en Helicon steunen het project. 2GetThere loopt in ieder geval tot en met 2019. Op basis van de resultaten wordt verder gekeken naar een vervolg.
ronalddecaluwe

De deur naar geluk opent naar binnen

Leven in aandacht en bewustzijn heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis. Bij aandachttrainer Ronald de Caluwé gaat het altijd samen met zelfreflectie, gedrag en bewustwording. Op een praktische en oosterse wijze.

gezienengehoord

Word jij niet gezien of gehoord?

Veel mensen hebben er last van: niet gehoord of gezien worden. De oorzaak ligt vaak in wat een ander je aangedaan heeft. Wat kun je doen?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?